Buy-out en vermogensbeheer

Overdracht van opgebouwde pensioenen

  • Altijd een maatwerkoplossing
  • Volledige overdracht van verplichtingen
  • Ontzorging van uw pensioenbeheer

Een pensioenfonds kan besluiten opgebouwde pensioenen over te dragen aan een verzekeraar. Het kan enkel gaan om overdracht van vermogensbeheer, maar ook om de volledige overdracht van de pensioenverplichtingen. In het tweede geval spreken we van een buy-out. Delta Lloyd biedt in beide situaties maatwerkoplossingen.

Wat zijn redenen voor een buy-out?

  • De onvoorspelbaarheid van financiële risico’s neemt toe. Dat kan voor een werkgever voor problemen zorgen door internationale boekhoudregels (IFRS). De werkgever moet bijvoorbeeld onvoorspelbare kosten op zijn balans reserveren. Dat tast zijn liquiditeitspositie aan.
  • Pensioenregelingen zijn door de jaren heen vaak ingewikkelder geworden. Bovendien gaat het vaak om verschillende regelingen voor verschillende groepen medewerkers. Dat maakt de administratie lastig en kostbaar. Daarnaast hebben pensioenfondsen te maken met financiële risico’s, renteontwikkelingen en beleggingsresultaten. En het risico van stijgende levensverwachtingen.
  • De uitvoer van uw pensioenregeling wordt steeds ingewikkelder. Er is expertise nodig om te voldoen aan de strengere wetten en regels. En om voldoende rendement te behalen. Ook is er veel kennis nodig om inkomsten uit beleggingen en premies goed te laten aansluiten op de uitgaven van de pensioenuitkeringen. Bovendien worden mensen steeds ouder, waardoor we steeds langer pensioen uitkeren.
  • Er worden steeds zwaardere eisen gesteld aan bestuurders van pensioenfondsen. Dat geldt ook voor het beheer en de verslaglegging.

Wat houdt een overdracht in?

U draagt alle al opgebouwde pensioenen aan ons over. Wij garanderen deze pensioenen plus de uitkeringen in de toekomst. Hebt u al lopende pensioenuitkeringen binnen de pensioenregelingen? Dan zorgen wij in het vervolg voor deze uitkeringen. Als u wilt, kunt u ook de indexatie van de pensioenen verzekeren. U draagt de verplichtingen over door ons een eenmalig bedrag (koopsom) te betalen. Dat heet ook wel een buy-out. U betaalt dus geen jaarlijkse premie.

Liquideren of voortbestaan

Een buy-out kan een oplossing zijn voor een pensioenfonds dat zich wil liquideren. Maar dat is niet noodzakelijk. Een pensioenfonds kan ook gewoon voortbestaan. In dat geval is het ‘ontzorgd’ dankzij de overdracht van de opgebouwde pensioenen met alle bijbehorende eisen en verplichtingen.

Welke extra keuzes zijn er?

  • U kunt ook het stijgen van de pensioenen in de toekomst verzekeren, de zogenoemde indexatie. Zo weten de (ex-)werknemers hoeveel de pensioenuitkering per jaar zal stijgen.
  • Daarnaast kunt u ook nog op te bouwen pensioenen verzekeren. Delta Lloyd biedt u daarvoor verschillende mogelijkheden.

Hoe pak ik een overdracht of buy-out aan?

De overdracht van opgebouwde pensioenen vraagt om een zorgvuldige voorbereiding. Wilt u meer informatie over overdracht en buy out van opgebouwde pensioenen? Download de brochure of maak een afspraak met uw adviseur.