Pensioen 1-2-3

Veel mensen denken niet na over pensioen. Ze vinden het moeilijk. Iets voor later. Of ze denken dat het toch allemaal wel geregeld is. Met Pensioen 1-2-3 ontvangen deelnemers de informatie over hun pensioenregeling daarom in stappen. 

Pensioen 1-2-3 zorgt er voor dat iedere werknemer die pensioen opbouwt op dezelfde herkenbare wijze over pensioen geïnformeerd wordt. De vorm, de koppen en iconen gelden daarom voor iedere pensioenuitvoerder. Zo is informatie sneller vindbaar.

Wat is Pensioen 1-2-3?

Pensioen 1-2-3 biedt gelaagd informatie over de pensioenregeling.

Laag 1 De pensioenregeling ‘in 5 minuten’ 
  • biedt een kort overzicht met de belangrijkste informatie over de pensioenregeling.
Laag 2 De pensioenregeling ‘in 30 minuten’
  • biedt meer informatie en gaat dieper in op de onderwerpen van laag 1.
Laag 3 De pensioenregeling ‘in detail’
  • bevat alle overige documenten, zoals het pensioenreglement en de uitvoeringsovereenkomst. 
In Laag 1 en 2 van Pensioen 1-2-3 krijgt de deelnemer antwoord op de volgende 7 vragen:
  • Wat krijgt u in onze pensioenregeling wel?
  • Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet?
  • Hoe bouwt u pensioen op?
  • Welke keuzes hebt u zelf?
  • Hoe zeker is uw pensioen?
  • Welke kosten maken wij?
  • Wanneer moet u in actie komen?

Format Pensioen 1-2-3

Met Pensioen 1-2-3 moet iedere werknemer op dezelfde herkenbare wijze over pensioen geïnformeerd worden. Daarom heeft het Verbond van Verzekeraars samen met de Pensioenfederatie een standaard format hiervoor ontwikkeld. De vorm, de koppen en iconen liggen vast en gelden voor iedere pensioenuitvoerder. Dat geldt ook voor de 7 hoofdvragen en de volgorde daarvan. Ook zijn voor de verschillende onderdelen van de pensioenregeling iconen ontwikkeld. Zo is informatie sneller vindbaar.

Iedere uitvoerder gaat uit van hetzelfde format, dat afgestemd mag worden op de betreffende pensioenregeling, huisstijl en tone-of-voice.

Hier ziet u een voorbeeld van laag 1 en 2 voor een pensioenregeling bij Delta Lloyd:

Voor een Delta Lloyd pensioenregeling op basis van beschikbare premie (DC)

Voor een Delta Lloyd pensioenregeling op basis van middelloon (DB)