Brandwerende scheidingen

In Nederland is er een trend om bedrijfsgebouwen steeds groter uit te voeren. Een totaalverlies als gevolg van brand heeft dan ook steeds grotere gevolgen. Om uitbreiding van brand in een pand te beperken geeft een brandwerende scheiding een goede kans van slagen. Een brandwerende scheiding is een constructie die er voor zorgt dat branddoorslag en –overslag gedurende een bepaalde tijd niet plaatsvinden.

Bij de waarde van de brandwerendheid spelen de kwaliteit van de toegepaste materialen, de sterkte en stabiliteit van de constructie, de doorvoeren en doorgangen en de wand- en dakdetails een rol. Hoe lang die bepaalde periode moet zijn wordt in belangrijke mate bepaald door de aard en hoeveelheid van het aanwezige materiaal, het belang de verschillende ruimtes e.d.

WBDBO

Deze term wordt gebruikt om de brandwerendheid van een scheiding aan te geven. De term WBDBO betekent de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag. Deze waarde wordt uitgedrukt in minuten en geldt voor de constructie in zijn geheel. Branduitbreiding vanuit de ene naar de andere ruimte kan binnendoor plaatsvinden (branddoorslag) of via de buitenlucht (brandoverslag).

Onderdelen van een brandwerende scheiding

Naast de constructie van de scheiding zelf moet ook aandacht besteed worden aan onderdelen zoals de deuren, doorvoeren, aansluiting op gevels en daken.

Een belangrijk onderdeel zijn de deuren. De doorgangen in de brandwerende scheiding moeten dezelfde brandwerendheid hebben als de scheiding. Aandachtspunten hier zijn het sluitmechanisme waarmee de deur zelfstandig kan sluiten, goede sluiting, het vermijden van obstakels en het voorkomen van beschadigingen.

Brandwerende doorvoeringen zitten rondom kabels, buizen en leidingen die door de brandwerende scheiding lopen.

Ook kunnen er brandwerende roosters aanwezig zijn. Brandwerende roosters hebben tot doel zich bij brand af te sluiten van andere compartimenten, waardoor brand en rook verspreiding wordt verhinderd.

Daken

Om te voorkomen dat een brand zich via de dakconstructie over de wand heen uitbreidt zijn er 2 mogelijkheden:

 • De dakconstructie onderbreken en de wand optrekken tot ruim boven de aangrenzende daken.
 • De aan de wand aansluitende dakconstructies aan bepaalde eisen laten voldoen.

In geval de brandwerende wand door het dak gaat moet deze een bepaalde afstand boven de daken utsteken. De hoogte hangt af van de locale situatie en wordt via een bepaalde manier van meten vastgesteld.

Als de brandwerende wand niet door het dak gaat is de manier van aansluiting afhankelijk van de dakconstructie. Met name de brandbaarheid van de dakconstructie speelt een rol. Het volgende onderscheid kan worden gemaakt:

 • Dak van steenachtig materiaal
 • Dak van staal, hout of ander brandbaar materiaal

Als bij brand het dak van het ene compartiment bezwijkt zal het naastgelegen dak worden blootgesteld aan vliegvuur en stralingswarmte. Om hierbij de kans op branduitbreiding te beperken kan de dakconstructie aan de buitenzijde worden voorzien van een brandwerende oplossing. Mogelijkheden zijn onbrandbaar isolatiemateriaal of het gebruik van betontegels over een breedte van 5 meter .

Gevels

Ook ter plaatse van de aansluiting van de brandwerende wand op gevels of buitenwanden moet brandoverslag worden voorkomen.

Dit kan bijvoorbeeld op de volgende manieren:

 • De buitenwand onderbreken en de brandwerende wand door trekken tot buiten de gevel;
 • De buitenwand aan beide zijden van de brandwerende wand over een bepaalde afstand brandwerend uitvoeren.

Wat is er aan te doen?

Als er brand ontstaat moet de brandwerende scheiding goed functioneren. Daarom moet er een aantal punten in acht worden genomen. Deze punten zijn:

 • Geen brandbare goederen opslaan tegen de scheiding;
 • Is de scheiding en zijn de brandwerende deuren vrij van beschadigingen. Zo niet deze dan direct herstellen;
 • Sluiten de brandwerende deuren goed, worden ze niet belemmerd;
 • Is de brandwerende afdichting rondom doorvoeren in goede staat;
 • Werken brandkleppen, die in bijvoorbeeld kanalen zitten, op de juiste wijze.

Welk risico loopt u?

Wilt u weten welke risico's u in uw specifieke branche loopt? Doe dan de risicoscan voor ondernemers!

Alle verzekeringen in één pakket

Sluit al uw zakelijke verzekeringen in één keer af met het scherp geprijsde Ondernemerspakket.