Aanvullende communicatie

Vergroten pensioenbewustzijn

Pensioen is een belangrijke arbeidsvoorwaarde. Het is belangrijk dat werknemers weten wat er wel en niet is geregeld. Wat er gebeurt op welke momenten. En welke actie ze kunnen nemen. Kortom: het pensioenbewustzijn van werknemers moet beter. Hiervoor is een aantal nieuwe documenten ontwikkeld.

Pensioenvergelijker

De Pensioenvergelijker is een verplicht onderdeel in laag 3 van Pensioen 1-2-3. Het is een checklist, waarmee werknemers snel en eenvoudig twee pensioenregelingen met elkaar kunnen vergelijken. Dit is belangrijk, bijvoorbeeld als een werknemer overweegt bij een andere werkgever in dienst te treden. De Pensioenvergelijker die Delta Lloyd toepast, vindt u hieronder.

Kostenoverzicht

Het kostenoverzicht is een verplicht onderdeel in laag 3 van Pensioen 1-2-3. Het is een contract specifiek overzicht van de kosten van uw pensioenregeling. Iedere werknemer heeft hiermee een overzicht van de kosten. En weet wat zijn pensioenregeling kost.

Voorbeeld kostenoverzicht voor een beschikbare premieregeling (DC) bij Delta Lloyd [PDF]

Voorbeeld kostenoverzicht voor een middelloonregeling (DB) bij Delta Lloyd [PDF]

Werkgeverschecklist 'Wegwijs in pensioen'

Als werkgever hebt u een spilfunctie in het vergroten van pensioenbewustzijn van uw werknemers. Dit begint al bij het in dienst nemen van een werknemer.

Het is belangrijk dat werknemers weten wat een verandering van baan betekent voor hun pensioen. U kunt ze daarbij helpen. Daarvoor is de checklist ‘ Wegwijs in pensioen’ ontwikkeld. Dit is een algemene checklist die u samen met laag 1 over uw pensioenregeling tijdens het arbeidsvoorwaardengesprek kunt gebruiken.

Het verbond van Verzekeraars heeft hier samen met de Pensioenfederatie een standaard format voor ontwikkeld.

Een checklist die u als werkgever zelf kunt invullen vindt u hier [PDF] .