Bedrijfsschade algemeen

Er zijn allerlei oorzaken denkbaar waardoor uw bedrijf tot stilstand kan komen. Bijvoorbeeld door brand of doordat u geen stroom hebt. U lijdt dan bedrijfsschade. Er komt geen of minder geld binnen, terwijl vaste lasten, zoals personeelskosten, gewoon doorlopen. U kunt zich hiervoor weliswaar verzekeren met een bedrijfsschadeverzekering, maar daarmee waarborgt u niet automatisch de bedrijfscontinuïteit.

Welk risico loopt u?

Verloopt het bedrijfsproces of de dienstverlening niet zoals het moet? Dan lijdt u financiële schade doordat u geen of minder omzet hebt. Wat zijn oorzaken waardoor u uw bedrijf niet kunt uitvoeren?

 • U raakt uw bedrijfsgebouw kwijt. Bijvoorbeeld door brand, ontploffing, storm, neerslag, bliksem of een botsing. Of gaan er machines of installaties kapot die onmisbaar zijn.
 • Inbrekers stelen computers of onderdelen die voor de productie van belang zijn, zoals mallen.
 • U kunt het bedrijf niet bereiken doordat er brand is bij de buren en de straten zijn afgesloten.
 • De leverantie van water of stroom valt weg.
 • Een van uw toeleverancier kan niet meer leveren wat u nodig hebt.
 • Het bedrijfsproces is afhankelijk van één machine of installatie, en die gaat stuk.
 • Een grote klant gaat failliet of stapt over op een andere leverancier.
 • U krijgt een boete wegens contractbreuk.

Wat kunt u doen om schade door bedrijfsstilstand te beperken?

U kunt de kans op schade door bedrijfsstilstand proberen te beperken. Welke maatregelen kunt u nemen?

 • Inventariseer alles binnen het bedrijf wat kwetsbaar is en kan leiden tot bedrijfsstilstand. Het doel hiervan is om een risico inventarisatie op te stellen van de meest belangrijke machines, installaties, hulpmiddelen en grondstoffen. Vanuit de inventarisatie kan dan een plan van aanpak gemaakt worden.
 • Maak afspraken met marktpartijen, bijvoorbeeld concurrenten of andere leveranciers.
 • Zorg voor actuele back-ups van alle digitale gegevens en bewaar die buiten het bedrijf.
 • Maak een bedrijfscontinuïteitsplan en houd dat up-to-date. Zet daarin onder meer:
  o bankgegevens;
  o gegevens van uw intermediair/verzekeraar;
  o adressen en telefoonnummers van alle medewerkers;
  o gegevens van uw leveranciers;
  o gegevens van leveranciers van productiemiddelen;
  o gegevens van marktpartijen;
  o een communicatieplan (internet, sociale media, omroepen en kranten);
  o specifieke eisen die nodig zijn om op een andere plaats (tijdelijk) door te starten;
  o vergunningen;
  o tekeningen van mallen en matrijzen.

Wat moet u doen bij bedrijfsschade?

Lijdt u bedrijfsschade? Probeer die dan te beperken. Welke maatregelen kunt u nemen?

 • Zorg dat u altijd uw bedrijfscontinuïteitsplan bij de hand hebt.
 • Vraag een makelaar op zoek te gaan naar tijdelijke huisvesting.
 • Zorg voor een crisismanagementplan voor de interne en externe communicatie. Daarin staat wat u moet doet om uw werknemers, klanten en leveranciers helder te informeren, en hoe u omgaat met de pers. Voorkom dat er discussie ontstaat over het voortbestaan van het bedrijf.
 • Koop nieuwe of gebruikte machines, procesonderdelen en dergelijke.
 • Maak een duidelijk herstelplan. Daarin staat hoe u de restanten opruimt en de benodigde vergunningen aanvraagt. Ook vermeldt u hierin hoe u de herbouw of nieuwbouw aanpakt.

Welk risico loopt u?

Wilt u weten welke risico's u in uw specifieke branche loopt? Doe dan de risicoscan voor ondernemers!

Alle verzekeringen in één pakket

Sluit al uw zakelijke verzekeringen in één keer af met het scherp geprijsde Ondernemerspakket.