Planning

Situatie op 1 juli 2016

Laag 1 van Pensioen 1-2-3 heeft de startbrief vervangen. Werknemers ontvangen binnen drie maanden na indiensttreding laag 1. Alle werknemers die pensioen opbouwen hebben toegang tot een (besloten) webportaal met daarop Pensioen 1-2-3.

Aanvullende veranderingen door de Wet pensioencummunicatie

  • Per 1 januari 2017 moet Pensioen 1-2-3 en het (besloten) portal ook gelden voor werknemers die deelnemen in een losse risicoverzekering (zoals Anw-hiaat pensioen), Arbeidsongeschiktheidspensioen (WIA-excedent, WGA-gat- en WIA-bodemverzekeringen) en (vrijwillige) nettopensioenregelingen.
  • Per 1 juli 2017 moet Pensioen 1-2-3 en het (besloten) portal ook gelden voor gewezen deelnemers, gewezen partners, én pensioengerechtigden.
  • In 2016 verdere ontwikkeling UPO, met introductie daarvan in 2017.
  • Uitbreiding mijnpensioenoverzicht.nl in 2017
  • Invoering Uniforme Reken Methodiek, vanaf 2017.

Delta Lloyd maakt gebruik van cookies

Op onze websites maken wij gebruik van cookies en vergelijkbare technieken om onze websites te verbeteren en gebruikersvriendelijker te maken, social media aan te bieden en relevante advertenties te kunnen tonen.

Meer informatie.

Gaat u akkoord met het plaatsen van cookies?