Pensioenfondsrisico’s bij ons verzekeren

Wilt u de risico’s van uw pensioenfonds verminderen? Bij Delta Lloyd kunt u de risico’s van uw pensioenfonds voor arbeidsongeschiktheid en overlijden onderbrengen. U voorkomt hiermee grote schommelingen in uw dekkingsgraad door onverwachte schades. Deze oplossing past goed bij het risicomanagement voor uw pensioenfonds. En draagt bij aan de continuïteit van uw pensioenfonds.

Onze oplossing

Delta Lloyd biedt u als pensioenfondsbestuurder een efficiënte en kosteneffectieve oplossing om uw overlijdens- en arbeidsongeschiktheidsrisico te beheersen. U bepaalt zelf welke risico’s u wilt afdekken en in welke mate. Dat kan, op deelnemersniveau, het gehele risico zijn, of een percentage daarvan. Uw risico’s worden bij Delta Lloyd zelf ondergebracht.

Uw voordelen

Kosteneffectief

 • een scherpe premie door toepassing recente grondslagen 
 • keuze voor een volledige verzekering of een percentage daarvan
 • stabiele jaarlijkse lasten 
 • lage kosten door een eenvoudige administratie

Keuzevrijheid

 • volledige of gedeeltelijke verzekering van risico’s 
 • verzekering van overlijdensrisicokapitaal
 • verzekering van arbeidsongeschiktheidspensioen en/of premievrijstelling
 • keuze voor een lagere premie vooraf of winstdeling achteraf.

  Overlijdensrisicokapitaal

  • verzekering van een kapitaal bij overlijden 
  • hoogte van het kapitaal gebaseerd op uw pensioenregeling

  Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid

  • verzekering van rente voor pensioenopbouw van (gedeeltelijk) arbeidsongeschikte deelnemers
  • gelijkblijvende of jaarlijks stijgende uitkering

  Arbeidsongeschiktheidspensioen

  • verzekering van een rente voor uitkering van het arbeidsongeschiktheidspensioen 
  • gelijkblijvende of jaarlijks stijgende uitkering

  Afkoopmogelijkheid arbeidsongeschiktheidsrentes

  • de verwachte, toekomstige jaarlijkse arbeidsongeschiktheidsrentes wordt vervangen door een bedrag ineens (afkoop)
  • vanaf 5 jaar na afloop van de overeenkomst

Eenvoudige administratie

 • eenmaal per jaar aanlevering deelnemersgegevens, te verzekeren kapitalen en rentes
 • tussentijds alleen melding van deelnemers die 42 weken ziek zijn
 • geen aanpassingen in de administratie gedurende het jaar
 • aan het einde van het jaar berekenen we de definitieve premie
 • snelle afhandeling van claims 
 • contractsduur is 3 jaar

Winstdeling 

 • bij verzekering zonder winstdeling betaalt u minder premie
 • bij verzekering met winstdeling: op de einddatum van het contract uitkering van een deel van het positieve technische resultaat. Bij een negatieve schadelast is het risico voor Delta Lloyd.

Brochure

In deze brochure leest u meer over de risicoverzekering voor pensioenfondsen.

Meer weten?

Wilt u meer informatie over de risicoverzekering of een offerte aanvragen? U kunt contact opnemen met uw adviseur of rechtstreeks met Delta Lloyd via het contactformulier

Nieuws en actualiteiten

Wat zijn de laatste ontwikkelingen op zakelijk pensioengebied?