Opslaggebouwen

Schadepreventie bij storage en warehousing

Heeft uw bedrijf opslagloodsen in gebruik voor eigen goederen of voorraden van anderen? Aan opslag kleven specifieke schaderisico’s. Gelukkig kunt u zelf preventiemaatregelen nemen in uw opslagruimten. Bent u zich bewust van de belangrijkste risico’s bij opslag?

Soorten opslag

In opslaggebouwen gaat het soms om opslag voor een korte periode, zoals bij cross-docking. Hierbij worden aangevoerde goederen direct gesorteerd voor verzending. Maar vaak is het ook langdurige storage of warehousing, waarbij u voorraden beheert. Kenmerkend voor opslaggebouwen is dat er geen productie plaatsvindt. Verpakkingen blijven normaal gesloten.

Opslag is erg divers en de inhoud van verpakkingen is niet altijd bekend. Dat neemt risico’s met zich mee. Voor bepaalde goederenstromen zijn er speciale opslagvoorzieningen. Bijvoorbeeld voor gevaarlijke stoffen (ADR-goederen), voedingsmiddelen en goederen die gekoeld moeten blijven of ingevroren zijn. Voor koel- en vrieshuizen gelden bijzondere risico’s. De oplag van los gestort goed laten we hier buiten beschouwing.

Elektrarisico's in opslagloodsen

Zoals bij veel bedrijven zijn de elektrische installatie en de aangesloten apparatuur veel voorkomende brandoorzaken. Meestal ontstaat brand doordat kabels of andere onderdelen in de installatie oververhit raken bij beschadigingen.

In opslagloodsen komen doorgaans geen bijzondere elektrische installaties voor. Ook zijn er weinig apparaten die veel energie verbruiken. Verlichting gaat vaak pas aan als mensen in de opslagruimte zijn. Toch zijn er een aantal risico’s.

De belangrijke stroomverbruikers in opslagruimten zijn:

  • TL-verlichting;
  • acculaders;
  • foliewikkelmachines;
  • voedingen voor beweegbare stellingen.

TL-buizen waarvan de starter kapot is, kunnen aan de uiteinden erg warm worden. Knappen TL-buizen of worden ze per ongeluk kapotgestoten? Dan kunnen deze onderdelen de goederen die eronder staan in brand steken. Bij beweegbare stellingen bestaat de kans dat er breuken ontstaan in kabels of dat ze bekneld raken.

Opslag van gevaarlijke stoffen

Stoffen die brandgevaarlijk zijn of gevaarlijk voor mens en milieu vragen extra aandacht. Opslag en overslag van verpakte gevaarlijke stoffen valt onder de richtlijn PGS15. Voor deze stoffen is het strikt noodzakelijk om minimaal volgens de regelgeving te werken. Het grootste brandgevaar ontstaat bij het werken met stoffen die normaal gesproken niet worden opgeslagen.

Brandstichting en afval

Bij opslag komt meestal niet veel afval vrij. Wel gebruikt u in uw bedrijf waarschijnlijk pallets of kratten, dit noemen we ‘brandbare emballage’. Staat de emballage buiten op minder dan 10 meter van de gebouwen of een afdak, dan is er een verhoogde kans op schade door brandstichting.

Ook in de opslagloodsen kan afval, risico’s met zich meenemen. Toegangscontrole is niet altijd mogelijk, waardoor bijvoorbeeld chauffeurs in- en uitlopen. Het komt voor dat mensen brandgevaarlijke spullen in een afvalbak gooien. Voor de afvoer van afval moeten daarom minimaal vlamdovende afvalbakken gebruikt worden.

Inbrak in opslagruimten

Wat voor soort goederen uw bedrijf opslaat, bepaalt voor een groot deel de kans op inbraak. Bij opslagbedrijven kan dit nogal uiteenlopen. Vaak zijn de locaties waar goederen liggen alleen bekend in het opslagsysteem. Houd er toch rekening mee dat de opslaglocaties bekend kunnen zijn. Criminelen kunnen op de hoogte zijn, soms met hulp van binnenuit.

Werkt u met diefstalgevoelige goederen (met een hoge ‘attractiviteit’), sla deze dan op in een aparte inbraakwerende ruimte. Bewaak deze ruimte van binnen en buiten met detectoren die niet gemanipuleerd kunnen worden.

Alarmering

Onderschat ook het nut van doormelden van alarmen niet. Het aanbrengen van een ‘continu’ bewaakte meldlijn is bij hoog en zeer hoog ‘attractieve’ goederen noodzakelijk. Uw beveiligingsbedrijf kan u hier meer over vertellen.

Aanrijdingen bij op- en overslag

In opslaggebouwen is het vaak een komen en gaan van heftrucks, palletwagens, en andere transportmiddelen. Dit levert niet alleen risico’s op voor uw personeel, maar ook voor uw gebouwen. Vaak staan er in opslagloodsen kolommen en stellingen in de ruimte. Een aanrijding hier tegenaan kan grote schade veroorzaken. Met aanrijdbeveiligingen bij stellingen, rondom kolommen en langs gevels kunt u dit risico verkleinen.

Preventie en verzekeringen

Lees vooral ook onze andere preventietips. Wilt u meer weten over uw risico’s in uw bedrijfstak en uw bedrijfsverzekeringen? Maak vrijblijvend een afspraak met uw verzekeringsadviseur.

Schade voorkomen

Bespaar met preventiemaatregelen. Voorkom brand, diefstal en andere schade.

Goed verzekerd tegen brand?

Schade voorkomen is van groot belang. Gaat het toch mis? Dan wilt u goed verzekerd zijn.