Spuitcabines en spuitwanden

Bij het spuiten met brandbare lakken ontstaan explosieve dampen. Om te voorkomen dat die dampen exploderen, moet u ze afvoeren. Dat gebeurt met een afzuiginginstallatie. Maar zo’n installatie voert niet alle dampen af en kan ook zelf een explosie veroorzaken.

Welk risico loopt u?

U moet de explosieve dampen die vrijkomen bij het spuiten met brandbare lakken veilig afvoeren. Er is slechts een vonkje nodig voor een explosie en brand. Zo’n vonk kan uit onverwachte hoek komen: verlichtingsschakelaars, een radio, maar ook de afzuiginstallatie. Die installatie kan heel heet worden of vonken afgeven. Als de installatie niet goed geaard is, kan statische lading de oorzaak zijn. En in een afzuigwand zitten filters. Het spuitstof dat hierin achterblijft, kan leiden tot broei en dus tot brand.

Wat kunt u doen om een explosie te voorkomen?

Er zijn een paar maatregelen die u kunt nemen om een explosie en brand te voorkomen:

 • Zorg ervoor dat de aandrijfmotor van de afzuiging centrifugaal is en niet axiaal. De motor moet bovendien buiten de luchtstroom zijn geplaatst. Spuit u met celluloselakken? Dan moet u ook de aandrijfriem buiten de luchtstroom plaatsen.
 • Zie erop toe dat de installatie goed geaard is. Dan kan er geen statische lading ontstaan. Hetzelfde geldt voor het spuitpistool.
 • De luchtinlaat- en afzuigcapaciteit moeten voldoende zijn. Dat voorkomt dat er een te hoge concentratie brandbare dampen ontstaat.
 • Vermijd ontstekingsbronnen in de spuitruimte.
 • Zorg ervoor dat er een koppeling is tussen het spuitpistool en de afzuiging. Als de afzuiging is uitgeschakeld, moet het spuitpistool geblokkeerd zijn.
 • Controleer de afzuigkanalen regelmatig. Is er spuitstof in afgezet? Reinig de kanalen dan met vonkvrij gereedschap en laat de afzuiging nog circa dertig minuten nalopen, zodat de kanalen helemaal schoon zijn.
 • Installeer sprinklerkoppen voor en achter het filter. Sluit de sprinklerkoppen aan op waterleidingen van bijvoorbeeld de brandslanghaspels. Installeer in de waterleiding een stromingsschakelaar (detecteert stromend water) en sluit deze aan op bijvoorbeeld de inbraakmeldinstallatie.

Om broei te voorkomen, moet u alle filters op tijd vervangen. Verzamel de vervuilde filters in een gesloten metalen bak. Voer die dagelijks af naar buiten. Gebruik een drukverschilmeter om te meten of u de filters moet vervangen.

Wat moet u doen bij een explosie of brand?

Is er een explosie of is er brand ontstaan door het spuiten met brandbare lakken? Probeer de schade ervan dan te beperken. Welke maatregelen kunt u nemen?

 • Denk eerst aan de persoonlijke veiligheid van de medewerkers.
 • Inventariseer de omvang van de brand en roep hulp in van de bedrijfshulpverlening.
 • Is het een grote brand, of denkt u dat het een grote brand zal worden? Bel dan meteen 1-1-2.
 • Probeer de brand te blussen met eigen blusmiddelen. Hebt u de brand onder controle en hebt u de brandweer gebeld? Blijf dan bij de gebluste brand totdat de brandweer er is.

Welk risico loopt u?

Wilt u weten welke risico's u in uw specifieke branche loopt? Doe dan de risicoscan voor ondernemers!

Alle verzekeringen in één pakket

Sluit al uw zakelijke verzekeringen in één keer af met het scherp geprijsde Ondernemerspakket.