Index Lifecycles

U bepaalt welke beleggingsmogelijkheden er voor uw werknemers in de pensioenregeling zijn opgenomen. Voor het Persoonlijk Pensioen Plan kan uw werknemer in de startbrief zien of u voor de Index Lifecycle heeft gekozen.


Waar bestaat de Index Lifecycle uit?

De Index Lifecycles bestaan uit Index Mixfondsen en Pensioenstabilisatoren.

Index Mixfondsen
De Index Mixfondsen volgen een bekende financiële index. Het doel is om een rendement te halen dat ongeveer gelijk is aan deze index. De Pensioenstabilisatoren zijn een belangrijk onderdeel van de Lifecycles. 

Pensioenstabilisator
De Pensioenstabilisator geeft meer zekerheid over de hoogte van het pensioen. Op de pensioendatum koopt de werknemer een pensioen met het geld dat opgebouwd is in het Persoonlijk Pensioen Plan. De prijs van dit pensioen is afhankelijk van de rente. Als de rente laag is, is het pensioen duurder. Er is dan meer geld nodig om hetzelfde pensioen aan te kopen. De Pensioenstabilisator is een belegging waarbij de koers stijgt als de rente daalt.

Verhoudingen beleggingscategorieën Index Mixfonds Index Lifecycle
Mixfonds Defensief Mixfonds Neutraal Mixfonds Offensief
Aandelen
Gevestigde landen 43,0% 52,5% 62,0%
Opkomende landen 4,0% 5,0% 6,0%
Vastgoed 8,0% 10,0% 12,0%
Obligaties
Staatsobligaties 20,50% 14,25% 8,0%
Bedrijfs- en overige leningen 20,50% 14,25% 8,0%
Emerging Market Debt 4,0% 4,0% 4,0
Onderliggende beleggingsfondsen Index Mixfonds
Beleggingsfondsen Beheer
Aandelen
Gevestigde landen Delta Lloyd Institutioneel Equity Index Fund Passief
Opkomende landen Northern Trust Emerging Markets Customs Passief
Vastgoed Delta Lloyd Institutioneel Global Property Index Fund Passief
Obligaties
Staatsobligaties BlackRock Customised Euro Sovereign Bond Index Fund BlackRock Passief
Bedrijfs- en overige leningen BlackRock Customised Euro Non-Sovereign Bond Index Fund Passief
Emerging Market Debt SPDR Barclays EM Local Bond UCITS (State Street) Passief

Wat is de standaard Lifecycle?

Als uw werknemer start in de pensioenregeling, beleggen wij standaard in de Neutrale Lifecycle. In het begin belegt Delta Lloyd vooral in aandelen en onroerend goed. Vanaf vijftien jaar voor de pensioendatum beleggen we elk jaar meer in de Pensioenstabilisator en minder in het Delta Lloyd Index Mixfonds 2. Vanaf 11 jaar voor de pensioendatum beleggen we in het Delta Lloyd Index Mixfonds 1. Zo bouwen we het risico af dat de opbrengst van de beleggingen tegenvalt als de pensioenleeftijd dichterbij komt.

afb - grafiek index/actieve neutrale lifecycle

Welke afbouw kent de Index Lifecycle?

De Index Lifecycles bestaan uit Index Mixfondsen en Pensioenstabilisatoren.

Index Mixfondsen
De Index Mixfondsen volgen een bekende financiële index. Het doel is om een rendement te halen dat ongeveer gelijk is aan deze index. De Pensioenstabilisatoren zijn een belangrijk onderdeel van de Lifecycles. 

Pensioenstabilisator
De Pensioenstabilisator geeft meer zekerheid over de hoogte van het pensioen. Op de pensioendatum koopt de werknemer een pensioen met het geld dat opgebouwd is in het Persoonlijk Pensioen Plan. De prijs van dit pensioen is afhankelijk van de rente. Als de rente laag is, is het pensioen duurder. Er is dan meer geld nodig om hetzelfde pensioen aan te kopen. De Pensioenstabilisator is een belegging waarbij de koers stijgt als de rente daalt.

Verhoudingen beleggingscategorieën Index Mixfonds Index Lifecycle
Mixfonds Defensief Mixfonds Neutraal Mixfonds Offensief
Aandelen
Gevestigde landen 43,0% 52,5% 62,0%
Opkomende landen 4,0% 5,0% 6,0%
Vastgoed 8,0% 10,0% 12,0%
Obligaties
Staatsobligaties 20,50% 14,25% 8,0%
Bedrijfs- en overige leningen 20,50% 14,25% 8,0%
Emerging Market Debt 4,0% 4,0% 4,0
Onderliggende beleggingsfondsen Index Mixfonds
Beleggingsfondsen Beheer
Aandelen
Gevestigde landen Delta Lloyd Institutioneel Equity Index Fund Passief
Opkomende landen Northern Trust Emerging Markets Customs Passief
Vastgoed Delta Lloyd Institutioneel Global Property Index Fund Passief
Obligaties
Staatsobligaties BlackRock Customised Euro Sovereign Bond Index Fund BlackRock Passief
Bedrijfs- en overige leningen BlackRock Customised Euro Non-Sovereign Bond Index Fund Passief
Emerging Market Debt SPDR Barclays EM Local Bond UCITS (State Street) Passief

Mag beleggen in een andere Lifecycle of Zelf Beleggen?

Afhankelijk van de mogelijkheden in de pensioenregeling, mag de werknemer ook beleggen in een andere Lifecycle of zelf kiezen uit beleggingsfondsen. In de startbrief staat welke mogelijkheden hij heeft.

In uw startbrief staat Beleggingskeuzes werknemer
1. Geen beleggingsvrijheid Neutrale Lifecycle
2. Beperkte beleggingsvrijheid Defensieve Lifecycle
Neutrale Lifecycle (standaard lifecycle)
Offensieve Lifecycle
3. Ruime beleggingsvrijheid Defensieve Lifecycle
Neutrale Lifecycle (standaard lifecycle)
Offensieve Lifecycle
of Zelf Beleggen
Defensieve Lifecycle

Beleggingen in de Defensieve Lifecycle bieden meer zekerheid dan bij de Neutrale Lifecycle en de Offensieve Lifecycle, maar de kans op opbrengsten is ook kleiner. Delta Lloyd belegt minder in aandelen en vanaf twintig jaar voor de pensioendatum beleggen wij steeds meer in de Pensioenstabilisator en minder in het Delta Lloyd Index Mixfonds 1. 

afb - grafiek index/actieve defensieve lifecycle

Offensieve Lifecycle

Beleggen met de Offensieve Lifecycle is risiciovoller dan de Defensieve Lifecycle en Neutrale Lifecycle, maar de kans op hogere beleggingsopbrengsten is ook hoger. In het begin belegt Delta Lloyd een groot deel in aandelen. Tot 10 jaar voor de pensioendatum beleggen wij in het Delta Lloyd Index Mixfonds 3. Vanaf 10 jaar voor de pensioendatum beleggen wij steeds meer in de Pensioenstabilisator en minder in het Delta Lloyd Index Mixfonds 2 en Delta Lloyd Index Mixfonds 3 . 

afb - grafiek index/actief offensieve lifecycle


Zelf Beleggen
Zelf beleggen kan als uw werkgever in de pensioenregeling voor ruime beleggingsvrijheid heeft gekozen. 
Er kan dan gekozen worden uit verschillende fondsen. Als u zelf belegt, is beleggingskennis en ervaring met beleggen noodzakelijk. Meer over Zelf Beleggen.

Wat zijn de rendementen van de Index Lifecycles?

Rendement

Rendement is de opbrengst van de beleggingen uitgedrukt in een percentage. In de onderstaande tabel staan de bruto rendementen van de Lifecycle getoond over periode vanaf 31-12-2015 tot 30-06-2016. Kijk hier voor de rendementen van de onderliggende fondsen.

Leeftijd
Van Tot Defensieve Lifecycle Neutrale Lifecycle Offensieve Lifecycle
> 15 47 1,89% 1,29% 0,71%
47 48 2,91% 1,29% 0,71%
48 49 3,92% 1,29% 0,71%
49 50 4,93% 1,29% 0,71%
50 51 5,94% 1,29% 0,71%
51 52 6,96% 1,29% 0,71%
52 53 6,32% 2,06% 0,71%
53 54 7,06% 2,83% 0,71%
54 55 7,80% 3,59% 0,71%
55 56 8,54% 4,36% 0,71%
56 57 9,28% 5,58% 1,29%
57 58 8,29% 5,38% 2,51%
58 59 8,23% 5,59% 3,52%
59 60 8,13% 5,73% 4,35%
60 61 7,26% 5,34% 4,60%
61 62 7,64% 5,73% 5,73%
62 63 7,34% 5,98% 5,98%
63 64 6,95% 6,05% 6,05%
64 65 6,51% 5,99% 5,99%
65 66 6,04% 5,82% 5,82%
66 67 5,61% 5,61% 5,61%

De op deze pagina getoonde rendementsoverzichten zijn met zorg door Delta Lloyd Levensverzekeringen samengesteld. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Welke kosten worden er in rekening gebracht voor beleggen in de Lifecycles en Zelf Beleggen?

Lopende kosten

De beleggingsfondsen worden beheerd door Delta Lloyd Asset Management. Zij maakt diverse kosten voor het beheer van de fondsen. Deze kosten worden ‘lopende kosten’ genoemd. In deze kosten zitten onder andere de management fee, service fee, accountancykosten en juridische kosten. Naast deze kosten worden er kosten in rekening gebracht voor onder andere het beheren van de Lifecycles, de wijzigingen van de beleggingen binnen de Lifecycles en het informeren over de beleggingen. Deze lopende kosten worden verwerkt in de koers van het beleggingsfonds en worden niet apart in rekening gebracht.

Kosten Index Lifecycle (Defensief, Neutraal, Offensief)
Leeftijd Totaal
van tot
>15 47 0,48%
47 48 0,48%
48 49 0,48%
49 50 0,48%
50 51 0,48%
51 52 0,48%
52 53 0,48%
53 54 0,48%
54 55 0,48%
55 56 0,48%
56 57 0,48%
57 58 0,48%
58 59 0,48%
59 60 0,48%
60 61 0,48%
61 62 0,48%
62 63 0,48%
63 64 0,48%
64 65 0,48%
65 66 0,48%
66 67 0,48%

Lopende kosten
Zelf Beleggen Afhankelijk van het fonds zie Factsheet

Aankoopkosten
Voor het aankopen van beleggingsfondsen brengen wij 0,50% van de beschikbare premie aan kosten in rekening. Hiermee dekken wij de administratieve lasten voor het aankopen van de beleggingen.

Verkoopkosten
Voor het verkopen van beleggingsfondsen brengen wij geen kosten in rekening.

Switchkosten
Een switch wordt gezien als verkoop gevolgd door een aankoop. Voor het overstappen van de ene Lifecycle naar een andere Lifecycle brengen wij geen kosten in rekening. Als men zelf belegt en over wil stappen naar een Lifecycle brengen wij ook geen kosten in rekening. 

Bij een switch van een Lifecycle naar Zelf Beleggen en bij een switch tussen beleggingsfondsen binnen Zelf Beleggen, worden wel aankoopkosten in rekening gebracht.

Inkoop- en afgiftekosten
Bij aan- en verkoop van beleggingsfondsen zijn er ook beurskosten. Deze verrekenen wij via een verschil in aan- en verkoopkoersen (de zogeheten spread). De kosten verschillen per beleggingsfonds.


Brochure Verstandig beleggen voor een goed pensioen