Brandstichting voorkomen

Het  opzettelijk veroorzaken van een brand is door de wetgever aangemerkt als een  ernstig misdrijf, strafbaar gesteld in artikel 157 van het Wetboek van  Strafrecht. Daarmee is het fenomeen brandstichting nog niet de wereld uit. Met  regelmaat doen zich gevallen voor, waarbij grote schade wordt aangericht of  zelfs dodelijke slachtoffers vallen. Volgens de brandweerstatistieken wordt  zelfs meer dan 60 procent van alle buitenbranden veroorzaakt door brandstichting.

Wat is het risico?

De  motieven voor brandstichting variëren. Denk aan het camoufleren van een  misdrijf, het opstrijken van verzekeringspenningen of simpelweg pyromanie, de ziekelijke  fascinatie voor vuur en verbranding. Ook racistische of politieke redenen  kunnen een rol spelen, evenals vandalisme, een boze klant of een pas ontslagen  werknemer. Brandstichting kan daarnaast gemakkelijk ontstaan door kinderen die  met vuur spelen, het afbranden van bermen en het verbranden van afval. Niet  zelden is ook een ongeluk of onachtzaamheid – een weggegooide sigarettenpeuk –  de oorzaak.

De  methode waarmee de brandstichter te werk gaat is vaak sterk afhankelijk van de  situatie ter plaatse. Hij of zij kan in een opwelling handelen, maar  bijvoorbeeld ook na maanden van planning en voorbereiding. Als het uitbreken  van brand zeer onwaarschijnlijk was en een aanwijsbare oorzaak ontbreekt, moet  men al snel aan brandstichting denken. Wanneer brandbare stoffen voor het  grijpen liggen op het terrein rond een (bedrijfs)gebouw, is het stichten van  een brand natuurlijk uiterst eenvoudig.

Wat is er aan te doen?

De volgende maatregelen kunnen veel ellende voorkomen:

 • Bouw met onbrandbare (isolatie)materialen;
 • Plaats om het terrein een 2 meter hoog hekwerk, bij voorkeur voorzien van prikkeldraad om overklimmen te bemoeilijken;
 • Sla afvalstoffen op in rolcontainers die zijn afgesloten met een hardstalen hangslot en zijn verankerd op minimaal 5 meter uit de gevel;
 • Sla afvalstoffen op in niet met de hand verplaatsbare en niet afgesloten metalen containers op een afstand van minimaal 10 meter uit de gevel;
 • Stal pallets op een afstand tot de gevel die is gerelateerd aan de hoeveelheid en de stapelhoogte, uitgaande van een afstand tot de gevel (of tot een luifel) van minimaal 5 of 10 meter;
 • Voorkom opslag van andere brandbare materialen binnen een straal van 10 meter van de gebouwen;
 • Zorg dat uw gebouw beveiligd is met een alarmsysteem om te voorkomen dat inbrekers onopgemerkt in uw bedrijf verblijven. Om sporen te wissen of uit frustratie omdat men niet vindt wat men zoekt wordt er brand gesticht.

Wat als het toch misgaat?

 • Zorg voor de veiligheid van personen en dieren;
 • Bel de brandweer via 112;
 • Verwijder zoveel als mogelijk brandbare goederen van het terrein. Let wel op de persoonlijke veiligheid;
 • Maak een ‘brandgang’ zodat de kans op overslag van het vuur moeilijker wordt.

Welk risico loopt u?

Wilt u weten welke risico's u in uw specifieke branche loopt? Doe dan de risicoscan voor ondernemers!

Alle verzekeringen in één pakket

Sluit al uw zakelijke verzekeringen in één keer af met het scherp geprijsde Ondernemerspakket.