Dynamische Lifecycles

U bepaalt welke beleggingsmogelijkheden er voor uw werknemers in de pensioenregeling zijn opgenomen. Voor het Persoonlijk Pensioen Plan kan uw werknemer in de startbrief zien of u voor de Dynamische Lifecycle heeft gekozen.

Waar bestaat de Dynamische Lifecycle uit?

De Dynamische Lifecycle bestaan uit Institutionele Mixfondsen en Pensioenstabilisatiefondsen. 

Institutionele Mixfondsen 
De beleggingen in de Institutionele Mixfondsen zijn risicovoller dan de Index Mixfondsen. Het doel van de Institutionele Mixfondsen is een beter rendement te behalen dan de Index. In de Dynamische Lifecycles wordt actief belegd voor de beleggingscategorieën waarin Delta Lloyd Asset Management verwacht extra rendement te kunnen behalen. Voor de overige beleggingscategorieën wordt belegd in indexfondsen. 

Pensioenstabilisatiefondsen 
Het Pensioenstabilisatiefonds geeft meer zekerheid over de hoogte van het pensioen. Op de pensioendatum koopt de werknemer een pensioen met het geld dat opgebouwd is in het Persoonlijk Pensioen Plan. De prijs van dit pensioen is afhankelijk van de rente. Als de rente laag is, is het pensioen duurder. Er is dan meer geld nodig om hetzelfde pensioen aan te kopen. Het Pensioenstabilisatiefonds is een belegging waarbij de koers stijgt als de rente daalt.


Verhoudingen beleggingscategorieën Institutioneel Mixfonds Dynamische Lifecycle

Institutioneel Mixfonds DefensiefInstitutioneel Mixfonds NeutraalInstitutioneel Mixfonds Offensief
Aandelen
Gevestigde landen43,0%    52,5%62,0%
Opkomende landen4,0%5,0%6,0%
Vastgoed8,0%10,0%12,0%
Obligaties
Staatsobligaties20,0%14,0%8,0%
Bedrijfs- en overige landen8,5%6,0%3,5%
Emerging Market Debt4,0%4,0%4,0%
Lagere overheden6,5%4,5%2.5%
Bedrijfsleningen met onderpand6,0%4,0%2,0%

Onderliggende beleggingsfondsen Institutioneel Mixfonds

BeleggingsfondsenBeheer
Aandelen
Gevestigde landen

Delta Lloyd Institutioneel Equity Index Fund

Delta Lloyd Institutioneel Blue Return Fund

Passief

Actief

Opkomende landenNorthern Trust Emerging Markets CustomsPassief
VastgoedDelta Lloyd Institutioneel Global Property Index FundPassief
Obligaties
StaatsobligatiesDelta Lloyd Sovereign Bond FundActief
Bedrijfs - en overige leningenDelta Lloyd Corporate Bond FundActief
Emerging Market DebtSPDR Barclays EM LOcal Bond UCITS (State Street)Passief
Lagere overhedenDelta Lloyd Sub-sovereign Bond FundActief
Bedrijfsleningen met onderpandDelta Lloyd Collateralized Bond FundActief

Wat is de standaard Lifecycle?

Als uw werknemer start in de pensioenregeling, beleggen wij standaard in de Neutrale Lifecycle.  In het begin belegt Delta Lloyd vooral in aandelen en onroerend goed. Vanaf vijftien jaar voor de pensioendatum wordt steeds meer belegd in het Pensioenstabilisatiefonds en minder in het Delta Lloyd Institutioneel Mixfonds Neutraal. 

afb - grafiek dynamisch neutrale lifecycle

Welke afbouw kent de Dynamische Lifecycle?

Als u als deelnemer start in de regeling, beleggen wij standaard in de Neutrale Lifecycle. U mag, als de pensioenregeling het toestaat, ook voor een andere Lifecycle beleggen. Beleggingen in de Defensieve Lifecycle bieden meer zekerheid dan bij de Neutrale Lifecycle en de Offensieve Lifecycle, maar de kans op opbrengsten is ook kleiner. Beleggen met de Offensieve Lifecycle is risiciovoller dan de Defensieve Lifecycle en Neutrale Lifecycle, maar de kans op hogere beleggingsopbrengsten is ook hoger. 

Delta Lloyd biedt drie varianten binnen de verschillende Lifecycles aan:
  1. Neutrale Lifecycle (standaard Lifecycle)
  2. Defensieve Lifecycle
  3. Offensieve Lifecycle 
Afbouwschema's Dynamische Lifecycles
Leeftijd Defensieve Lifecycle Neutrale Lifecycle Offensieve Lifecycle
van tot Mixfonds Defensief Pensioen Stabilisatie Fonds Mixfonds Neutraal Pensioen Stabilisatie Fonds Mixfonds Offensief Pensioen Stabilisatie Fonds
>15 47 100% 0% 100% 0% 100% 0%
47 48 95% 5% 100% 0% 100% 0%
48 49 90% 10% 100% 0% 100% 0%
49 50 85% 15% 100% 0% 100% 0%
50 51 80% 20% 100% 0% 100% 0%
51 52 75% 25% 100% 0% 100% 0%
52 53 70% 30% 93,33% 6,67% 100% 0%
53 54 65% 35% 86,67% 13,33% 100% 0%
54 55 60% 40% 80,00% 20,00% 100% 0%
55 56 55% 45% 73,33% 26,67% 100% 0%
56 57 50% 50% 66,67% 33,33% 100% 0%
57 58 45% 55% 60,00% 40,00% 90% 10%
58 59 40% 60% 53,33% 46,67% 80% 20%
59 60 35% 65% 46,67% 53,33% 70% 30%
60 61 30% 70% 40,00% 60,00% 60% 40%
61 62 25% 75% 33,33% 66,67% 50% 50%
62 63 20% 80% 26,67% 73,33% 40% 60%
63 64 15% 85% 20,00% 80,00% 30% 70%
64 65 10% 90% 13,33% 86,67% 20% 80%
65 66 5% 95% 6,67% 93,33% 10% 90%
66 67 0% 100% 0,00% 100,00% 0% 100%


Mag beleggen in een andere Lifecycle of Zelf Beleggen?

Afhankelijk van de mogelijkheden in de pensioenregeling, mag de werknemer ook beleggen in een andere Lifecycle of zelf kiezen uit beleggingsfondsen. In de startbrief staat welke mogelijkheden hij heeft.

In uw startbrief staat Beleggingskeuzes werknemer
1. Geen beleggingsvrijheid Neutrale Lifecycle
2. Beperkte beleggingsvrijheid Defensieve Lifecycle
Neutrale Lifecycle (standaard Lifecycle)
Offensieve Lifecycle
3. Ruime Beleggingsvrijheid Defensieve Lifecycle
Neutrale Lifecycle (standaard Lifecycle)
Offensieve Lifecycle
of Zelf Beleggen
Defensieve Lifecycle
Beleggingen in de Defensieve Lifecycle bieden meer zekerheid dan bij de Neutrale Lifecycle en de Offensieve Lifecycle, maar de kans op opbrengsten is ook kleiner. Delta Lloyd belegt minder in aandelen en vanaf twintig jaar voor de pensioendatum beleggen wij steeds meer in het Pensioenstabilisatiefonds en minder in het Delta Lloyd Institutioneel Mixfonds Defensief. 

afb - grafiek dynamisch defensieve lifecycle

Offensieve Lifecycle
Beleggen met de Offensieve Lifecycle is risiciovoller dan de Defensieve Lifecycle en Neutrale Lifecycle, maar de kans op hogere beleggingsopbrengsten is ook hoger. In het begin belegt Delta Lloyd een groot deel in aandelen. Vanaf tien jaar voor de pensioendatum beleggen wij steeds meer in het Pensioenstabilisatiefonds en minder in het Delta Lloyd Institutioneel Mixfonds Offensief. 

afb - grafiek dynamisch offensieve lifecycle

Zelf Beleggen
Zelf beleggen kan als uw werkgever in de pensioenregeling voor ruime beleggingsvrijheid heeft gekozen. 
Er kan dan gekozen worden uit verschillende fondsen. Als u zelf belegt, is beleggingskennis en ervaring met beleggen noodzakelijk. Meer over Zelf Beleggen.


Wat zijn de rendementen van de Dynamische Lifecycles?

Rendement

Rendement is de opbrengst van de beleggingen uitgedrukt in een percentage. In de onderstaande tabel staan de bruto rendementen van de Lifecycle getoond over periode vanaf 31-12-2015 tot 30-06-2016. Kijk hier voor de rendementen van de onderliggende fondsen.

Leeftijd
Van Tot Defensieve Lifecycle Neutrale Lifecycle Offensieve Lifecycle
> 15 47 2,38% 0,58% -0,24%
47 48 3,78% 0,58% -0,24%
48 49 5,17% 0,58% -0,24%
49 50 6,56% 0,58% -0,24%
50 51 7,96% 0,58% -0,24%
51 52 9,35% 0,58% -0,24%
52 53 9,99% 2,39% -0,24%
53 54 11,26% 4,20% -0,24%
54 55 12,53% 6,01% -0,24%
55 56 13,79% 7,82% -0,24%
56 57 15,06% 9,63% -0,24%
57 58 14,18% 9,88% 2,17%
58 59 15,25% 11,43% 4,58%
59 60 16,32% 12,98% 6,98%
60 61 14,46% 12,01% 7,71%
61 62 15,32% 13,29% 9,70%
62 63 16,19% 14,55% 11,69%
63 64 13,59% 12,58% 10,83%
64 65 14,25% 13,58% 12,41%
65 66 12,79% 12,49% 11,98%
66 67 13,34% 13,34% 13,34%

De op deze pagina getoonde rendementsoverzichten zijn met zorg door Delta Lloyd Levensverzekeringen samengesteld. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. 

Welke kosten worden er in rekening gebracht voor beleggen in de Lifecycles en Zelf Beleggen?

Lopende kosten 
De beleggingsfondsen worden beheerd door Delta Lloyd Asset Management. Zij maakt diverse kosten voor het beheer van de fondsen. Deze kosten worden ‘lopende kosten’ genoemd. In deze kosten zitten onder andere de management fee, service fee, accountancykosten en juridische kosten. Deze lopende kosten worden verwerkt in de koers van het beleggingsfonds en worden niet apart in rekening gebracht.

Beheerkosten 
Naast de kosten die Delta Lloyd Asset Management (DLAM) in de koers verwerkt, brengt Delta Lloyd Levenverzekering (DLL) kosten in rekening voor onder andere het beheren van de Lifecycles, de wijzigingen van de beleggingen binnen de Lifecycles en het informeren over de beleggingen. Dit zijn de beheerkosten. Delta Lloyd Levensverzekering brengt deze kosten jaarlijks in rekening. De beheerkosten worden als percentage van de waarde ten laste van de beleggingen gebracht. Voor het onttrekken van de beheerkosten worden geen verkoopkosten in rekening gebracht. 

Kosten Dynamische Lifecycle

Leeftijd Offensieve Lifecyle Defensieve Lifecycle Neutrale Lifecycle
Van Tot Lopende kosten Beheer kosten Totaal Lopende kosten Beheer kosten Totaal Lopende kosten Beheer kosten Totaal
< 15 47 0,30% 0,24% 0,54% 0,30% 0,24% 0,54% 0,30% 0,24% 0,54%
47 48 0,30% 0,24% 0,54% 0,30% 0,24% 0,54% 0,30% 0,24% 0,54%
48 49 0,29% 0,24% 0,53% 0,30% 0,24% 0,54% 0,30% 0,24% 0,54%
49 50 0,29% 0,24% 0,53% 0,30% 0,24% 0,54% 0,30% 0,24% 0,54%
50 51 0,29% 0,24% 0,53% 0,30% 0,24% 0,54% 0,30% 0,24% 0,54%
51 52 0,28% 0,24% 0,52% 0,30% 0,24% 0,54% 0,30% 0,24% 0,54%
52 53 0,28% 0,24% 0,52% 0,30% 0,24% 0,54% 0,30% 0,24% 0,54%
53 54 0,28% 0,24% 0,52% 0,29% 0,24% 0,53% 0,30% 0,24% 0,54%
54 55 0,27% 0,24% 0,51% 0,29% 0,24% 0,53% 0,30% 0,24% 0,54%
55 56 0,27% 0,24% 0,51% 0,28% 0,24% 0,52% 0,30% 0,24% 0,54%
56 57 0,27% 0,24% 0,51% 0,28% 0,24% 0,52% 0,30% 0,24% 0,54%
57 58 0,26% 0,24% 0,50% 0,27% 0,24% 0,51% 0,29% 0,24% 0,53%
58 59 0,26% 0,24% 0,50% 0,27% 0,24% 0,51% 0,29% 0,24% 0,53%
59 60 0,25% 0,24% 0,49% 0,26% 0,24% 0,50% 0,28% 0,24% 0,52%
60 61 0,25% 0,24% 0,49% 0,26% 0,24% 0,50% 0,27% 0,24% 0,51%
61 62 0,25% 0,24% 0,49% 0,25% 0,24% 0,49% 0,27% 0,24% 0,51%
62 63 0,24% 0,24% 0,48% 0,25% 0,24% 0,49% 0,26% 0,24% 0,50%
63 64 0,24% 0,24% 0,48% 0,24% 0,24% 0,48% 0,25% 0,24% 0,49%
64 65 0,24% 0,24% 0,48% 0,24% 0,24% 0,48% 0,24% 0,24% 0,48%
65 66 0,23% 0,24% 0,47% 0,23% 0,24% 0,47% 0,24% 0,24% 0,48%
66 67 0,23% 0,24% 0,47% 0,23% 0,24% 0,47% 0,23% 0,24% 0,47%
 

Kosten Zelf Beleggen

Lopende kostenBeheerkosten
Zelf BeleggenAfhankelijk van het fonds. Zie Factsheet0,44%

Aankoopkosten 
Voor het aankopen van beleggingsfondsen brengen wij geen kosten in rekening.

Verkoopkosten 
Voor het verkopen van beleggingsfondsen brengen wij geen kosten in rekening.

Switchkosten 
Een switch wordt gezien als verkoop gevolgd door een aankoop van beleggingen. Wij brengen hiervoor geen kosten in rekening.

Inkoop- en afgiftekosten 
Bij aan- en verkoop van beleggingsfondsen zijn er ook beurskosten. Deze verrekenen wij via een verschil in aan- en verkoopkoersen (de zogeheten spread). De kosten verschillen per beleggingsfonds.

Bekijk de koers en fondsinformatie van Dynamische Lifecycle fondsen