Pensioenregelingen en pensioenopbouw

Binnen de pensioenvormen in Nederland kunt u uit diverse pensioenregelingen kiezen. De verschillende pensioenregelingen hebben gevolgen voor de pensioenopbouw en uw kosten. Het verschil zit in de manier waarop het pensioen van uw werknemers wordt opgebouwd en hoe uw kosten worden berekend.

Salaris-diensttijd (DB-regeling)

Er zijn twee regelingen die de pensioenuitkering berekenen op basis van het salaris en aantal dienstjaren van de werknemer. Het zijn beiden gegarandeerde pensioenen (defined benefit, DB):

  1. de eindloonregeling;
  2. de middelloonregeling.

In beide gevallen is er sprake van een uitkeringsovereenkomst met een gegarandeerd pensioen voor de werknemer.

Eindloonregeling
In het verleden hadden veel bedrijven een eindloonregeling. Bij deze pensioenregeling is de hoogte van het pensioen gekoppeld aan het laatstverdiende salaris, dus vlak voor de pensioendatum. Krijgt een werknemer een salarisverhoging? Dan krijgt hij met terugwerkende kracht ook extra pensioen voor de jaren waarin u als werkgever een lagere premie heeft betaald. Dit achteraf bijbetalen heet backservice. Een kleine salarisverhoging op latere leeftijd kan zo bij een lang dienstverband flink in de papieren lopen.

De onvoorspelbaarheid van de kosten bij deze pensioenregeling kan voor problemen zorgen door internationale boekhoudregels (IFRS). Als werkgever moet u onvoorspelbare kosten op uw balans reserveren. Dit tast uw liquiditeitspositie aan. Een eindloonregeling komt daarom steeds minder voor.

Middelloonregeling
Bij een middelloonregeling is het pensioen gebaseerd op het gemiddelde salaris over de jaren dat een medewerker in dienst was. De hoogte van het uiteindelijke pensioen hangt af van het aantal dienstjaren en de ontwikkeling van het salaris. De middelloonregeling is tegenwoordig de meest gebruikte vorm van een gegarandeerd pensioen.

Beschikbare premieregeling

In een pensioenregeling op basis van beschikbare premie (defined contribution, DC) wordt een vaste premie betaald. Die premie is afgeleid van het salaris en vormt de basis voor het op te bouwen pensioen. Daardoor zijn de kosten van deze regelingen voor u zeer goed van te voren in te schatten. U loopt als werkgever geen rente- of beleggingsrisico.

Een beschikbare premiepensioen keert op de pensioenleeftijd een bedrag of een pensioen uit. Wordt er een bedrag uitgekeerd? Dan gebruikt uw werknemer dat om zelf een pensioenuitkering te kopen.

Collectieve DC-regeling (CDC)

De collectieve DC-regeling is een tussenvorm van een DC-regeling en een DB-regeling. Bij een CDC-regeling is de hoogte van het pensioen gebaseerd op het totaal van gemiddelde salarissen en dienstjaren. Net als bij een gegarandeerde middelloonregeling. De premie ligt echter vast tijdens de contractperiode. Blijkt de premie achteraf niet voldoende? Dan wordt de toekomstige pensioenopbouw lager. Wat is opgebouwd, is gegarandeerd.

Met een CDC-regeling combineert u twee voordelen:

  • de zekerheid over de pensioenkosten van een beschikbare premieregeling;
  • de (voorwaardelijke) zekerheid van pensioenuitkering van een uitkeringsovereenkomst.

Premiepensioeninstelling (PPI)

Een PPI is een derde soort pensioenuitvoerder, naast verzekeraars en pensioenfondsen, die pensioenregelingen uitvoert en pensioenvermogen opbouwt. De PPI voert beschikbare premieregelingen (DC) met beleggingsmogelijkheden uit. Met het opgebouwde vermogen kopen deelnemers op de pensioenleeftijd een pensioenuitkering bij een verzekeraar. De hoogte van het kapitaal hangt mede af van het resultaat van de gekozen beleggingen.

Waarin verschilt een PPI?
PPI’s bieden eenvoudige pensioenregelen met individuele beleggingsmogelijkheden tegen lage kosten. PPI’s dragen in tegenstelling tot pensioenfondsen en verzekeraars zelf geen risico’s. Ook mogen ze geen pensioenen uitkeren of rendementsgaranties geven. Opgebouwd kapitaal blijft, anders dan bij een verzekeraar, eigendom van de deelnemer. BeFrank van Delta Lloyd is de eerste PPI van Nederland.

Interesse in het Persoonlijk Pensioen Plan?

Wilt u weten of het Persoonlijk Pensioen Plan voor uw organisatie een passende oplossing is? Of hoe deze aansluit op uw specifieke wensen? Maak dan gebruik van ons contactformulier. Wij beantwoorden uw reactie zo snel mogelijk.