Accu's laden

In bedrijven zijn overal accu’s. Denk aan accu’s in vorkheftrucks, veegmachines, zijladers en palletwagens. Accu’s kennen risico’s. Het belangrijkste risico is de kans op brand. Als u accu’s buiten werktijd oplaadt, is dat risico nog groter. Er is dan niemand die tijdig kan ingrijpen als er iets misgaat.

Welk risico loopt u?

Een groot risico bij accu’s is de kans op brand. Brand kan door verschillende oorzaken ontstaan. Wat zijn de belangrijkste oorzaken waarmee u rekening moet houden?

 • Tijdens het opladen ontstaat warmte.
  Als u een accu oplaadt, ontstaat er warmte. Als die warmte omslaat in hitte, kan er brand ontstaan. Dat kan gebeuren als de accu slecht is, of als de acculader of aansluitkabel kapot is. Maar ook als de acculader is ingebouwd en daardoor zijn warmte niet kwijt kan. Ook vervuiling door stof kan leiden tot een te hoge temperatuur.
 • Tijdens het opladen ontstaat knalgas.
  Als u een accu oplaadt, ontstaat het explosieve knalgas. Knalgas is een combinatie van waterstof en zuurstof. Het gas is lichter dan lucht. Als het vrijkomt, stijgt het daarom naar het hoogste punt van het dak. Is de ventilatie verkeerd of niet voldoende, dan blijft het knalgas daar hangen. Schakelt iemand de tl-verlichting aan, dan kan een vonk ontstaan waardoor het gas ontploft. Als knalgas ontploft, heeft dat grote gevolgen.
 • Tijdens het opladen ontstaan vonken.
  Koppelt u een accu los van de lader terwijl er stroom op staat? Dan kunnen er vonken ontstaan. Is er dan ook knalgas, dan kan dat door die vonken ontploffen.

Wat kunt u doen om schade door accu’s te beperken?

U kunt de kans op schade door accu’s proberen te beperken. Welke maatregelen kunt u nemen?

 • Probeer de acculader te plaatsen in een ruimte die verder leeg is. In een afzonderlijke ruimte, waardoor de gevolgen van een brand beperkt blijven tot die ruimte. Hierdoor zijn er geen brandbare zaken rondom de acculader die de brand vergroten. Anderzijds zijn er ook minder zaken beschadigd door rook, roet e.d. doordat ze niet in dezelfde ruimte staan.
 • Zorg voor een goede ventilatie in de ruimte waarin de acculader staat. Zo voorkomt u dat knalgas zich ophoopt en maakt u het ontploffingsgevaar kleiner.
 • Plaats een brandblusser in de buurt van de acculader. Zorg dat niemand tegen de acculader kan aanrijden. Plaats er bijvoorbeeld bescherming omheen om dat te voorkomen. Een vangrail, een stalen frame, een verhoging in de vloer (zgn. varkensruggen), etc.
 • Laat ten minste één meter vrij rondom de acculader en de accu. Plaats zeker geen brandbare spullen naast of boven de acculader.
 • Plaats de acculader minimaal 50 centimeter vrij van de vloer op een verhoging. Dan is de kans op stof kleiner. Stof kan tot verhitting leiden en daardoor brand veroorzaken.
 • Installeer een beugel naast iedere acculader om de oplaadkabels in op te hangen.
 • Controleer de kabels regelmatig. Is er iets niet in orde? Laat dat dan meteen herstellen.
 • Schakel de acculader uit voordat u de accu aan- of loskoppelt van de lader.
 • Laat heftrucks en accu’s periodiek keuren om aan de regels van brancheorganisaties te blijven voldoen. Bijvoorbeeld van BMWT en VeBIT (www.bmwt.nl / www.vebit.nl)

Wat moet u doen bij brandschade door accu’s?

Is er brand ontstaan door een accu? Probeer de schade ervan dan te beperken. Welke maatregelen kunt u nemen?

 • Denk eerst aan de persoonlijke veiligheid van de medewerkers.
 • Inventariseer de omvang van de brand en roep hulp in van de bedrijfshulpverlening.
 • Is het een grote brand, of denkt u dat het een grote brand zal worden? Bel dan meteen 1-1-2.
 • Haal de stroom van de elektrische installaties in het deel van het bedrijf waar de brand is.
 • Probeer de brand te blussen met eigen blusmiddelen. Hebt u de brand onder controle en hebt u de brandweer gebeld? Blijf dan bij de gebluste brand totdat de brandweer er is.

Welk risico loopt u?

Wilt u weten welke risico's u in uw specifieke branche loopt? Doe dan de risicoscan voor ondernemers!

Alle verzekeringen in één pakket

Sluit al uw zakelijke verzekeringen in één keer af met het scherp geprijsde Ondernemerspakket.