Kwaliteitsborging

Delta Lloyd Levensverzekering is onderdeel van Delta Lloyd N.V. Delta Lloyd Levensverzekering heeft de verantwoordelijkheid dat de beleggingsfondsen in haar verzekeringsproducten in het belang van de klant zijn. De directie van Delta Lloyd Levensverzekering is verantwoordelijk voor de beleggingscategorieën en beleggingsfondsen in haar verzekeringsproducten. Het ‘Beleggingsfondsen Overleg Delta Lloyd Levensverzekering’(BOD) vult deze verantwoordelijkheid op een structurele en aantoonbare wijze in. 

Taken en verantwoordelijkheden

Het BOD kent de volgende taken en verantwoordelijkheden: 
 1. Het BOD bewaakt of Delta Lloyd Levensverzekering voldoet aan eisen van de wet en voorschriften van de toezichthouder.
 2. Het BOD toetst of de beleggingsstrategie en beleggingsfondsen (of aanpassing hiervan) passen bij de gevoerde producten. De producten moeten voldoen aan de normen: Klantbelang, Nuttig, Veilig en Begrijpelijk.
 3. Het BOD selecteert fondsen en bewaakt (monitoring) de normen. Dit gebeurt op basis van de daarvoor vooraf vastgestelde criteria. Afspraken over verantwoording hiervoor worden gemaakt met de fondsaanbieders. Wij maken hier gebruik van externe toetsing.
 4. Het BOD toetst of de beleggingsfondsen voldoen aan de doelstellingen.
 5. Het BOD houdt rekening met commerciële ontwikkelingen.

Periodiek proces

Jaarlijks toetst Delta Lloyd Levensverzekering haar Lifecycles, de beleggingscategorieën en beleggingsfondsen. Op basis van beleggingstechnische ontwikkelingen, een marktverkenning en ontwikkelingen in de zorgplicht maakt Jaarlijks toetst Delta Lloyd Levensverzekering haar Lifecycles, de beleggingscategorieën en beleggingsfondsen. Op basis van beleggingstechnische ontwikkelingen, een marktverkenning en ontwikkelingen in de zorgplicht maakt Delta Lloyd Levenverzekering een voorstel met eventuele verbeteringen.

Externe toetsing

 Wij maken gebruik van externe toetsing:
 1. Het selectie en monitoringsbeleid is extern getoetst. Op basis van een set objectieve criteria waarborgen wij dat keuzes en beoordelingen objectief plaatsvinden.
 2. Productveranderingen (Lifecycle structuur, beleggingscategorieën en beleggingsfondsen) toetsen wij extern op kwaliteit en marktconformheid om te waarborgen dat wij handelen in het belang van de klant. 
 3. Bij adviseurs toetsen wij de Lifecycle structuur en beleggingsfondsen.  Wij maken gebruik van externe toetsing:
 4. Het selectie en monitoringsbeleid is extern getoetst. Op basis van een set objectieve criteria waarborgen wij dat keuzes en beoordelingen objectief plaatsvinden.
 5. Productveranderingen (Lifecycle structuur, beleggingscategorieën en beleggingsfondsen) toetsen wij extern op kwaliteit en marktconformheid om te waarborgen dat wij handelen in het belang van de klant. 
 6. Bij adviseurs toetsen wij de Lifecycle structuur en beleggingsfondsen.