Zelf beleggen

Zelf beleggen kan als u in de pensioenregeling voor ruime beleggingsvrijheid heeft gekozen. 
De werknemer kan dan kiezen uit verschillende beleggingsfondsen.  Als uw werknemer zelf belegt, is beleggingskennis en ervaring met beleggen noodzakelijk. In de startbrief staat of Zelf Beleggen in de regeling is toegestaan. 

Zelf beleggen binnen Passieve, Ambitieuze of Dynamische Lifecycle

Bekijk de koers en fondsinformatie van Passieve, Ambitieuze en Dynamische Lifecycle fondsen  

Kosten voor Zelf Beleggen

Lopende kosten  
De beleggingsfondsen worden beheerd door Delta Lloyd Asset Management. Zij maakt diverse kosten voor het beheer van de fondsen. Deze kosten worden ‘lopende kosten’ genoemd. In deze kosten zitten onder andere de management fee, service fee, accountancykosten en juridische kosten. Deze lopende kosten worden verwerkt in de koers van het beleggingsfonds en worden niet apart in rekening gebracht. Kijk op de factsheets voor de lopende kosten van het fonds.

Beheerkosten  
Naast de kosten die Delta Lloyd Asset Management (DLAM) in de koers verwerkt, brengt Delta Lloyd Levenverzekering (DLL) kosten in rekening voor onder andere het beheren van de Lifecycles, de wijzigingen van de beleggingen binnen de Lifecycles en het informeren over de beleggingen. Dit zijn de beheerkosten. Delta Lloyd Levensverzekering brengt deze kosten (0,44%)  jaarlijks in rekening. De beheerkosten worden als percentage van de waarde ten laste van de beleggingen gebracht. Voor het onttrekken van de beheerkosten worden geen verkoopkosten in rekening gebracht. 

Overige kosten
Voor het aan-, verkoop- en switchkosten worden geen kosten in rekening gebracht.

Inkoop- en afgiftekosten
Bij aan- en verkoop van beleggingsfondsen zijn er ook beurskosten. Deze verrekenen wij via een verschil in aan- en verkoopkoersen (de zogeheten spread). De kosten verschillen per beleggingsfonds.


Zelf beleggen binnen Index Lifecycles Lifecycle

Bekijk de koers en fondsinformatie van Index Lifecycle fondsen 

Kosten voor Zelf Beleggen

Lopende kosten   

De beleggingsfondsen worden beheerd door Delta Lloyd Asset Management. Zij maakt diverse kosten voor het beheer van de fondsen. Deze kosten worden ‘lopende kosten’ genoemd. In deze kosten zitten onder andere de management fee, service fee, accountancykosten en juridische kosten. Naast deze kosten worden er kosten in rekening gebracht voor onder andere het beheren van de Lifecycles, de wijzigingen van de beleggingen binnen de Lifecycles en het informeren over de beleggingen. Deze lopende kosten worden verwerkt in de koers van het beleggingsfonds en worden niet apart in rekening gebracht. 

Overige kosten
Kijk in uw Pensioenreglement voor de hoogte van de aan-, verkoop- en switchkosten.

Inkoop- en afgiftekosten
Bij aan- en verkoop van beleggingsfondsen zijn er ook beurskosten. Deze verrekenen wij via een verschil in aan- en verkoopkoersen (de zogeheten spread). De kosten verschillen per beleggingsfonds.