Lifecycles

Beleggen voor uw pensioen is noodzakelijk. Hiervoor is een goed uitgedachte financiële strategie nodig. Het is belangrijk om op de juiste momenten risico te nemen om kans te hebben op een hoger rendement. Ook is het van het groot belang om op een bepaald moment de risico’s zoveel mogelijk te beperken. 

Wat is een Lifecycle?

Een Lifecycle is een manier van beleggen waarbij de pensioenopbouw is gekoppeld aan de tijd tot het moment dat u met pensioen gaat. In de Lifecycle past de verhouding tussen aandelen en obligaties zich automatisch aan bij het veranderen van de leeftijd van uw werknemer. Naarmate hij dichter bij de pensioendatum komt, beleggen wij met minder risico. Wij beleggen dan minder in aandelen en steeds meer in obligaties. Door deze afbouw van risico’s is de kans op een waardedaling van zijn opgebouwde pensioenkapitaal kleiner. Hij hoeft zelf niets te doen.  

Waar geloven wij in?

Bij beleggen draait alles om de risico en rendementsverhouding. Meer rendement betekent ook meer beleggingsrisico. Onze visie op Lifecycles is dat daarom dat wij rendement maken wanneer het kan en pensioen veilig stellen wanneer het moet. Om dit te realiseren moeten onze Lifecycles voldoen aan de volgende uitgangspunten:
  1. Gebalanceerde Lifecycle strategie
  2. Verantwoord beleggingsbeleid
  3. Transparant beleggingsbeleid
Gebalanceerde Lifecycle strategie 
Om een gebalanceerde Lifecycle strategie te kunnen aanbieden hanteren wij de onderstaande Pension- en Investmentbeliefs.

Pensionbeliefs
  1. Gedegen afbouw van de Lifecycle
  2. Afbouw in kleine stappen 
  3. Zekerheid voor de pensioendatum door 1 jaar voor de pensioendatum volledig in het Pensioenstabilisatiefonds te beleggen
Investmentbeliefs
  1. Afdekking renterisico door af te bouwen naar het Pensioenstabilisatiefonds
  2. Goede spreiding in de beleggingsfondsen om een goede risico rendementsverhouding te realiseren
Verantwoord beleggingsbeleid
Verantwoord beleggen is structureel ingebed in ons beleggingsbeleid. Delta Lloyd Asset Management is de vermogensbeheerder van de beleggingsfondsen die in de Lifecycles van het Persoonlijk Pensioen Plan worden aangeboden. Het Beleid verantwoord beleggen is van toepassing op alle beleggingscategorieën en alle fondsen onder beheer van Delta Lloyd Asset Management.

Transparant beleggingsbeleid
Jaarlijks toetst Delta Lloyd Levensverzekering haar Lifecycles, de beleggingscategorieën en beleggingsfondsen. Op basis van beleggingstechnische ontwikkelingen, een marktverkenning en ontwikkelingen in de zorgplicht maakt Delta Lloyd Levensverzekering een voorstel met eventuele verbeteringen. Productveranderingen (Lifecycle structuur, beleggingscategorieën en beleggingsfondsen) toetsen wij extern op kwaliteit en marktconformheid om te waarborgen dat wij handelen in het belang van de klant. 

Welke Lifecycles bieden wij?

Delta Lloyd heeft hiervoor Lifecycles ontwikkeld. Bij Lifecycle beleggen wordt, naarmate de werknemer dichterbij de pensioendatum komt, minder risicovol belegd. Het idee is dat als hij bijna met pensioen gaat, hij ook meer zekerheid wilt hebben over de hoogte van zijn pensioen. Als zijn pensioendatum nog ver weg is, heeft hij nog veel tijd om eventuele tegenvallers goed te maken. En is het dus verstandig om in deze fase wat meer risico te lopen in de verwachting een hoger rendement te halen. Afhankelijk van uw keuzes, kunnen uw werknemers kiezen op een andere manier te beleggen door meer of minder risico te nemen.

U bepaalt de beleggingswijze binnen de Lifecycle. In de startbrief kan uw werknemer zien welke Lifecycle u heeft gekozen.

Delta Lloyd kent vijf verschillende Lifecycles. Waarvan drie actief worden aangeboden. Wanneer u op de Lifecycle klikt, wordt u doorverwezen naar de informatiepagina voor de deelnemer.

Soorten Lifecycles Beschikbaar in pensioenregeling afgesloten:
Passieve Lifecycle 
ná 1 augustus 2015
Ambitieuze Lifecycle 
ná 1 augustus 2016
Dynamische Lifecycle 
ná 1 augustus 2015
Index Lifecycle  
vóór 1 augustus 2015
Profiel Mixfonds Lifecycle vóór 1 november 2011

Interesse in het Persoonlijk Pensioen Plan?

Wilt u weten of het Persoonlijk Pensioen Plan voor uw organisatie een passende oplossing is? Of hoe deze aansluit op uw specifieke wensen? Maak dan gebruik van ons contactformulier. Wij beantwoorden uw reactie zo snel mogelijk.

Nieuws en actualiteiten

Wat zijn de laatste ontwikkelingen op zakelijk pensioengebied?