Doel pensioencommunicatie

De meeste Nederlanders weten niet hoe hoog hun inkomen is na pensionering. Met de Wet pensioencommunicatie (ingangsdatum 1 juli 2015) wil de overheid dit veranderen en de communicatie over pensioen verbeteren. Zodat iedereen weet hoeveel pensioen hij kan verwachten en of dit voldoende is. Het is daarbij belangrijk dat iedereen zich bewust is van de risico's en keuzemogelijkheden. 

Pensioencommunicatie moet daarom:

 • Aansluiten bij de informatiebehoefte en kenmerken van de deelnemer
 • Inzicht geven in keuzemogelijkheden en de gevolgen van life-events
 • Handelingsperspectief bieden (weten welke actie iemand kan nemen)
 • Gelaagde en relevante informatie bieden

Wat is er sinds 1 juli 2016 veranderd?

 • Introductie van Pensioen 1-2-3
 • Persoonlijk webportaal werknemers
 • Introductie Pensioenvergelijker en Werkgeverchecklist
 • Pensioengegevens op mijnpensioenoverzicht wordt vaker geactualiseerd

Wat moet er uiterlijk 1 januari 2017 gerealiseerd zijn?

Per 1 januari 2017 moet Pensioen 1-2-3 en het (besloten) portal ook beschikbaar zijn voor werknemers die deelnemen in een losse risicoverzekering (zoals Anw-hiaat pensioen), Arbeidsongeschiktheidspensioen (WIA-excedent, WGA-gat- en WIA-bodemverzekeringen) en (vrijwillige) nettopensioenregelingen

Wat gaat er nog veranderen?

Aanpassingen in het Uniform Pensioen Overzicht: 

 • overzichtelijker 
 • informatie over de te bereiken pensioenen niet meer verplicht 
 • UPO model ook voor gewezen deelnemers, gewezen partners en pensioengerechtigden 

Uitbreiding mijnpensioenoverzicht.nl: 

 • pensioenen tonen op basis van verschillende scenario’s
 • de gevolgen van vervroegen en uitstellen berekenen 

 Uniforme rekenmethodiek (URM): 

 • ‘De uitkomsten worden op basis van uniforme grondslagen bepaald’. Verwacht pensioen weergeven volgens een uniforme rekenmethodiek. 
 •  Scenario's: Pessimistisch, Verwacht en Optimistisch