Orde en netheid

Een goede en nette huishouding in een organisatie verlaagt het risico op letsel- en brandschade. Orde en netheid maken de organisatie veel veiliger. Bijvoorbeeld doordat vluchtwegen, nooduitgangen, en brandbestrijdingsmiddelen toegankelijker zijn. Als medewerkers elkaar hinderen met hun wanorde, kan dat nadelige gevolgen hebben.

Welk risico loopt u?

Organisaties zijn soms minder netjes dan ze misschien zelf zouden willen. Dat kan allerlei oorzaken hebben. Meestal is een bedrijf ook niet van de ene op de andere dag slordig, maar sluipt dat er langzaam en ongemerkt in. Mogelijke oorzaken:

 • een drukke periode in het bedrijf, zodat de huishouding ‘even’ geen prioriteit heeft;
 • geen helder beleid over orde en netheid in de organisatie;
 • een te lage frequentie voor het afvoeren van de afval;
 • onvoldoende middelen om het afval te beheersen;
 • onvoldoende ruimte voor opslag van afval.

Een slordige huishouding kan allerlei nadelige gevolgen hebben. Niet alleen zit u in de rommel, maar er kan ook brand- en/of letselschade door ontstaan. Bijvoorbeeld:

 • Door restproducten bij technische installaties, met olie- en vet doordrenkte lappen, vettig ijzerafval en allerlei ander afval kan brand ontstaan.
 • Brand kan ook ontstaan als u afvalstromen niet scheidt, zoals karton, kunststof en chemisch afval.
 • Iemand kan struikelen over rondslingerende materialen en goederen.
 • Gascilinders kunnen omvallen en dan als een projectiel wegschieten.

Wat kunt u doen om schade door gebrek aan orde en netheid te beperken?

U kunt de kans op schade door een gebrek aan orde en netheid beperken. Welke maatregelen kunt u nemen?

 • Maak een schoonmaakschema.
 • Zet voldoende afvalbakken neer om de stroom afval te beheersen.
 • Besteed de schoonmaakwerkzaamheden uit aan een externe partij.
 • Denk altijd aan ‘de vijf s’en’: sorteren, schikken, schoonhouden, structuren en standhouden.
 • Gebruik in of buiten het gebouw een afvalpers. Daarmee comprimeert u het afval. Afval neemt dan minder ruimte in. Daardoor neemt de kans af dat het in het bedrijf gaat rondzwerven.
 • Is er niet voldoende ruimte voor de opslag van afval? Laat het dan vaker afvoeren.
 • Gooi afval dat kan broeien in een metalen afvalbak waarin het dooft. Zet die bak dagelijks na werktijd buiten.

Wat kunt u doen bij schade?

Als er schade ontstaat door een gebrek aan orde en netheid, moet u proberen om erger te voorkomen. Wat kunt u doen?

 • Zorg dat u voldoende bhv’ers hebt en dat er een EHBO-koffer staat op een centraal punt in het bedrijf.
 • Zorg voor voldoende blusmiddelen om een beginnende brand te blussen.

Welk risico loopt u?

Wilt u weten welke risico's u in uw specifieke branche loopt? Doe dan de risicoscan voor ondernemers!

Alle verzekeringen in één pakket

Sluit al uw zakelijke verzekeringen in één keer af met het scherp geprijsde Ondernemerspakket.