Verantwoord beleggen

Verantwoord beleggen is structureel ingebed in ons beleggingsbeleid. Delta Lloyd Asset Management is de vermogensbeheerder van de beleggingsfondsen die in de Lifecycles van het Persoonlijk Pensioen Plan worden aangeboden. Het Beleid verantwoord beleggen is van toepassing op alle beleggingscategorieën en alle fondsen onder beheer van Delta Lloyd Asset Management.

Beleid verantwoord beleggen

Verantwoord beleggen is structureel ingebed in ons beleggingsbeleid. Richtinggevend voor het Beleid verantwoord beleggen zijn een aantal internationale verdragen en richtlijnen. Delta Lloyd onderschrijft de United Nations Global Compact Principles, tien universele principes op het gebied van mensenrechten, arbeidsomstandigheden, milieu en anticorruptie. Wij beleggen niet in bedrijven die deze principes schenden.

Bij de selectie van externe managers en externe fondsen voeren wij een beoordeling uit van het gevoerde Beleid verantwoord beleggen, en beoordelen de verschillen en overeenkomsten met ons eigen beleid. Mede op basis van deze beoordeling selecteren wij het op dat moment meest geschikte en best passende fonds voor de klant, op dat moment en met oog voor de toekomst. De voorkeur gaat uit naar fondsen met een aan Delta Lloyd Asset Management gelijkwaardig gevoerd beleid op het gebied van verantwoord beleggen. Meer informatie over het Verantwoord Beleggen beleid van Delta Lloyd Asset Management.

United Nations Global Compact Principles

Delta Lloyd heeft de UN Global Compact Principles als leidraad gekozen omdat deze principes wereldwijd gedragen worden en gebaseerd zijn op internationale verdragen en conventies. Deze principes hebben betrekking op de ondernemingen waarin (in)direct wordt belegd.

ESG informatie

Verantwoord beleggen gaat om het beoordelen en meewegen van ESG informatie. ESG staat voor Environmental, Social en Governance. Informatie over milieugerelateerde aspecten van ondernemingen en landen (E) heeft bijvoorbeeld betrekking op afval(verwerking), energiegebruik, CO2 uitstoot, gebruik of bescherming van natuurlijke hulpbronnen en water. Sociale criteria (S) gaan onder andere over leveranciersrelaties, medewerkertevredenheid en -veiligheid, arbeidsomstandigheden en de zorg voor lokale gemeenschappen en mensenrechten. Goed ondernemingsbestuur valt onder Governance (G) en ziet toe op bijvoorbeeld beloningsbeleid, benoemingsbeleid, bedrijfsstructuur en gedragsregels van ondernemingen.

Wapenbeleid

Delta Lloyd keurt de productie van, handel in en/of het gebruik van controversiële wapens ten strengste af. Wij sluiten daarom bedrijven uit die betrokken zijn bij de productie en ontwikkeling van controversiële wapens. Bij onze investeringen in staatsobligaties beoordelen we of landen onder embargo staan van VN, EU of VS-sancties. Wij willen niet investeren in (staats)ondernemingen die wapens produceren of distribueren en willen parallel daaraan ook niet betrokken zijn bij wapenleveranties aan controversiële landen.

United Nations Principles for Responsible Investment

Delta Lloyd Asset Management heeft de United Nations Principles for Responsible Investment (UNPRI) ondertekend. Het UNPRI netwerk is opgericht in 2006 en is een internationaal sterk groeiende groep van beleggers, die zich allen inzetten voor de integratie van zaken met betrekking tot het milieu, de samenleving en goed ondernemingsbestuur in hun beleggingsbeleid.