Nieuwe wetgeving maakt doorbeleggen mogelijk

Tot 1 september 2016 was het verplicht om met het opgebouwde pensioenkapitaal op de pensioendatum een vast pensioen te kopen. Door nieuwe wetgeving wordt het ook mogelijk om een (gedeeltelijk) variabel pensioen te kopen. Dit noemen we doorbeleggen.

Wet verbeterde premieregeling

Per 1 september 2016 gaat de “Wet verbeterde premieregeling” in. Hiermee wordt het mogelijk om:

1. Op de pensioendatum een variabele pensioenuitkering te kopen.
2. Tot de pensioendatum langer risicovoller door te beleggen.

Op uw pensioendatum komt uw opgebouwde pensioenkapitaal vrij. Hiermee moet u een pensioenuitkering aankopen. Tot 1 september 2016 was het verplicht om op de pensioendatum een vast pensioen te kopen. Door nieuwe wetgeving wordt het ook mogelijk om een (gedeeltelijk) variabel pensioen te kopen. De hoogte van het pensioen hoeft nu niet meer af te hangen van de rente op de pensioendatum. En dat is goed nieuws, want de rente is historisch laag wat leidt tot veel lagere pensioenen dan verwacht. Kiest u voor een variabele pensioenuitkering en dus voor doorbeleggen? Dan wordt het ook mogelijk om tot uw pensioendatum langer risicovoller door te beleggen. Er is hierdoor kans op een hoger pensioen, maar ook op een lager pensioen.

Vast pensioen kopen op de pensioendatum

Bij een beschikbare premieregeling (premieovereenkomst), zoals het Persoonlijk Pensioen Plan bouwt u pensioenkapitaal op door de premie te beleggen. Hiermee kunt u een pensioenuitkering kopen waarvan de hoogte vaststaat. Hoe hoog de vaste pensioenuitkering is hangt af van de hoogte van uw pensioenkapitaal en van de rente op het moment dat u met pensioen gaat. Als de rente laag is op de pensioendatum, kan men minder pensioen kopen. Bij een hoge rente kunt u meer pensioen kopen.

Variabel pensioen kopen op de pensioendatum

Met de “Wet Verbeterde Premieregeling” is het nu ook mogelijk om te kiezen voor een (gedeeltelijk) variabele pensioenuitkering. Voor het variabele deel wordt dan jaarlijks bekeken hoeveel pensioen men dat jaar kan ontvangen. Het resterende deel kan vervolgens worden ‘doorbelegd’.

Variabel pensioen kopen voor herkansers

De nieuwe wetgeving opent ook mogelijkheden voor diegenen die tussen 1 januari 2014 en 8 juli 2015 een pensioenuitkering bij Delta Lloyd hebben aangekocht en geen mogelijkheid hadden om gebruik te maken van de Pensioenknip.  Voor hen is het ook mogelijk om alsnog te kiezen voor een (gedeeltelijk) variabele pensioenuitkering. Zij krijgen de mogelijkheid om, hun pensioenuitkering om te zetten, waarbij zij ook (gedeeltelijk) kunnen doorbeleggen.

Doorbeleggen vóór de pensioendatum

Vaak wordt in een Lifecycle belegd. Het beleggingsrisico wordt dan in stapjes tot aan uw pensioendatum afgebouwd.

Wilt u op uw pensioendatum kiezen voor de mogelijkheid om een variabele pensioenuitkering te kopen? Dan wordt het ook mogelijk om tot uw pensioendatum langer risicovoller door te beleggen. De Lifecycles bouwen het beleggingsrisico dan op een later moment af. U loopt daardoor meer risico, maar heeft wel de kans op een hoger pensioenkapitaal. Er is hierdoor kans op een hoger pensioen, maar ook kans op een lager pensioen.

Doorbeleggen bij Delta Lloyd

De ingangsdatum van de Wet variabele pensioenuitkering is 1 september 2016. Bij de wet horen aanvullende wettelijke regelingen, zogenoemde Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB) waarin duidelijkheid komt over de praktische uitvoering. Deze AMvB’s zullen de komende maanden beschikbaar worden. Wanneer het in de praktijk mogelijk is om in een Lifecycle te beleggen die rekening houdt met gedeeltelijk beleggen tijdens uw pensioen is nog niet duidelijk.

Wat kunt u verwachten van Delta Lloyd?

Omdat de nieuwe wetgeving kort geleden bekend is geworden en er nog aanvullende wetgeving volgt, kan men bij Delta Lloyd nu nog niet kiezen voor doorbeleggen. Wij richten ons op een startdatum van februari 2017. Deze startdatum is mede afhankelijk van de nog te ontvangen aanvullende wetgeving. Gaat uw werknemer nu met pensioen en heeft hij zijn pensioenkapitaal bij Delta Lloyd opgebouwd? Dan heeft hij de volgende mogelijkheden:  

- Een vaste pensioenuitkering door de aankoop van een direct ingaand levenslang pensioen. 
- Pensioenknip.  
- Stallen, dit betekent dat u de aankoop van pensioen uitstelt tot het moment dat Delta Lloyd een "doorbeleg" oplossing aanbiedt. Tot die tijd ontvangt u geen pensioenuitkering van ons maar "bewaren" wij uw pensioenkapitaal.

U kunt er ook voor kiezen om bij een andere aanbieder uw pensioen aan te kopen. Wij informeren u op deze pagina zodra er meer informatie bekend is over doorbeleggen bij Delta Lloyd mogelijk. Kijk daarom regelmatig terug op deze pagina.

Vragen?

Hebt u vragen over doorbeleggen? Bel dan met onze Client Service Desk via 020- 5948100, stuur een e-mail naar csd@deltalloyd.nl of stuur ons een bericht via Whatsapp

Wij beantwoorden uw vraag zo snel mogelijk. Lees meer over al onze reactietermijnen.