Pensioen Continu Plan

Netto-oplossing voor werknemers met salaris boven het maximum pensioengevend salaris

Pensioen Continu Plan - Delta Lloyd
 • Toch pensioenopbouw boven het fiscaal maximum
 • Automatische dekking van nabestaandenpensioen
 • Keuze wel of geen nettowezenpensioen
 • Nettopensioen of nettolijfrente
 • Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid (PVA) altijd meeverzekerd
 • Gunstige voorwaarden voor uw werknemers

Aanvulling van pensioen met netto-oplossingen

In 2018 is het maximaal pensioengevend salaris € 105.075. Heeft u werknemers met een salaris boven dit maximum? Dan bouwen zij over het salarisdeel boven het maximum dus geen pensioen op. Ook is voor dit deel geen partner- en wezenpensioen verzekerd. Met het Pensioen Continu Plan bieden wij u een netto-oplossing waarmee deze groep werknemers hun pensioen kan aanvullen. 

Wat verzekert het Pensioen Continu Plan?

De overheid heeft de mogelijkheid geïntroduceerd voor uw werknemers om met het netto salaris op vrijwillige basis de terugval in pensioen op te vangen. Voor het inkomen boven het maximum pensioengevend salaris kan uw werknemer kiezen voor een aanvullende oudedags- en/of nabestaandenvoorziening met een nettopensioen (tweede pijler) of een nettolijfrente (derde pijler). Het doel van het Pensioen Continu Plan is om de dekking van het nabestaandenpensioen volledig op peil te houden en de terugval van het ouderdomspensioen te beperken. Binnen het Pensioen Continu Plan verzekert uw werknemer altijd premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid (PVA) met de volgende modules:

Module 1
 • nabestaandenvoorziening: extra inkomen voor de partner van uw werknemer (en de kinderen als wezenpensioen is meeverzekerd) als hij/zij komt te overlijden voor pensioendatum
 • premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid
Module 2
 • oudedagsvoorziening: hiermee zorgt uw werknemer voor pensioenopbouw over het deel van zijn pensioengevend salaris boven het maximum pensioengevend salaris
 • premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid
Een combinatie van module 1 & 2
 • nabestaandenvoorziening
 • oudedagsvoorziening
 • premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid

Hoe werkt het Pensioen Continu Plan?

Het Pensioen Continu Plan is een extra regeling waarmee werknemers met een salaris boven het maximum hun pensioen kunnen aanvullen. Hoe financiert u deze aanvulling? Over het salarisdeel boven het maximum betaalt u geen pensioenpremie voor de brutopensioenregeling. U kunt overwegen in plaats hiervan extra salaris aan deze werknemers te betalen. Uw werknemers kunnen dit extra salaris dan gebruiken voor de premie van het Pensioen Continu Plan. Maar ze zijn dat niet verplicht. Het gaat hier om een vrijwillige regeling. 

Wat bepaalt de werkgever?

U kiest het fiscaal kader: nettopensioen of nettolijfrente én u kiest voor de modules nabestaandenvoorziening of oudedagsvoorziening of een combinatie van beiden.

1. U bepaalt in overleg met uw adviseur binnen welk fiscaal kader (pensioen of lijfrente) u het Pensioen Continu Plan aan uw werknemers aanbiedt.

Nettopensioen:

 • Kiest u voor nettopensioen en voor het nettopartnerpensioen? Met nettopartnerpensioen  verzekert u een gegarandeerd nettopartnerpensioen. Uw werknemers met een partner zijn automatisch verzekerd voor deze aanvullende nabestaandenvoorziening bij de start van de regeling of zodra zij kunnen deelnemen aan de regeling. Willen ze dat niet, dan moeten zij zich binnen één maand afmelden.
 • Bij nettopensioen hebt u de keuze om ook het wezenpensioen mee te verzekeren als vast onderdeel bij het nettopartnerpensioen voor de pensioendatum.

Nettolijfrente:

 • Kiest u voor nettolijfrente en de module met een nettonabestaandenlijfrente? Binnen deze module wordt een kapitaal bij overlijden verzekerd. Bij nettolijfrente heeft de werknemer zelf de keuze om wezenpensioen bij te verzekeren. Het kapitaal, dat is verzekerd bij overlijden van de werknemer voor de pensioendatum, wordt dan verhoogd. De partner en kinderen ontvangen, na het overlijden van de werknemer, hun deel van het kapitaal om dat te gebruiken voor een nettonabestaandenlijfrente voor de partner en voor de kinderen.

2. U kiest welke modules u aanbiedt aan uw werknemers. Er zijn meerdere modules mogelijk binnen het Pensioen Continu Plan. U kunt module 2 alleen kiezen als een ergens anders verzekerde aanvullende overlijdensdekking geen nettopensioen- of nettolijfrenteregeling is. Hiermee voorkomen we dat het nettopensioen of de nettolijfrente van uw werknemer bovenmatig wordt. Overleg met uw adviseur welke keuze het beste bij uw situatie en uw werknemers passen.

Uw werknemer kiest zijn verzekeringen

In overleg met hun of uw adviseur besluiten uw werknemers of ze gebruik willen maken van het Pensioen Continu Plan. Hebben ze voor het Pensioen Continu Plan gekozen? Dan bepalen ze, afhankelijk van de door u gekozen modules in uw regeling, welke modules van het Pensioen Continu Plan zij nodig hebben.

Om een keuze te maken krijgen alle werknemers een persoonlijk voorstel met een aanvraagformulier. Op dit formulier kan de werknemer zijn keuzes aangeven. 

Kiest u voor het Pensioen Continu Plan nettopensioen met module 1?  

Dan geldt een automatische risicodekking. Dit betekent dat bij de start van de regeling automatisch nettopartnerpensioen en eventueel ook nettowezenpensioen is verzekerd. Ook als een werknemer voor het eerst deelneemt aan de regeling. De werknemer geeft daarna zelf aan of hij deze aanvulling wil voortzetten. Zo niet dan vervalt de verzekering van module 1. Doet hij dit binnen een maand? Dan is de werknemer geen premie verschuldigd. Wijs uw werknemers hier dus op! 

Als u in uw nettopensioenregeling ook de keuze biedt voor module 2, dan moet de werknemer zelf aangeven of hij wil meedoen aan module 2.   

Om te bepalen of het Pensioen Continu Plan interessant is voor uw werknemers staan in de tabel wat richtlijnen.

Richtlijnen bij keuze voor alleen module 1

Als richtlijn kunt u aanhouden dat module 1 van het Pensioen Continu Plan interessant is als de uitkering aan partnerpensioen minimaal € 100,- per maand bedraagt. In de tabel ziet u bij welk salaris deze grens ligt bij verschillende periodes tot de pensioendatum.

Uitkering partnerpensieon €100,- per maand
Aantal dienstjaren tot 67 Huidig salaris
40 € 105.000,-
35 € 106.000,-
30 € 107.000,-
25 € 109.000,-
20 € 111.000,-
15 € 114.000,-
10 € 122.000,-
5 € 143.000,-

Richtlijnen bij keuze voor module 1 en 2 samen of alleen module 2

Als richtlijn kunt u aanhouden dat het interessant is als u in totaal minimaal € 1.200,- premie kunt inleggen voor module 1 en 2 of voor alleen module 2.

Voor wie is het Pensioen Continu Plan?

Het Pensioen Continu Plan is voor iedere werkgever met werknemers die een pensioengevend salaris hebben boven het maximum pensioengevend salaris. Hebt u uw pensioenregeling bij een andere pensioenuitvoerder? Dan kunt u ook voor het Pensioen Continu Plan kiezen. U krijgt dan een extra regeling bij Delta Lloyd naast uw basispensioenregeling bij uw huidige pensioenuitvoerder.

Interesse in het Pensioen Continu Plan?

Wilt u weten of het Pensioen Continu Plan een passende oplossing is voor uw organisatie en uw specifieke wensen? Bespreek de mogelijkheden met uw pensioenadviseur. Hebt u nog geen adviseur? Delta Lloyd werkt samen met ervaren pensioenadviseurs die u graag helpen bij het kiezen van een passende oplossing.

Downloads