Beleggingskeuze wijzigen

Standaard beleggen wij voor uw werknemers in de neutrale lifecycle. Afhankelijk van de beleggingsmogelijkheden in de pensioenregeling, mag de werknemer ook beleggen in een andere lifecycle of zelf kiezen uit beleggingsfondsen. In de startbrief kan uw werknemer zien welke beleggingsmogelijkheden hij heeft.

Bepalen van het risicoprofiel

Het is belangrijk dat werknemers beleggen op een manier die past bij hun wensen én omstandigheden. Daarom vragen wij uw werknemers om hun risicoprofiel vast te stellen. Dit profiel geeft weer welk risico een werknemer kan en wil lopen met zijn pensioengeld. En welke manier van beleggen daarbij past. Verandert de persoonlijke situatie of de werksituatie van een werknemer? Dan kan dit invloed hebben op zijn risicoprofiel. We adviseren om bij veranderingen in de situatie altijd opnieuw het risicoprofiel te bepalen.

Hoe kan uw werknemer zijn beleggingskeuze wijzigen?

Doet uw werknemer voor het eerst mee aan het Persoonlijk Pensioen Plan van Delta Lloyd? Dan begint hij automatisch in de neutrale lifecycle. En we bouwen het beleggingsrisico in de jaren voor de pensioendatum automatisch zo ver mogelijk af. Zo sorteert de werknemer voor op een vaste uitkering na zijn pensioendatum. De hoogte van deze uitkering blijft gelijk, en we beleggen niet langer met zijn pensioengeld.

Een andere keuze maken
Uw werknemer kan ook een andere keuze maken. Hij kan kiezen voor een offensieve of defensieve lifecycle, waarbij hij meer of minder beleggingsrisico loopt. En hij kan ervoor kiezen om het beleggingsrisico in de jaren voor de pensioendatum minder ver af te bouwen. Zo sorteert hij voor op een variabele uitkering na zijn pensioendatum. We blijven dan ook na zijn pensioendatum met een deel van het pensioengeld beleggen. 

Uw werknemers kunnen hun keuze op ieder moment weer aanpassen. Pas op hun pensioendatum kiezen ze definitief voor een vaste of variabele uitkering. Én kiezen ze bij welke pensioenuitvoerder ze deze uitkering kopen.

Biedt u uw werknemers ruime beleggingsvrijheid? Dan kunnen werknemers ook nog zelf hun beleggingsfondsen kiezen ('Zelf Beleggen'). We beleggen dan niet voor hen in een lifecycle. We bouwen ook niet automatisch het beleggingsrisico af, als de pensioendatum nadert. 

Risicoprofiel vaststellen en keuze doorgeven
We helpen uw werknemer om vast te stellen welke lifecycle het beste bij hem past. Hiervoor stelt de werknemer zelf zijn risicoprofiel vast, met behulp van onze online risicoprofielbepaler. Hij kan vervolgens aangeven of hij wil dat we beleggen volgens dit profiel. Maar hij kan ook een andere keuze maken. De werknemer kan zijn risicoprofiel vaststellen en zijn keuze doorgeven via de Inkomensplanner op Mijn Delta Lloyd. Voor meer informatie en een directe link om in te loggen, kunt u de werknemer verwijzen naar deltalloyd.nl/pensioenbeleggen.  

Fondskeuze doorgeven voor 'Zelf Beleggen'
Kiest uw werknemer voor 'Zelf Beleggen'? Ook dan moet hij eerst zijn risicoprofiel vaststellen. Vervolgens kan de werknemer zelf zijn beleggingsfondsen kiezen via het Fondskeuzeformulier. Voor meer informatie en het fondskeuzeformulier kunt u de werknemer verwijzen naar deltalloyd.nl/zelfbeleggen