Koel- en vrieshuizen

Voorkomen van schade door brand en inbraak

Als koelhuis of vrieshuis verzorgt uw bedrijf de opslag en transport van gekoelde en diepgevroren producten. Koel- en vrieshuizen zijn grote gebouwen, van vaak brandbare gebouwconstructies. Bovendien liggen er waardvolle goederen opgeslagen, van u en anderen.

Elektra en brandveiligheid in koelhuizen

Brand komt in deze sector regelmatig voor. Met preventiemaatregelen kunt u veel schade voorkomen.

De elektrische installatie en aangesloten apparatuur zoals koelinstallaties, verlichting, acculaders zijn bij koelhuizen de meest voorkomende bron van brand. Fouten of ‘slijtage’ in de elektra kunnen oververhitting veroorzaken van kabels en andere materialen.

Bij koel- en vrieshuizen wordt de elektrische installatie vaak zwaar belast door grote koelinstallaties. In de koel- en vriesruimten hangen bovendien verlichtingarmaturen en noodverlichtingsarmaturen en er staan veelal verrijdbare stellingen. De elektrische installatie en apparatuur moet hiertegen bestand zijn.

Brandrisico's elektra in koelhuizen

 • Machinekamer
  Bij voorkeur bevindt de machinekamer zich buiten, op afstand van de koel- en vriesgebouwen.
 • Acculaders
  Plaats acculaders in een aparte ruimte, met een zestig minuten brandwerende afscheiding naar de koel- en vriesgebouwen;
 • Keuringen
  Een 3-jaarlijkse keuring van de elektrische installatie is niet altijd voldoende. Met een jaarlijkse thermografische inspectie kunnen warmtebronnen tijdig worden opgespoord.
 • Aanpassingen
  Veranderingen in de elektrische installatie leiden soms tot nieuwe gevaren. Zorg dat aanpassingen in de installatie uitgevoerd worden door een deskundig bedrijf.

Brandstichting en afval

Koel- en vrieshuizen hebben over het algemeen een beperkte afvalstroom van kunststof folie. De kans op brandstichting bij afvalcontainers is daarmee beperkt. Omdat de opslag van pallets aan hygiëne normen moet voldoen staan deze vaak binnen opgeslagen. Hierdoor is de kans op brandstichting met behulp van brandbare buitenopslag beperkt. De kans op brandstichting is vaak het grootst bij werkzaamheden aan de daken en gevels.

Wel vormt het reinigen van installaties na bijvoorbeeld een storing een risico bij de afvalbehandeling. Als goederen ontdooid zijn en de gebouwen moeten worden gereinigd moeten de poetsdoeken zorgvuldig worden behandeld. Dierlijke vetten en oliën kunnen leiden tot brand door broei.

Inbraak in koel- en vrieshuizen

De kans op een gerichte inbraak hangt sterk af van het soort goederen dat u opslaat. Zorg in ieder geval voor een goede beveiliging in de opslagruimten. Is beveiliging binnen niet mogelijk? Plaats dan beveiliging rondom de gebouwen of uw bedrijfsterrein. Zijn goederen erg aantrekkelijk voor inbrekers, dan is het zinvol om ze op te slaan in een braakvertragend compartiment.

Bij zogeheten ‘hoog attractieve’ goederen is een alarmeringssysteem met een continu bewaakte lijn noodzakelijk. Zo worden alarmen altijd doorgemeld. Uw beveiligingsbedrijf kan u hier meer over vertellen.

Aanrijdingen

Door het interne transport met bijvoorbeeld heftrucks, reachtrucks en elektrische palletwagens ligt een ongeluk altijd op de loer. Vaak staan er kolommen en stellingen in de opslagruimten. Een aanrijding met deze constructies kan tot ernstige schade leiden. Plaats daarom aanrijdbeveiligingen bij de stellingen, rondom de kolommen en langs de gevels.

Preventie en verzekeringen

Lees vooral ook onze andere preventietips. Wilt u meer weten over uw risico’s in uw bedrijfstak en uw verzekeringen? Maak vrijblijvend een afspraak met uw verzekeringsadviseur.

Schade voorkomen

Bespaar met preventiemaatregelen. Voorkom brand, diefstal en andere schade.

Goed verzekerd tegen brand?

Schade voorkomen is van groot belang. Gaat het toch mis? Dan wilt u goed verzekerd zijn.