Preventietips

 • Zet met het oog op het risico op brandstichting uw buitenopslag op voldoende afstand van het gebouw. Markeer met duidelijke lijnen waar wel en waar geen opslag is toegestaan.
 • In droge perioden is de begroeiing en mogelijke onkruid rondom het gebouw ook brandbare buitenopslag. Houd dit daarom binnen de perken.
 • Als het bedrijf in de vakantieperiode enkele weken sluit, is dat een goed moment voor een grote schoonmaak. Verwijder stof (niet blazen, maar zuigen), voer overtollige materialen af en vernieuw de filters (en voer de oude direct af).
 • Als het bedrijf in de zomerperiode enkele weken gesloten wordt, zorg dan dat er wel dagelijks iemand bij het bedrijf komt en een controleronde loopt. Zowel binnen als buiten.
 • Schenk de komende maanden extra aandacht aan een goede en zorgvuldige sluitronde. Op mooie en warme dagen komt het vaak voor dat er overal deuren open staan, die normaal altijd gesloten zijn. Een extra controle of alle ramen en deuren wel dicht zijn is in deze periode extra belangrijk.
 • Wijzig regelmatig de code van de inbraakmeldinstallatie. Hoeveel mensen lopen er rond, die wel de code kennen maar niet meer bij het bedrijf werken?
 • Controleer de instructies die aan de meldkamer zijn doorgegeven. Kloppen alle namen en telefoonnummer op de bellijst nog steeds?
 • Zorg er voor dat er niet alleen een back-up van de belangrijke computergegevens wordt gemaakt op locatie, maar ook op een externe locatie. En test regelmatig het terugzetten van gegevens vanaf de back-up.
 • De zomerperiode is heel geschikt om de verwarmingsapparatuur te laten controleren. Hebt u nog geen onderhoudsabonnement, laat dan nu de apparatuur door een erkend installateur nazien en sluit meteen een abonnement af.
 • Hebt u een ontruimingsinstallatie in uw bedrijf? Is er dit jaar al een ontruimingsoefening gehouden? De zomerperiode is mogelijk een goede tijd hiervoor. Houd bovendien direct na de ontruimingsoefening een evaluatie om te bespreken wat er goed ging en waar het nog beter kan.
 • In de zomermaanden neemt de kans op onweer toe. Beoordeel goed binnen uw bedrijf welke apparatuur kwetsbaar is en van groot belang voor uw onderneming. Voor deze apparatuur is het raadzaam om een goede beveiliging tegen bliksem- en inductieschade te laten realiseren.
 • De meeste branden ontstaan in elektrische installaties. Vaak is pas duidelijk dat er een brandgevaarlijk gebrek is als het te laat is. Door een goede keuring kun je zogenaamde "hotspots" op tijd ontdekken. Laat dan ook regelmatig de elektrische installatie deskundig keuren. Een goede optie is hierbij de ElektraGarant.