Afval

Er is geen bedrijf zonder afval. Afval kent risico’s. Het belangrijkste risico is de kans op brand. Veel branden in afval ontstaan door onwetendheid, onoplettendheid of onachtzaamheid. Veilig omgaan met afval is daarom belangrijk.

Welk risico loopt u?

Een groot risico bij afval is de kans op brand. Brand kan door verschillende oorzaken ontstaan. Wat zijn de belangrijkste oorzaken waarmee u rekening moet houden?

 • Soms ontstaat broei in poetsdoeken en zaagsel die met olie zijn vervuild. Of in vervuilde filters van spuitwanden. Door de broei kan spontaan brand ontstaan. Broei is een langzaam proces. Het duurt daarom een paar uur voordat er brand ontstaat. Gebeurt dat in doeken die u aan het eind van de dag hebt weggegooid, dan is er niemand meer aanwezig die de brand opmerkt.
 • Er staan open afvalbakken in ruimten waarin medewerkers lassen en slijpen. Eén vonkje dat terechtkomt in een afvalbak met brandbare materialen, kan al brand veroorzaken.
 • Vandalen, hangjongeren en kinderen kunnen afvalcontainers die in het zicht staan, in brand steken. Dat gebeurt niet altijd met opzet. Spelende kinderen of iemand die achteloos een peuk in de container gooit, kunnen per ongeluk brand veroorzaken.

Wat kunt u doen om schade door afval te beperken?

U kunt de kans op schade door afval proberen te beperken. Welke maatregelen kunt u nemen?

 • Maak uw medewerkers bewust van de risico’s van broei. Zij kunnen dit bijvoorbeeld nalezen op de verpakking van de producten die zij gebruiken, of in de veiligheidsinformatie daarbij.
 • Zet stalen bakken met water neer. Medewerkers kunnen daarin de met olie vervuilde doeken onderdompelen. Een goed alternatief is om een waslijn op te hangen waaraan de doeken kunnen drogen.
 • Broei begint meestal met rook. Plaats daarom een brandmeldinstallatie of rookdetector en sluit die aan op de inbraakmeldinstallatie. U kunt dan op tijd iets doen om de brand te blussen.
 • Gebruik spatschermen en gesloten metalen afvalbakken in ruimten waar uw medewerkers lassen en slijpen.
 • Doe vervuilde spuitfilters altijd in een stalen ton met een deksel en klemband. Gooi de filters pas op het laatste moment bij het afval, net voordat het wordt opgehaald.
 • Zet afvalcontainers zo’n tien meter van het gebouw. Maak ze met een ketting en hangslot vast aan iets dat stevig verankerd is in de grond.
 • Gebruik bij voorkeur metalen rolcontainers en kliko’s en let erop dat de deksels gesloten zijn, met name buiten werktijden.

Wat moet u doen bij brandschade door afval?

Is er brand ontstaan door afval? Probeer de schade ervan dan te beperken. Welke maatregelen kunt u nemen?

 • Denk eerst aan de persoonlijke veiligheid van de medewerkers.
 • Inventariseer de omvang van de brand en roep hulp in van de bedrijfshulpverlening.
 • Is het een grote brand, of denkt u dat het een grote brand zal worden? Bel dan meteen 1-1-2.
 • Probeer de brand te blussen met eigen blusmiddelen. Hebt u de brand onder controle en hebt u de brandweer gebeld? Blijf dan bij de gebluste brand totdat de brandweer er is.

Welk risico loopt u?

Wilt u weten welke risico's u in uw specifieke branche loopt? Doe dan de risicoscan voor ondernemers!

Alle verzekeringen in één pakket

Sluit al uw zakelijke verzekeringen in één keer af met het scherp geprijsde Ondernemerspakket.