Hoe ziet het offertetraject eruit?

Een pensioencontract afsluiten

Overweegt u om in zee te gaan met Delta Lloyd? Dan doorlopen we met u en uw pensioenadviseur een transparant offertetraject. We zoeken samen naar de pensioenoplossing die voor u het beste is.

Het offertetraject voor een pensioenverzekering bestaat uit vijf stappen:

 1. uw pensioenvraag;
 2. informatie verstrekken;
 3. de pensioenofferte;
 4. toelichting op de pensioenofferte;
 5. akkoord pensioencontract.

Stap 1: uw pensioenvraag

Samen met uw adviseur geeft u aan wat uw wensen voor een pensioenregeling zijn. Ook krijgt u een heldere uitleg over het offertetraject voor een pensioencontract.

Stap 2: informatie verzamelen

Om een goed onderbouwde pensioenofferte te kunnen maken, verzamelen we de benodigde informatie:

 • uw pensioenregeling zoals die nu is; 
 • uw gewenste pensioenregeling; 
 • uw werknemersgegevens; 
 • uw gewenste manier van betalen en het budget; 
 • uw pakket van beleggingen.

In onze offerte houden wij ook rekening met uw plannen voor de toekomst. Hoeveel risico wilt u nemen? Hoe ziet uw organisatie eruit? Hoeveel middelen heeft u beschikbaar? In hoeverre wilt u zich met uw pensioenregeling profileren binnen uw branche?

Stap 3: de pensioenofferte

We vertalen uw wensen, uw specifieke situatie en de verzamelde gegevens naar een heldere offerte. In onze offerte gaan we in op de volgende onderdelen:

 • gewenste pensioenregeling;
 • de (actuariële) grondslagen;
 • het delen van de beleggingswinst;
 • onze service;
 • ondersteuning bij de communicatie;
 • vergoedingen en kosten.

Stap 4: toelichting op de pensioenofferte

U krijgt van onze consultant een persoonlijke toelichting op de offerte. Hij beantwoordt graag al uw vragen. Ook in het vervolgtraject krijgt u alle gelegenheid om vragen te stellen of bijvoorbeeld alternatieve oplossingen te bespreken.

Stap 5: akkoord pensioencontract

Stemt u in met de offerte? Dan leggen we de afspraken vast. U controleert samen met uw adviseur of alle gemaakte afspraken beschreven zijn. Zijn alle gegevens correct? Dan ondertekent u de uitvoeringsovereenkomst met Delta Lloyd. Vervolgens beginnen we met de implementatie van dit pensioencontract. We richten uw pensioenregeling administratief zorgvuldig in en starten ook de afgesproken communicatie met uw werknemers over de pensioenregeling.

Interesse in het Persoonlijk Pensioen Plan?

Wilt u weten of het Persoonlijk Pensioen Plan voor uw organisatie een passende oplossing is? Of hoe deze aansluit op uw specifieke wensen? Maak dan gebruik van ons contactformulier. Wij beantwoorden uw reactie zo snel mogelijk.