Aanvullende pensioenverzekeringen

Breid uw pensioenregeling uit met aanvullende verzekeringen

Naast de pensioenregeling, kunt u aanvullende verzekeringen afsluiten voor uw werknemers. Komt een werknemer te overlijden of raakt hij arbeidsongeschikt? Dan vangen deze verzekeringen het inkomensverlies van de werknemer of de nabestaanden voor een deel op.

Welke aanvullende pensioenverzekeringen biedt Delta Lloyd?

Bij beschikbare premieregelingen (DC) en uitkeringsovereenkomsten (DB) kunt u de volgende aanvullende pensioenverzekeringen afsluiten:

  • partnerpensioen;
  • wezenpensioen;
  • Anw-hiaat (Algemene nabestaandenwet);
  • arbeidsongeschiktheidspensioen.

Partnerpensioen

Als dit in de pensioenregeling geregeld is, krijgt de partner een partnerpensioen als een werknemer overlijdt. Het partnerpensioen is meestal 70 procent van het ouderdomspensioen. Het partnerpensioen duurt totdat de partner zelf overlijdt. Ook een ex-partner kan recht hebben op een (bijzonder) partnerpensioen na een echtscheiding.

Wezenpensioen

Heeft uw werknemer minderjarige kinderen? Dan hebben ze met een wezenpensioen recht op een uitkering vanaf de dag dat de werknemer overlijdt. Ze krijgen het wezenpensioen tot ze 18 jaar zijn. Gaan ze studeren of zijn ze invalide? Dan krijgen ze de uitkering zolang de studie of de invaliditeit duurt, maar maximaal tot ze 27 jaar zijn.

Het wezenpensioen is 14 procent van het ouderdomspensioen, per kind. Heeft een minderjarig kind geen pensioengerechtigde ouder meer? Dan wordt een dubbel wezenpensioen van 28 procent uitgekeerd.

Anw-hiaatverzekering

Voor partner en kinderen van werknemers bestaat de Algemene nabestaandenwet (Anw). Overlijdt een werknemer? Dan krijgen de partner en de kinderen van de werknemer in bepaalde gevallen een uitkering. Dit geldt alleen als:

  • de partner in Nederland woonde of werkte;
  • de werknemer nog niet de AOW-leeftijd had;
  • de werknemer voor een kind jonger dan 18 jaar zorgde, geboren is voor 1 januari 1950, of als hij voor meer dan 45% arbeidsongeschikt was.

Door deze voorwaarden krijgen steeds minder mensen deze uitkering. Wilt u voor uw medewerkers het ontbreken van deze uitkering opvangen? Dan kunt u een Anw-hiaatverzekering opnemen in uw pensioenverzekering.

Arbeidsongeschiktheidspensioen

Een werknemer die niet meer kan werken, verliest inkomen. Als werkgever kunt u dit inkomensverlies compenseren door een arbeidsongeschiktheidspensioen op te nemen in uw pensioenverzekering. Met een arbeidsongeschiktheidspensioen krijgt de werknemer een uitkering tot de pensioendatum. Daarna gaat het normale ouderdomspensioen in.

Interesse in het Persoonlijk Pensioen Plan?

Wilt u weten of het Persoonlijk Pensioen Plan voor uw organisatie een passende oplossing is? Of hoe deze aansluit op uw specifieke wensen? Maak dan gebruik van ons contactformulier. Wij beantwoorden uw reactie zo snel mogelijk.