Bouwbesluit 2012

Gevolgen voor brandmeld- en beveiligingsinstallaties

Regelgeving van de overheid in het Bouwbesluit 2012 kan grote gevolgen hebben voor uw brandverzekering voor opstal, inventaris, goederen en bedrijfsschade. Twee belangrijke wijzigingen:

 • Diverse brandweerkorpsen willen ontmoedigen dat brandalarmen automatisch worden doorgemeld naar regionale brandweeralarmcentra. Hiermee wil men uitrukken voor onnodige alarmen minimaliseren. Met inwerkingtreding van het nieuwe bouwbesluit 2012 per 1 april 2012 heeft de brandweer het de mogelijkheid lopende contracten op te zeggen per contractvervaldatum.
 • KPN gaat zakelijke analoge telefoonlijnen niet langer leveren en onderhouden. Vanaf 1 januari 2013 zijn er voor analoge vaste verbindingen geen veranderingen meer mogelijk, en dienstverlening is op basis van best effort. Vanaf 1 januari 2015 wordt deze dienst (analoge vaste verbindingen) volledig stopgezet. KPN garandeert analoge vaste telefoonaansluitingen (ISDN en PSTN) in ieder geval tot 1 januari 2015.

Veranderingen door het bouwbesluit 2012

Maatregelen brandmeldinstallatie

Misschien verandert er vanaf 1 april 2012 niets en blijft uw huidige contract intact. Maar let op: misschien zegt de regionale brandweer het huidige contract met u op. Als u wilt, kunt u ook zelf het contract opzeggen. Wilt u goed voorbereid zijn op mogelijke veranderingen, neem dan de volgende stappen:

 1. Vraag uw brandweer of gecontracteerde regionale alarmcentrale (RAC) wat zij van plan zijn met uw aansluiting.
 2. Treedt uw brandweer op als eisende partij namens de overheid? Is dat vastgelegd in officiële documenten (zoals een Programma van Eisen) Laat de brandweer dan een afstandverklaring opstellen waarmee u vrijgesteld wordt van de verplichting om door te melden.
 3. Bent u verzekerd bij Delta Lloyd? Dan is of wordt Delta Lloyd de eisende partij. U moet dan een nota van aanvulling laten maken waarop u alle wijzigingen vermeldt. Delta Lloyd moet deze nota ondertekenen. Uw brandbeveiligingsbedrijf kan u daarbij begeleiden.
 4. Houd er rekening mee dat het minimaal twee maanden duurt, voordat uw nieuwe doormelding actief is.
 5. Vraag uw brandbeveiligingsbedrijf naar de mogelijkheden van doormelding naar een particuliere alarmcentrale (PAC). Er zijn twee mogelijkheden:
  1. Gebruikt u KPN DigiAccess om uw alarm door te melden naar de regionale brandweeralarmcentrale? Dan kunt u deze service ook gebruiken voor doormeldingen naar een particuliere alarmcentrale. Waarschijnlijk moet u dan wel een nieuwe alarmoverdrager aanschaffen. LET OP: uiterlijk per 1 juli 2014 zegt KPN uw DigiAccess-abonnement op.
  2. U regelt uw alarmoverdracht via internet. In de beveiligingswereld wordt dit 'Alarm over IP' (AoIP) genoemd. Houd in dit geval rekening met:
   - aanschaf van een nieuwe alarmoverdrager om alarmen over IP te melden;
   - de particuliere alarmcentrale die dit alarm moet kunnen verwerken;- het brandbeveiligingsbedrijf dat moet overleggen met de persoon of het bedrijf dat verantwoordelijk is voor uw automatisering;
   - KPN-abonnementen die misschien opgezegd worden. Dit hangt af van de techniek die het brandbeveiligingsbedrijf toepast. Hebt u een analoge ISDN-lijn? En gebruikt u deze alleen voor alarmoverdracht? Dan kan dit abonnement worden opgezegd. Ook kan uw DigiAcces-abonnement worden opgezegd. Let erop dat deze opzeggingen ook gevolgen kunnen hebben voor uw inbraakmeldinstallatie.
 6. Let erop dat uw alarm altijd ononderbroken wordt doorgemeld.
 7. Let erop dat uw nieuwe alarmlijn kwalitatief minstens even goed is als uw bestaande alarmlijn. Let in het bijzonder op beschikbaarheid en monitoring. Uw beveiligingsbedrijf kan u hier verder over informeren.
 8. Neem bij twijfel contact op met uw verzekeringsadviseur.

Maatregelen beveiligingsinstallatie

Vanaf 1 april 2012 zijn er drie mogelijke manieren waarop uw beveiligingsinstallatie werkt:

 1. U hebt een bewaakte AL2- of DM1-alarmlijn op basis van KPN DigiAccess. DM1 is de meest betrouwbare constante bewaakte alarmlijn bij een brandmeldinstallatie. AL2 is zo’n alarmlijn bij een inbraakmeldinstallatie. Deze lijnen doen iedere 90 seconden een testmelding.
  Een niet-constante bewaakte alarmlijn voor een brandmeldinstallatie is een DM2; voor een inbraakmeldinstallatie is dat een AL1. Hierbij is er eens in de 24 uur een testmelding.
 2. U hebt een niet-bewaakte lijn via een analoge telefoonlijn.
 3. U beschikt niet over een analoge lijn en belt via internet met Voice over IP.

Hieronder leest u per situatie waar u rekening mee moet houden:

1. U hebt een bewaakte AL2- of DM1-alarmlijn op basis van KPN DigiAccess.KPN zegt het DigiAccess-abonnement uiterlijk per 1 juli 2014 op.

 • Uw beveiligingsbedrijf stelt binnenkort misschien voor dat u overstapt naar Alarm over IP (AoIP). Neem dan het volgende in acht:
  - De IP-verbinding moet gecertificeerd zijn. Voor een AL2 staan de specificaties voor betrouwbaarheid in de BORG. De BORG is een richtlijn die de kwaliteit van inbraakmeldinstalaties borgt. Voor een DM1 staan de specificaties in de NEN2535. De NEN2535 is de norm voor de aanleg van brandmeldinstallaties.
  - IP-verbindingen voor een AL2 of DM1 mogen alleen lopen via een beveiligde netwerkomgeving (VPN).
 • Een back-upvoorziening via GSM of GPRS kan nooit dienstdoen als belangrijkste alarmkanaal.
 • Laat de functionaris of het bedrijf verantwoordelijk voor uw automatisering overleggen met het beveiligingsbedrijf. Zo kunt u inventariseren wat u wel en niet kunt wijzigen.
 • U kunt mogelijk ook een extra datalijn naar een andere provider laten activeren. Zo werkt u geheel buiten uw bedrijfsautomatisering om.
 • Zorg ervoor dat uw overgang niet ten koste gaat van de betrouwbaarheid van de alarmdoormelding.

2. U hebt een niet-bewaakte lijn via een analoge telefoonlijn.

 • De kans is groot dat deze lijn nog werkt via een zogenoemde gekozen analoge lijn. Dit kan een PSTN- (normale telefoonlijn) of ISDN-telefoonlijn zijn. Ook deze lijnen zegt KPN uiterlijk per 1 juli 2014 op.
 • U mag uw alarm laten overdragen door een normale AoIP-verbinding. Dit moet dan wel in combinatie met een GPRS-faciliteit of gelijkwaardige back-upfaciliteit.
 • Er moet een lijntest zijn van minimaal eens per 24 uur. Een lijntest is een testbericht dat door de particuliere alarmcentrale ontvangen moet worden zodat men weet dat de alarmlijn nog goed is.

3. U gaat geheel over om te bellen via internet via Voice over IP en gaat alle analoge lijnen opzeggen.

 • De ervaring leert dat men dan nog wel eens vergeet dat er alarmen via analoge lijnen worden overgedragen.
 • Overleg met het bedrijf die deze wijziging doorvoert en uw beveiligingsbedrijf of –bedrijven welke stappen moeten worden genomen voor een probleemloze overgang waarbij het doormelden van alarmen gegarandeerd wordt.
 • Een goed handvat kan zijn de stappen die onder punt 1 of 2 zijn gegeven.

Welk risico loopt u?

Wilt u weten welke risico's u in uw specifieke branche loopt? Doe dan de risicoscan voor ondernemers!

Alle verzekeringen in één pakket

Sluit al uw zakelijke verzekeringen in één keer af met het scherp geprijsde Ondernemerspakket.