Garant Pensioen Plan met vaste collectieve premie

CDC-regeling voor grote organisaties

 • Inzichtelijke kosten door vaste premies
 • Veel zekerheid over de hoogte van het pensioen van uw werknemers
 • Voldoet aan internationale boekhoudregels
Persoonlijk Pensioen Plan van Delta Lloyd

Het Garant Pensioen Plan met vaste collectieve premie is gebaseerd op een salaris-diensttijd berekening. Het verschil met andere salaris-diensttijd regelingen is, dat het op te bouwen pensioen afhangt van de premie die u maximaal wilt betalen. Dit type pensioen wordt ook wel collective defined contribution (CDC-regeling) genoemd. Als werkgever weet u precies wat u betaalt. Uw werknemers hebben grote zekerheid over het pensioen dat ze gaan ontvangen.

Wat zijn de voordelen?

Voor u:

 • een pensioenregeling op basis van middelloon met veel zekerheid voor uw werknemers;
 • een vaste premie, dus goed budgetteerbaar;
 • voldoet aan de internationale boekhoudregels (IFRS).

Voor uw werknemer:

 • grote zekerheid over de hoogte van de pensioenuitkeringen;
 • kans op indexatie van de opgebouwde pensioenen. 

Hoe werkt het Garant Pensioen Plan met vaste premie?

Een onafhankelijk pensioenadviesbureau berekent bij het begin van de regeling de hoogte van de CDC-premie die u betaalt. Deze premie moet hoog genoeg zijn om de kosten te dekken voor het opbouwen van de pensioenen, het beheer van de pensioenregeling én de gewenste jaarlijkse toeslag.
 
De CDC-premie is hoger dan de genoemde kosten. Met de extra premie bouwen we een reserve op. Deze reserve nemen we op in een apart depot, het CDC-depot. Zijn de kosten voor pensioen hoger dan verwacht? Dan betalen we de extra kosten uit deze reserve. Ook gebruiken we het depot om verhogingen van de pensioenen in de toekomst te betalen. De hoogte van het pensioen staat dus zo goed als vast. En heel belangrijk, de in het verleden opgebouwde pensioenen garanderen we.

Pensioengarantie bij een CDC-regeling

De hoogte van de pensioenuitkering is aan voorwaarden gebonden. De reserve moet hoog genoeg zijn voor indexering. Is er, ondanks de reserve, toch te weinig geld voor de aankoop van toekomstig pensioen? Dan blijft de hoogte van de opgebouwde pensioenen van uw werknemers gegarandeerd, maar gaan ze in de toekomst minder pensioen opbouwen.

Wat kunt u verzekeren?

Het Garant Pensioen Plan met vaste collectieve premie bevat een ouderdomspensioen en een partner- en wezenpensioen. U kunt ervoor kiezen om een arbeidsongeschiktheidspensioen te verzekeren. Een vrijwillige pensioenverzekering, zoals het ANW-hiaatpensioen, kunt u ook apart afsluiten.

Voor wie is de CDC-regeling geschikt?

Hoe groter het aantal werknemers in een regeling, hoe makkelijker de reserve op peil te houden is. Daarom past het Garant Pensioen Plan met vaste collectieve premie het beste bij grote werkgevers, met of zonder pensioenfonds. De minimale premie op jaarbasis is één miljoen euro.

Relatie rentestandaanpassing en de reserve (het CDC depot)

De premie voor de opbouw van de pensioenen wordt gecorrigeerd met de rentestandaanpassing. Onderdeel van het tarief van deze premie voor de opbouw van pensioen is een vaste rekenrente. Deze premie wordt echter gebaseerd op de marktrente. De marktrente is meestal niet gelijk aan de vaste rekenrente, daarom wordt een rentestandaanpassing berekend. Dit leidt tot een korting of opslag op de premie. Ligt de marktrente onder de rekenrente, dan is er sprake van een opslag. Ligt deze boven de rekenrente, dan is er sprake van een korting. Deze korting of opslag staat vast gedurende de contractsperiode. Een korting wordt toegevoegd aan het CDC-depot.

Heldere pensioencommunicatie

Voor u als werkgever:

Wijzigingen en andere administratieve zaken regelt u eenvoudig via Pensioen Administratie Online.

Wij vinden het belangrijk dat uw werknemers weten hoeveel ze aan pensioen opbouwen en of dat genoeg is voor later. Dat laatste laat zich moeilijk voorspellen. Wel kunnen we ervoor zorgen dat uw werknemers zich goed voorbereiden.

 • Werknemers vinden informatie over hun pensioenregeling, zoals de jaarlijkse UPO, op een besloten portal, Mijn Delta Lloyd. De actuele, verzekerde pensioenen vinden zij in Pensioen Services Online. Deze bevat ook de pensioenplanner, waarmee de werknemer zelf gevolgen van wijzigingen in zijn of haar persoonlijke situatie kan berekenen.
 • Jaarlijks besteden wij op www.deltalloyd.nl/upo extra aandacht aan het Uniform Pensioenoverzicht (UPO).
 • Voor werknemers staat er uitgebreide pensioenuitleg op onze website. Op deze website en binnen Pensioen Services Online staan ook pensioen uitlegvideo's.

Uiteraard verzorgen we, in begrijpelijke taal, de pensioencommunicatie die verplicht is volgens de Pensioenwet:

 • laag 1 en de overige Pensioen 1-2-3 documenten voor (nieuwe) werknemers die deelnemen aan de regeling;
 • Uniform Pensioenoverzicht (UPO) voor actieve werknemers;
 • Uniform Pensioenoverzicht voor ex-werknemers eens in de vijf jaar;
 • jaarlijkse bericht aan pensioengerechtigden;
 • informatiebrieven bij uitdiensttreding, pensionering of scheiden;
 • gegevens voor het Pensioenregister (www.mijnpensioenoverzicht.nl).

Het Garant Pensioen Plan (CDC) biedt uw werknemers een pensioenregeling met een aantal voorwaarden. Daarover willen we uw werknemers helder informeren. Zodat duidelijk is wat de regeling biedt. Bovenop de normale communicatie verzorgen we daarom

 • een presentatie over de pensioenregeling, speciaal voor uw werknemers;
 • ook ontvangen ze een brochure over de regeling.


Interesse in het Garant Pensioen Plan?

Wilt u weten of het Garant Pensioen Plan voor uw organisatie een passende oplossing is? Of hoe deze aansluit op uw specifieke wensen? Maak dan gebruik van ons contactformulier. Wij beantwoorden uw reactie zo snel mogelijk.