Sauna’s en wellness centers

Preventie van schade bij sauna’s, spa’s en wellness centers

Sauna’s lopen verschillende schaderisico’s. Deze hangen nauw samen met de baden, stoom- en saunaruimtes die er zijn. Vaak bieden sauna’s ook extra diensten aan als massages of huidbehandelingen. Aanwezige brandbare materialen als hout en textiel zorgen bovendien voor een grote vuurlast. Welke risico’s loopt u? En welke preventiemaatregelen kan uw sauna of spa nemen?

Brandbare vloeistoffen en textiel

Sauna’s gebruiken veel chemicaliën, zoals schoonmaakmiddelen en verzorgingsproducten. Zeker bij wellness-activiteiten zoals nagelsalons, huidverzorging, worden uiteenlopende middelen gebruikt. In combinatie kunnen deze chemicaliën vaak eenvoudig ontbranden.

Handdoeken en badjassen bevatten regelmatig restanten van gebruikte verzorgingsproducten zoals oliën. Deze middelen zijn vaak broeigevoelig. Dat betekent dat het wasgoed spontaan kan opwarmen en ontbranden. Drogen van de was in een droger vormt daarom een groter risico. Textiel met restanten van huidsmeer en olie zijn extra gevoelig voor brand door broei.

Elektra in sauna’s en spa’s

Fouten in de elektra zijn een veel voorkomende brandoorzaak in de saunabranche. Soms ligt het probleem ook bij de aangesloten apparaten. Zijn er beschadigingen in de elektra of is de elektra of een apparaat onjuist aangesloten? Dan kan oververhitting en brand ontstaan. Elektrische verwarming op het vaste elektranet is bij sauna’s vaak een brandoorzaak.

Verwarming van de saunaruimtes

Sauna’s worden op verschillende manieren verwarmd. Veel voorkomende vormen zijn elektrisch, gasgestookt, infrarood, zwarte buisstralers of houtgestookt. Thermostaten regelen en bewaken de temperatuur. Zijn thermostaten niet goed geplaatst, dan kan de temperatuur te ver oplopen.

Houtgestookte kachels in de sauna

Houtgestookte kachels vormen een extra risico in sauna’s. Doordat het rookkanaal door brandbare wanden loopt, is er extra kans op brand. Een onbrandbare constructie is hier noodzakelijk. Zorg ook voor goede vonkvangers op de schoorsteen. Zo voorkomt u brand op het dak door rondvliegende vonken (‘vliegvuur’). Laat klanten nooit zelf de kachel stoken. Wordt de kachel te heet, dan worden brandrisico’s groter. Train uw personeel en volg de handleiding van de saunaleverancier

Brandbare materialen in de sauna's

Achterwanden zijn vaak van hout. Door de continue verwarming loopt de ontbrandingstemperatuur van het hout terug (het wordt pyrofoor). Het risico op brand wordt dus na verloop van tijd groter. Dit risico kunt u tegengaan door een plaat van onbrandbaar materiaal met ruimte tussen de kachel en de wand te plaatsen.

Ten slotte zijn er gevallen bekend waarbij olie op verwarmingsbronnen tot brand leidden. Het is dus belangrijk om de geschikte soorten olie voldoende verdund te gebruiken.

Orde en netheid in sauna's

Zoals in elke branche is orde en netheid in sauna’s van groot belang. Let erop dat plastic bekers en flesjes, achtergelaten lectuur, handdoeken en dergelijke uit de sauna’s verwijderd worden. Deze kunnen door de verwarming in brand vliegen. Zorg ook dat rond de technische installatie van de sauna geen brandbare spullen staan.

Het komt voor dat wasgoed in een sauna wordt gedroogd. Een sauna mag nooit voor dit doel worden gebruikt. Staat het wasgoed te dicht op de verwarming of wordt het te heet, dan ontstaat eenvoudig brand.

Horecavoorziening in de sauna

In publieke sauna’s zijn vaak ook eet- en drinkgelegenheden waar maaltijden bereid worden. Hier gelden dezelfde risico’s als voor andere horecagelegenheden: denk aan vetafzetting in de afzuigkap en kaarsverlichting.

Preventie en verzekeringen

Lees vooral ook onze andere preventietips. Wilt u meer weten over uw risico’s in uw bedrijfstak en uw bedrijfsverzekeringen? Maak vrijblijvend een afspraak met uw verzekeringsadviseur.

Schade voorkomen

Bespaar met preventiemaatregelen. Voorkom brand, diefstal en andere schade.

Goed verzekerd tegen brand?

Schade voorkomen is van groot belang. Gaat het toch mis? Dan wilt u goed verzekerd zijn.