Planning

Situatie per 1 juli 2016

Laag 1 van Pensioen 1-2-3 heeft de startbrief vervangen. Werknemers ontvangen binnen drie maanden na indiensttreding laag 1. Alle werknemers die pensioen opbouwen hebben toegang tot een (besloten) webportaal met daarop Pensioen 1-2-3.

Uiterlijk 1 januari 2017

Delta Lloyd heeft voor werknemers die deelnemen in een losse risicoverzekering (zoals Anw-hiaat pensioen), Arbeidsongeschiktheidspensioen (WIA-excedent, WGA-gat- en WIA-bodemverzekeringen) en (vrijwillige) nettopensioenregeling uiterlijk 1 januari 2017 Pensioen 1-2-3 beschikbaar gesteld. Pensioen 1-2-3 is te vinden in het besloten deelnemerportaal voor werknemers, Mijn Delta Lloyd. Vooraf hebben wij de werkgever en diens eventuele adviseur hierover geïnformeerd.

Aanvullende veranderingen door de Wet pensioencummunicatie

  • Per 1 juli 2017 moet Pensioen 1-2-3 en het (besloten) portal ook gelden voor gewezen deelnemers, gewezen partners, én pensioengerechtigden.
  • Uitbreiding mijnpensioenoverzicht.nl in 2017.
  • Invoering Uniforme Reken Methodiek, vanaf 2018.