Profiel Mixfonds Lifecycles

U bepaalt welke beleggingsmogelijkheden er voor uw werknemers in de pensioenregeling zijn opgenomen. Voor het Persoonlijk Pensioen Plan kan uw werknemer in de startbrief zien of u voor de Profiel Mixfonds Lifecycle heeft gekozen.

Wat is de standaard Lifecycle?

Als u als deelnemer start in de pensioenregeling, beleggen wij standaard in de Neutrale Lifecycle.  In het begin belegt Delta Lloyd vooral in aandelen en onroerend goed. Vanaf vijftien jaar voor de pensioendatum beleggen we elk jaar meer in de Pensioenstabilisator en minder in het Delta Lloyd Actief Mixfonds 2. Vanaf 11 jaar voor de pensioendatum beleggen we in het Delta Lloyd Actief Mixfonds 1. Zo bouwen we het risico af dat de opbrengst van de beleggingen tegenvalt als de pensioenleeftijd dichterbij komt.

afb - grafiek index/actieve neutrale lifecycle

Welke afbouw kent de Profiel Mixfonds Lifecycle?

Als u als deelnemer start in de regeling, beleggen wij standaard in de Neutrale Lifecycle. U mag, als de pensioenregeling het toestaat, ook voor een andere Lifecycle beleggen. Beleggingen in de Defensieve Lifecycle bieden meer zekerheid dan bij de Neutrale Lifecycle en de Offensieve Lifecycle, maar de kans op opbrengsten is ook kleiner. Beleggen met de Offensieve Lifecycle is risiciovoller dan de Defensieve Lifecycle en Neutrale Lifecycle, maar de kans op hogere beleggingsopbrengsten is ook hoger. 

Delta Lloyd biedt drie varianten binnen de verschillende Lifecycles aan:
  1. Neutrale Lifecycle (standaard Lifecycle)
  2. Defensieve Lifecycle
  3. Offensieve Lifecycle 
Afbouwschema's Profiel Mixfonds Lifecycles

Leef-tijd Defensieve Lifecycle Neutrale Lifecycle
Offensieve Lifecycle
van tot  Profiel Mixfonds 3 Pensioen-stabilisator Profiel Mixfonds 3 Profiel Mixfonds 4 Pensioen-stabilisator Profiel Mixfonds 3 Profiel Mixfonds 4 Profiel Mixfonds 5 Pensioen-stabilisator
>15 47 100% 0% 0% 100%     0% 0%                    0% 100% 0%
47 48 95%         5% 0% 100% 0%      0% 0% 100% 0%
48 49 90% 10% 0% 100% 0% 0% 0% 100% 0%
49 50 85% 15% 0% 100% 0% 0% 0% 100% 0%
50 51 80% 20% 0% 100% 0% 0% 0% 100% 0%
51 52 75% 25% 0% 100% 0% 0% 0% 100% 0%
52 53 70% 30% 0% 100% 0% 0% 0% 100% 0%
53 54 65% 35% 0% 100% 0% 0% 0% 100% 0%
54 55 60% 40% 0% 100% 0% 0% 0% 100% 0%
55 56 55% 45% 0% 100% 0% 0% 0% 100% 0%
56 57 50% 50% 75% 0% 25%     0% 100% 0% 0%
57 58 45% 55% 70% 0% 30% 0% 90% 0% 10%
58 59 40% 60% 65% 0% 35% 0% 80% 0% 20%
59 60 35% 65% 60% 0% 40% 0% 70% 0% 30%
60 61 30% 70% 55% 0% 45% 0% 60% 0% 40%
61 62 25% 75% 50% 0% 50% 50% 0% 0% 50%
62 63 20% 80% 40% 0% 60% 40% 0% 0% 60%
63 64 15% 85% 30% 0% 70% 30% 0% 0% 70%
64 65 10% 90% 20% 0% 80% 20% 0% 0% 80%
65 66 5% 95% 10% 0% 90% 10% 0% 0% 90%
66 67 0% 100% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 100%

Mag beleggen in een andere Lifecycle of Zelf Beleggen?

Afhankelijk van de mogelijkheden in de pensioenregeling, mag u ook beleggen in een andere Lifecycle of zelf kiezen uit beleggingsfondsen. In de startbrief staat welke mogelijkheden u hebt.

In uw startbrief staat Beleggingskeuzes deelnemer
1. Geen beleggingsvrijheid Neutrale Lifecycle
2. Beperkte beleggingsvrijheid Defensieve Lifecycle
Neutrale Lifecycle (standaard lifecycle)
Offensieve Lifecycle
3. Ruime beleggingsvrijheid Defensieve Lifecycle
Neutrale Lifecycle (standaard lifecycle)
Offensieve Lifecycle
of Zelf Beleggen

Defensieve Lifecycle

Beleggingen in de Defensieve Lifecycle bieden meer zekerheid dan bij de Neutrale Lifecycle en de Offensieve Lifecycle, maar de kans op opbrengsten is ook kleiner. Delta Lloyd belegt minder in aandelen en vanaf twintig jaar voor de pensioendatum beleggen wij steeds meer in de Pensioenstabilisator en minder in het Delta Lloyd Actief Mixfonds 1.

afb - grafiek index/actieve defensieve lifecycle

Offensieve Lifecycle

Beleggen met de Offensieve Lifecycle is risiciovoller dan de Defensieve Lifecycle en Neutrale Lifecycle, maar de kans op hogere beleggingsopbrengsten is ook hoger. In het begin belegt Delta Lloyd een groot deel in aandelen. Tot 10 jaar voor de pensioendatum beleggen wij in het Delta Lloyd Actief Mixfonds 3. Vanaf 10 jaar voor de pensioendatum beleggen wij steeds meer in de Pensioenstabilisator en minder in het Delta Lloyd Actief Mixfonds 2 en Delta Lloyd Actief Mixfonds 3.

afb - grafiek index/actief offensieve lifecycle

Zelf Beleggen
Zelf beleggen kan als uw werkgever in de pensioenregeling voor ruime beleggingsvrijheid heeft gekozen. 
Er kan dan gekozen worden uit verschillende fondsen. Als u zelf belegt, is beleggingskennis en ervaring met beleggen noodzakelijk.


Wat zijn de rendementen van de Profiel Mixfonds Lifecycles?

Rendement

Rendement is de opbrengst van de beleggingen uitgedrukt in een percentage. In de onderstaande tabel staan de bruto rendementen van de Lifecycle getoond over periode vanaf 31-12-2015 tot 30-06-2016. Kijk hier voor de rendementen van de onderliggende fondsen. 

Leeftijd
Van Tot Defensieve Lifecycle Neutrale Lifecycle Offensieve Lifecycle
> 15 47 0,53% -0,64% -1,61%
47 48 1,62% -0,64% -1,61%
48 49 2,70% -0,64% -1,61%
49 50 3,78% -0,64% -1,61%
50 51 4,86% -0,64% -1,61%
51 52 5,94% -0,64% -1,61%
52 53 5,37% 0,23% -1,61%
53 54 6,18% 1,09% -1,61%
54 55 6,98% 1,96% -1,61%
55 56 7,79% 2,82% -1,61%
56 57 8,60% 4,57% -0,64%
57 58 7,68% 4,43% 0,78%
58 59 7,68% 4,70% 1,98%
59 60 7,66% 4,92% 3,00%
60 61 6,85% 4,60% 3,44%
61 62 7,30% 5,05% 5,05%
62 63 7,07% 5,44% 5,44%
63 64 6,74% 5,65% 5,65%
64 65 6,37% 5,72% 5,72%
65 66 5,97% 5,68% 5,68%
66 67 5,61% 5,61% 5,61%

De op deze pagina getoonde rendementsoverzichten zijn met zorg door Delta Lloyd Levensverzekeringen samengesteld. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. 

Welke kosten worden er in rekening gebracht voor beleggen in de Lifecycles en Zelf Beleggen?

Lopende kosten

De beleggingsfondsen worden beheerd door Delta Lloyd Asset Management. Zij maakt diverse kosten voor het beheer van de fondsen. Deze kosten worden ‘lopende kosten’ genoemd. In deze kosten zitten onder andere de management fee, service fee, accountancykosten en juridische kosten. Naast deze kosten worden er kosten in rekening gebracht voor onder andere het beheren van de Lifecycles, de wijzigingen van de beleggingen binnen de Lifecycles en het informeren over de beleggingen. Deze lopende kosten worden verwerkt in de koers van het beleggingsfonds en worden niet apart in rekening gebracht.

Inkoop- en afgiftekosten  
Bij aan- en verkoop van beleggingsfondsen zijn er ook beurskosten. Deze verrekenen wij via een verschil in aan- en verkoopkoersen (de zogenaamde spread). Deze kosten verschillen per beleggingsfonds. U kunt deze kosten terugvinden bij de koers en fondsinformatie.

Kosten Profiel Mixfonds Lifecycle

Leeftijd Defensieve Lifecycle Neutrale Lifecycle     Offensieve Lifecycle
van tot
> 15 47 1,00% 1,10% 1,20%
47 48 0,97%     1,10% 1,20%
48 49 0,95% 1,10% 1,20%
49 50 0,92% 1,10% 1,20%
50 51 0,90% 1,10% 1,20%
51 52 0,87% 1,10% 1,20%
52 53 0,84% 1,07% 1,20%
53 54 0,82% 1,04% 1,20%
54 55 0,79% 1,01% 1,20%
55 56 0,77% 0,98% 1,20%
56 57 0,74% 0,87% 1,10%
57 58 0,71% 0,84% 1,04%
58     59 0,69% 0,82% 0,98%
59 60 0,66% 0,79% 0,91%
60 61 0,64% 0,77% 0,85%
61     62 0,61% 0,74% 0,74%
62 63 0,58% 0,69% 0,69%
63 64 0,56% 0,64% 0,64%
64 65 0,53% 0,58% 0,58%
65     66 0,51% 0,53% 0,53%
66 67 0,48% 0,48% 0,48%
Overige kosten 
Kijk in uw Startbrief voor de hoogte van de aan-, verkoop- en switchkosten.