Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen en antwoorden over Pensioen Services Online.

Waar kan ik een nieuw wachtwoord opvragen?

U hebt via het Delta Lloyd Werkgeversportaal toegang tot Pensioen Services Online. Bent u uw wachtwoord vergeten van het Delta Lloyd Werkgeversportaal? Dan zijn er twee situaties mogelijk:

 1. U hebt eerder een drietal 'verborgen vragen' ingevuld via het Delta Lloyd Werkgeversportaal
  U kunt nu via de inlogpagina van het Delta Lloyd Werkgeversportaal uw wachtwoord opvragen. Hiervoor klikt u op 'Wachtwoord vergeten en assistentie nodig?'. Na het beantwoorden van de 'verborgen vragen' krijgt u direct een nieuw wachtwoord op uw e-mailadres toegestuurd.
 2. U hebt nog geen 'verborgen vragen' ingevuld via het Delta Lloyd Werkgeversportaal
  Neem contact met uw relatiebeheerder. U krijgt dan een nieuw wachtwoord toegestuurd. Wij vragen u zo snel mogelijk de zogenaamde 'verborgen vragen' in te stellen op het Delta Lloyd Werkgeversportaal. Met deze verborgen vragen krijgt u meteen per e-mail uw nieuwe wachtwoord toegestuurd.

Wilt u de 'verborgen vragen' instellen? Ga dan naar het kopje 'Uw gegevens' op het Delta Lloyd Werkgeversportaal. Kies daarna voor 'Uw toegang'. U kunt nu de 'verborgen vragen' instellen.

Waar kan ik een nieuwe gebruikersnaam opvragen?

U kunt een nieuwe gebruikersnaam opvragen via uw relatiebeheerder van Delta Lloyd.

Ik heb geen e-mail met mijn wachtwoord of gebruikersnaam ontvangen. Hoe krijg ik deze?

U krijgt toegang tot Pensioen Services Online via het Delta Lloyd Werkgeversportaal. Hebt u geen email ontvangen met daarin uw wachtwoord en gebruikersnaam? Neem dan contact op met uw relatiebeheerder van Delta Lloyd.

Hoe kan ik een storing van Pensioen Services Online doorgeven?

Controleer eerst of u de storing ziet staan onder het kopje ‘Nieuws’ op de ‘Home’-pagina van Pensioen Services Online. Ziet u de storing niet staan? Of krijgt u geen toegang tot Pensioen Services Online? Neem dan contact op met uw relatiebeheerder.

Waar vind ik de handleiding van Pensioen Services Online?

Download de gebruikershandleiding van Pensioen Services Online [PDF] . Ook vindt u de handleiding in Pensioen Services Online zelf bij 'Uitleg Pensioen Services Online' links in het menu.

Waarom heb ik geen wijzigingsmogelijkheden binnen Pensioen Services Online?

Binnen Pensioen Services Online zijn twee gebruikersrollen:

 1. U kunt zowel inzien als wijzigingen doorgeven. Dit is handig als u zelf uw pensioenregeling beheert.
 2. U kunt alleen inzien. Deze rol is handig als uw adviseur de pensioenregeling beheert.

Beheert uw adviseur de pensioenregeling namens uw bedrijf? En geeft hij/zij ook de personeelswijzigingen door? Dan is het mogelijk dat u alleen inzage hebt in Pensioen Services Online. Wilt u dit anders regelen? Neem dan contact op met uw relatiebeheerder van Delta Lloyd.

Hoe kan ik mijn adviseur toegang geven tot Pensioen Services Online?

Heeft uw adviseur een aanstelling bij Delta Lloyd? Dan kan hij toegang krijgen tot Pensioen Services Online. Wilt u uw adviseur toegang geven tot de pensioenregeling van uw werknemers? Overleg dit dan eerst met uw adviseur. Om dit te regelen neemt u contact op met uw relatiebeheerder van Delta Lloyd.

Waarom kan ik de inkomensplanner van mijn werknemers niet inzien?

De inkomensplanner van werknemers is niet toegankelijk voor werkgevers en/of adviseurs. Werknemers maken in de planner berekeningen die te maken hebben met hun persoonlijke situatie. Dit kan privacygevoelig zijn.

Hoe kan ik de jaarlijkse wijzigingen in salarissen / parttime percentages van werknemers doorgeven?

Eén keer per jaar vragen wij u de salarisgegevens en parttime percentages van werknemers door te geven. Zo zijn de pensioengegevens van werknemers weer bijgewerkt.

U gaat als volgt te werk:

 1. Ga naar Pensioen Services Online en klik in het menu op 'Salariswijziging deelnemers'.
 2. Download het bestand ´collectieve salariswijziging´ via de ´Download´ button.
 3. Vul de nieuwe gegevens in van de werknemers en sla het bestand op.
 4. Stuur het bestand op via ´Upload bestand´.
 5. U krijgt nu een controlescherm. In dit scherm ziet u de wijzigingen die u aan ons hebt doorgegeven. Kloppen de wijzigingen? Druk dan op de button ´Controleren´ onderaan het scherm. Zijn er fouten? Dan kunt u dit meteen in het scherm aanpassen, u hoeft niet het bestand opnieuw op te sturen.
 6. Als u alle gegevens goed hebt ingevuld drukt u op de button ‘Verwerken´. Uw wijzigingen worden hierna verwerkt in de administratie van Delta Lloyd.


Let op:

 • Pas alleen de gegevens in de kolommen ´fulltime jaarsalaris´, ´parttime percentage´ ´aanvullend premie percentage´ of ´aanvullend premie bedrag´ aan.
 • Wijzig niet de polisnummers.
 • Verander niet de volgorde van de gegevens. Hebt u werknemers nog niet aangemeld bij Delta Lloyd of zijn er werknemers uit dienst? Geef dan eerst deze wijzigingen aan ons door.
 • Hebt u geen wijzigingen? Stuur dan toch het (ongewijzigde) bestand naar ons op.
 • Meer informatie?bel uw adviseur of relatiebeheerder