Pensioenvormen

Pensioen in Nederland

Natuurlijk wilt u de beste pensioenregeling kiezen voor uw bedrijf. Grofweg zijn pensioenregelingen gebaseerd op twee pensioenvormen: pensioen op basis van beschikbare premie en pensioen op basis van opgebouwde dienstjaren en salaris. Maar hoe werkt pensioen? En wat betekenen de verschillende pensioenvormen voor u als werkgever?

Waarom pensioen?

Na hun pensionering krijgen uw werknemers geen salaris meer. Daarom bouwen zij nu pensioen op voor later. Dat kunt u zien als uitgesteld loon. Uw personeelsleden gebruiken het om van te leven als zij stoppen met werken. Of hun nabestaanden, die zo ook voldoende inkomen hebben als hun partner overlijdt. Tot slot is pensioen ook mogelijk als oplossing voor inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid.

Fiscale regels bij pensioen via de werkgever

Voor het opbouwen van pensioen gelden fiscale regels. U kunt als werkgever de pensioenpremie aftrekken van de bedrijfswinst. De pensioenpremie die de werknemer betaalt, wordt afgetrokken van zijn brutoloon. Daardoor hoeft hij minder belasting te betalen. Na zijn pensionering is de pensioenuitkering wel belast.

Welke pensioenvormen via de werkgever zijn er?

U kunt bij pensioenregelingen kiezen uit verschillende manieren om pensioen op te bouwen. In grote lijnen zijn er twee pensioenvormen:

  1. Pensioen op basis van beschikbare premie (DC)
  2. Pensioen op basis van salarisdiensttijd (DB)

Pensioen op basis van beschikbare premie (DC)

Het beschikbare premiepensioen wordt ook wel defined contribution (DC) genoemd. Werkgever en werknemer maken hierbij afspraken over de te betalen premie. Op basis van de beschikbare premie bouwen uw werknemers pensioen op. Als werkgever hebt u daardoor controle over de kosten. Voor uw werknemer is vooraf vaak niet zeker hoe hoog het pensioen is.

De beschikbare premieregeling van Delta Lloyd:

Pensioen op basis van salarisdiensttijd (DB)

De salarisdiensttijdregeling heet ook wel defined benefit (DB) of uitkeringsovereenkomst. De werkgever zegt een pensioen toe op basis van het salaris, het aantal dienstjaren en het afgesproken opbouwpercentage. Deze pensioenregelingen bieden de meeste zekerheid voor werknemers. Het opgebouwde pensioen is namelijk gegarandeerd. Voor de contractduur garanderen wij de tarieven.

De salarisdiensttijdregeling van Delta Lloyd:

  • Garant Pensioen Plan met marktrentekorting

Tussenvorm (CDC)

Het is ook mogelijk eigenschappen te combineren van de beschikbare premieregeling en de salarisdiensttijdregeling. Dit heet collective defined contribution (CDC). Een voorbeeld is het Garant Pensioen Plan met vaste collectieve premie.

Interesse in het Persoonlijk Pensioen Plan?

Wilt u weten of het Persoonlijk Pensioen Plan voor uw organisatie een passende oplossing is? Of hoe deze aansluit op uw specifieke wensen? Maak dan gebruik van ons contactformulier. Wij beantwoorden uw reactie zo snel mogelijk.