Overdracht vermogensbeheer of buyout

Overdracht van opgebouwde pensioenen

Een pensioenfonds kan besluiten opgebouwde pensioenen over te dragen aan een verzekeraar. Het kan enkel gaan om overdracht van vermogensbeheer, maar ook om de volledige overdracht van de pensioenverplichtingen. In het tweede geval spreken we van een buy-out. Delta Lloyd biedt in beide situaties maatwerkoplossingen.

  • Altijd een maatwerkoplossing
  • Volledige overdracht van verplichtingen
  • Ontzorging van uw pensioenbeheer

Wat houdt een overdracht in?

U draagt alle opgebouwde pensioenen aan ons over, inclusief al lopende pensioenuitkeringen. Wij garanderen deze pensioenen plus de uitkeringen in de toekomst. Als u wilt, kunt u ook de indexatie van de pensioenen verzekeren. U draagt de verplichtingen over door ons eenmalig een bedrag (koopsom) te betalen. Dat heet ook wel een buy-out. U betaalt dus geen jaarlijkse premie.

Wat zijn redenen voor een buy-out?

  • De onvoorspelbaarheid van  financiële risico’s neemt toe. Dat kan voor een pensioenfonds voor problemen zorgen door internationale boekhoudregels (IFRS). U moet bijvoorbeeld onvoorspelbare kosten op uw balans reserveren. Dat tast uw liquiditeitspositie aan.
  • Pensioenregelingen zijn door de jaren heen ingewikkelder geworden. Bovendien gaat het vaak om verschillende regelingen voor verschillende groepen medewerkers. Dat maakt de administratie lastig en kostbaar. Daarnaast hebben pensioenfondsen te maken met financiële risico’s, renteontwikkelingen, beleggingsrisico’s en het economische risico van stijgende levensverwachtingen.
  • De uitvoer van uw pensioenregeling wordt steeds ingewikkelder. Er is expertise nodig om te voldoen aan de strengere wetten en regels. En om voldoende rendement te behalen. Ook is er veel kennis nodig om inkomsten uit beleggingen en premies goed te laten aansluiten op de uitgaven van de pensioenuitkeringen. Bovendien worden mensen steeds ouder. Hierdoor keren we steeds langer pensioen uit.
  • Er worden steeds zwaardere eisen gesteld aan bestuurders van pensioenfondsen. Dat geldt ook voor het beheer en de verslaglegging.

Liquideren of voortbestaan

Een buy-out kan een oplossing zijn voor een pensioenfonds dat zich wil liquideren. Maar dat is niet noodzakelijk. Een pensioenfonds kan ook gewoon voortbestaan. In dat geval is het ‘ontzorgd’ dankzij de overdracht van de opgebouwde pensioenen met alle bijbehorende eisen en verplichtingen.

Welke extra keuzes zijn er?

  • U kunt ook het stijgen van de pensioenen in de toekomst verzekeren, de zogenoemde indexatie. Zo weten de (ex-)werknemers hoeveel de pensioenuitkering per jaar zal stijgen.
  • Daarnaast kunt u nog op te bouwen pensioenen verzekeren. Delta Lloyd biedt u daarvoor verschillende mogelijkheden.

Hoe pak ik een overdracht of buy-out aan?

De overdracht van opgebouwde pensioenen vraagt om een zorgvuldige voorbereiding. Wilt u meer informatie over overdracht en buy out van opgebouwde pensioenen? Download dan de brochure of maak een afspraak met uw adviseur.

Nieuws en actualiteiten

Wat zijn de laatste ontwikkelingen op zakelijk pensioengebied?