Welke mogelijkheden heb ik als werkgever?

Pensioen Services Online bespaart u veel tijd en geld. U hebt online inzage in alle pensioengegevens. En u kunt snel wijzigingen doorgeven. Samen met uw adviseur maakt u de keuze of uw adviseur de pensioenregeling beheert of dat u zelf het beheer uitvoert. Welke keuze u ook maakt, Pensioen Services Online ondersteunt u daarbij.

Alle mogelijkheden op een rij

Pensioen Services Online biedt u de volgende mogelijkheden:

 • Inzien van pensioen- en persoonsgegevens van uw werknemers waaronder de polis. Ook kunt u een volledig overzicht van alle werknemergegevens downloaden in Excel.
 • Inzien van alle verzekeringsdocumenten waaronder de startbrief, het pensioenreglement en het rekening-courant overzicht. Deze documenten zijn ook te downloaden.
 • De volgende wijzigingen kunt u online doorgeven:
  • aanlevering salaris en parttimepercentage (jaarlijks en tussentijds)
  • indiensttreding werknemer (zowel individueel als collectief aan te leveren)
  • uitdiensttreding werknemer
  • geboorte kind(eren) werknemer
  • huwelijk en samenwonen werknemer
  • wijziging adres werknemer
  • arbeidsongeschiktheid werknemer
  • wijzigen pensioendatum werknemer
  • overlijden werknemer
  • echtscheiding werknemer
 • Bekijk de status van alle wijzigingen via het wijzigingsoverzicht.
 • Tweetalig: zowel in Nederlands als Engels beschikbaar

Meer informatie?

Bekijk voor meer informatie de impressie van Pensioen Services Online. Wilt u meer weten? Neem dan contact op met uw adviseur of relatiebeheerder van Delta Lloyd.

 • Meer informatie?bel uw adviseur of relatiebeheerder