Voorzorgsmaatregelen

Neem goede voorzorgsmaatregelen bij brandgevaarlijke werkzaamheden

Brandgevaarlijke werkzaamheden zijn vaak oorzaken van brand. Denk aan lassen, slijpen, solderen, snijden, het afbranden van verf of dakdekken. Tips:

  • Gebruik het formulier Brandgevaarlijke werkzaamheden van Delta Lloyd en laat dit door opdrachtgever én uitvoerder ondertekenen. De uitvoerder is de eigen technische dienst of een externe partij.
  • Verwijder brandbare materialen in de directe omgeving van de werkplek. Of bedek deze brandwerend.
  • Zorg ervoor dat er voldoende geschikte blusmiddelen binnen handbereik zijn.
  • Zorg voor toezicht op brandgevaarlijke situaties. Doe dat tot een uur nadat het werk gestopt is.

Brandgevaarlijke werkzaamheden

Lassen  en slijpen, reparatiewerkzaamheden aan gebouwen of installaties. Het zijn voorbeelden van gangbare bedrijfsactiviteiten die een zeker brandgevaar met zich meebrengen. Ze vinden doorgaans plaats in speciaal daartoe ingerichte werkplaatsen, zoals afgescheiden laswerkplekken en spuitcabines. Hier zijn de risico’s vooraf goed in te  schatten en zijn afdoende preventieve maatregelen te treffen. Door de  gecontroleerde omstandigheden is het gevaar beperkt.

Wat is het risico?

Brandgevaarlijke  werkzaamheden die niet tot de reguliere bedrijfsactiviteiten behoren, zoals  laswerk in een timmerwerkplaats, vormen daarentegen een verhoogd risico. Bij  reparatie aan gebouwen of installaties denken we aan reparaties aan daken, herstel van defecten aan leidingen, het aanbrengen van verstevigingen aan gebouwen en dergelijke. Deze activiteiten worden vrijwel altijd verricht met open vuur: een brander voor het aanbrengen van bitumineuze dakbedekking of een lasapparaat voor leidingwerk en staalconstructies. Brandbare materialen in de directe omgeving kunnen dan snel vlam vatten en een verzengende brand veroorzaken. Deze werkzaamheden zijn de afgelopen jaren de oorzaak geweest van heel veel grote schades waarbij de gebouwen in de meeste gevallen totaal verloren zijn gegaan.

Bij  een daklekkage van een met kunststof geïsoleerd stalen dak moet plaatselijk een  nieuwe waterdichte laag worden aangebracht. Dat gebeurt op het dak met een  brander om de dakrol te verwarmen, waardoor deze aan de bestaande dakbedekking  hecht. Het gevaar dat de onderliggende (brandbare) isolatie vlam vat is hierbij  groot. Het vuur kan zich via de cannelures van de stalen dakplaten heel gemakkelijk – en zeer snel – uitbreiden, wat vaak tot een grote brand leidt. Cannelures zijn de  kanaalvormige openingen die ontstaan door het profiel van de dakplaat.
Bij reparatie aan een stalen leidingstelsel vallen lasspetters naar beneden. Als  zich daar brandbaar materiaal bevindt zal dit kunnen ontbranden, met alle gevolgen van dien.

Wat is er aan te doen?

Om de risico’s van brandgevaarlijke werkzaamheden te verkleinen is binnen verzekerend Nederland het Formulier Brandgevaarlijke Werkzaamheden [PDF] bedacht.

Hierin leggen opdrachtgever en reparateur vast hoe de werkzaamheden worden uitgevoerd. Op zich een prima procedure. Vaak echter worden de reparaties verricht zonder voorafgaande afspraken, en dus zonder preventieve maatregelen. Dan kan het  gebeuren dat de dakdekker op acht meter hoogte een dakreparatie uitvoert zonder  een brandblusser bij de hand te hebben. Ook komt het voor dat in de directe  omgeving van de laswerkzaamheden brandbare goederen staan die niet brandwerend zijn afgedekt. De afloop laat zich raden.

Om het gevaar van brand te voorkomen zijn de volgende preventieve maatregelen van belang:

  • Plaats in de directe omgeving van de werkplek een draagbaar blustoestel (met een inhoud van minimaal 5 kg of vergelijkbaar) en een blusdeken, voor onmiddellijk gebruik.
  • Het is van groot belang dat blustoestellen jaarlijks worden gecontroleerd zodat hun  goede werking is gewaarborgd.
  • Verwijder brandbare stoffen, behalve die waarmee of waaraan de werkzaamheden plaatsvinden, tot op een veilige afstand (bij lassen of snijden 10 meter). Indien dit onmogelijk is, zorg dan voor brandwerende bescherming.
  • Controleer de werkplek tot een uur na beëindiging van de werkzaamheden op beginnende brand.
  • Laat de werkplek niet onbeheerd: doof branders die niet daadwerkelijk worden gebruikt of draai ze laag en plaats ze op een brandersteun.

Welk risico loopt u?

Wilt u weten welke risico's u in uw specifieke branche loopt? Doe dan de risicoscan voor ondernemers!

Alle verzekeringen in één pakket

Sluit al uw zakelijke verzekeringen in één keer af met het scherp geprijsde Ondernemerspakket.