Vermogensbeheer Delta Lloyd

Hoe is het vermogensbeheer geregeld?

Delta Lloyd Asset Management is de onafhankelijke vermogensbeheerder van Delta Lloyd. De filosofie: beleggen met ondernemersgeest.

Vermogensbeheer door Delta Lloyd Asset Management

De aanpak van Delta Lloyd Asset Management onderscheidt zich door een scherpe focus op risicovermijding en het creëren van waarde. Dat leidt tot een actief beleggingsbeheer, gebaseerd op kennis en gezond verstand. Het portefeuillebeheer is in handen van multidisciplinaire, ervaren teams.

Eigen visie op beleggen

Delta Lloyd Asset Management heeft een eigen kijk op vermogensbeheer. Daardoor volgt het niet blindelings andere beleggers. En evalueert het rapporten van kredietbeoordelaars kritisch. Vermogensbeheer betekent voor Delta Lloyd Asset Management:

  • vooraf duidelijke afspraken met de klant;
  • een gezonde variatie in beleggingen;
  • rekening houden met uiteenlopende economische scenario’s;
  • realistische uitspraken over rendement.

Maatschappelijk verantwoord vermogensbeheer

Delta Lloyd Asset Management erkent als belegger zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid. Verantwoord beleggen sluit aan op de kernwaarden van Delta Lloyd en past bij de manier waarop Delta Lloyd Asset Management wil opereren. Hierdoor gaat er geen geld naar bedrijven die betrokken zijn bij bijvoorbeeld milieuschandalen, kinderarbeid en schending van mensenrechten. Een groeiend aandeel van de beleggingen is bovendien duurzaam: dit zijn investeringen in onder meer schone energie en eerlijke handel.

Delta Lloyd haalde in 2013 een tweede positie onder 141 verzekeraars wereldwijd voor haar ESG (Environment, Social, Governance) duurzaamheidprestaties. Het onderzoek werd uitgevoerd door onderzoeksbureau Sustainalytics.

Vermogensbeheer bij Delta Lloyd Asset Management

Gerelateerde onderwerpen

Delta Lloyd Asset Management

Delta Lloyd Asset Management is de onafhankelijke vermogensbeheerder binnen Delta Lloyd N.V.