Pensioen Continu Plan

Netto pensioenoplossing voor werknemers met salaris boven het maximum pensioengevend salaris

  • Toch pensioenopbouw boven het fiscaal maximum
  • Automatische dekking van nabestaandenpensioen
  • Keuze wel of geen nettowezenpensioen
  • Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid (PVA) altijd meeverzekerd
  • Gunstige voorwaarden voor uw werknemers
Pensioen Continu Plan - Delta Lloyd

Pensioen Continu Plan nu af te sluiten bij Nationale-Nederlanden

Delta Lloyd en Nationale-Nederlanden gaan samen verder als één bedrijf onder de naam Nationale-Nederlanden. We bundelen onze kennis en ervaring om u nog beter van dienst te kunnen zijn. Meer leest u op de pagina Samengaan Delta Lloyd en Nationale-Nederlanden

Sinds 1 juli 2018 bieden we het Pensioen Continu Plan niet langer aan via Delta Lloyd, maar via Nationale-Nederlanden. Lees meer over het Pensioen Continu Plan van Nationale-Nederlanden.
Heeft u al een Pensioen Continu Plan afgesloten via Delta Lloyd? Dan vindt u hieronder nog gewoon alle informatie over uw pensioenregeling. 

Aanvulling van pensioen met netto pensioenoplossing

In 2018 is het maximaal pensioengevend salaris € 105.075. Heeft u werknemers met een salaris boven dit maximum? Dan bouwen zij over het salarisdeel boven het maximum geen pensioen op. Ook is voor dit deel geen partner- en wezenpensioen verzekerd. De overheid biedt werknemers met een salaris boven het maximum pensioengevend salaris de mogelijkheid hun pensioen aan te vullen met een netto-oplossing.  

Wij bieden hiervoor het Pensioen Continu Plan nettopensioen. Kiest u voor het Pensioen Continu Plan nettopensioen? Dan zijn uw werknemers vrij om hieraan deel te nemen. Zij betalen deze oplossing dan van hun netto salaris.

Wat verzekert het Pensioen Continu Plan?

Het Pensioen Continu Plan biedt een aanvullende oudedags- en/of nabestaandenvoorziening in de vorm van nettopensioen. Het doel van het Pensioen Continu Plan is een nabestaandendekking over het hele salaris en een zo volledig mogelijke aanvulling van het ouderdomspensioen. Binnen het Pensioen Continu Plan verzekert uw werknemer altijd premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid (PVA).

Modules binnen het Pensioen Continu Plan

Het Pensioen Continu Plan bestaat uit 2 modules die u uw werknemers afzonderlijk of allebei kunt aanbieden.

Module 1

  • Nabestaandenvoorziening: aanvullend netto-inkomen voor de partner en eventueel ook voor de kinderen van uw werknemer. Zij ontvangen een gegarandeerd nettopensioen als uw werknemer overlijdt voor de pensioendatum. Voor deze module geldt een automatische risicodekking. Dit betekent dat uw werknemers met een partner automatisch zijn verzekerd. Zij zijn dit bij de start van de regeling of vanaf het moment dat zij hieraan kunnen deelnemen. Willen ze dat niet, dan moeten zij zich binnen één maand afmelden.
  • Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid

Module 2

  • Oudedagsvoorziening: aanvullende opbouw van nettopensioen over het salarisdeel boven het maximum pensioengevend salaris. Uw werknemer bepaalt in overleg met de adviseur hoeveel premie hij inlegt. Wij beleggen deze premie. Op de pensioendatum koopt uw werknemer van het opgebouwde kapitaal een nettopensioenuitkering aan.
  • Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid

Wat bepaalt de werkgever?

U kiest welke modules u aanbiedt aan uw werknemers: module 1, module 2 of allebei. Overleg met uw adviseur welke keuze het beste past bij uw situatie en uw werknemers. 

Binnen module 1 bepaalt u of naast nettopartnerpensioen ook nettowezenpensioen wordt meeverzekerd. Werknemers met module 1 zijn dan altijd voor beide verzekerd.  

U kunt module 2 alleen kiezen als ergens anders geen aanvullende overlijdensdekking is verzekerd in de vorm van een nettopensioen- of nettolijfrenteregeling. Hiermee voorkomen we dat het nettopensioen van uw werknemer bovenmatig wordt. 


Wat bepaalt de werknemer?

Uw werknemer bepaalt in overleg met zijn of uw adviseur of hij gebruik wil maken van het Pensioen Continu Plan. Biedt u beide modules? Dan kiest hij aan welke module(s) hij wil deelnemen. Binnen module 2 bepaalt hij ook de inleg.  

Alle werknemers die in aanmerking komen voor het Pensioen Continu Plan krijgen een persoonlijk voorstel met een aanvraagformulier. Op dit formulier kan de werknemer zijn keuzes aangeven. Hij kan hier ook aangeven of hij wil afzien van de automatische risicodekking voor partner- en eventueel ook wezenpensioen. Doet hij dit binnen een maand? Dan is de werknemer geen premie verschuldigd. Wijs uw werknemers hier dus op! 


Hoe financiert u het Pensioen Continu Plan?

Over het salarisdeel boven het maximum pensioengevend salaris betaalt u geen pensioenpremie voor de brutopensioenregeling. U kunt overwegen in plaats hiervan extra salaris uit te betalen. Uw werknemers kunnen dit extra salaris dan gebruiken voor de premie van het Pensioen Continu Plan. Maar ze zijn dat niet verplicht. Het gaat hier om een vrijwillige regeling. 

Wanneer is het Pensioen Continu Plan interessant voor uw werknemers?

Als richtlijn kunt u aanhouden dat het interessant is als uw werknemer in totaal minimaal € 1.200,- premie kunt inleggen voor module 1 en 2 of voor alleen module 2. 

Alleen module 1 is interessant als de uitkering aan partnerpensioen minimaal € 100,- per maand bedraagt. In de tabel ziet u bij welk salaris deze grens ligt bij verschillende periodes tot de pensioendatum.


Richtlijn bij alleen module 1: Uitkering partnerpensieon €100,- per maand
Aantal dienstjaren tot 67 Huidig salaris
40 € 110.500,-
35 € 111.000,-
30 € 112.000,-
25 € 114.000,-
20 € 116.000,-
15 € 119.000,-
10 € 127.000,-
5 € 148.000,-

Voor wie is het Pensioen Continu Plan?

Het Pensioen Continu Plan is voor iedere werkgever met werknemers die een pensioengevend salaris hebben boven het maximum pensioengevend salaris. Heeft u uw pensioenregeling bij een andere pensioenuitvoerder? Dan kunt u ook voor het Pensioen Continu Plan kiezen. U krijgt dan een extra nettoregeling bij Delta Lloyd naast uw brutopensioenregeling bij uw huidige pensioenuitvoerder.

Interesse in het Pensioen Continu Plan?

Wilt u weten of het Pensioen Continu Plan een passende oplossing is voor uw organisatie en uw specifieke wensen? Bespreek de mogelijkheden met uw pensioenadviseur. Heeft u nog geen adviseur? Delta Lloyd werkt samen met ervaren pensioenadviseurs die u graag helpen bij het kiezen van een passende oplossing.

Downloads