Persoonlijk Pensioen Plan

Het flexibele pensioenplan voor uw werknemers


 • Pensioenregeling samenstellen zoals u dat wilt
 • Voorspelbare premie, geen onverwachte lasten
 • Werknemer bepaalt zelf over opbouw van zijn pensioen
 • Alles eenvoudig online regelen en inzien
afb - pensioen - persoonlijk pensioen plan van Delta Lloyd - 300x180

Persoonlijk Pensioen Plan nu af te sluiten bij Nationale-Nederlanden

Delta Lloyd en Nationale-Nederlanden gaan samen verder als één bedrijf onder de naam Nationale-Nederlanden. We bundelen onze kennis en ervaring om u nog beter van dienst te kunnen zijn. Meer leest u op de pagina Samengaan Delta Lloyd en Nationale-Nederlanden
Sinds 1 juli 2018 bieden we het Persoonlijk Pensioen Plan niet langer aan via Delta Lloyd, maar via Nationale-Nederlanden. Lees meer over het Persoonlijk Pensioen Plan van Nationale-Nederlanden
Heeft u al een Persoonlijk Pensioen Plan afgesloten via Delta Lloyd? Dan vindt u hieronder nog gewoon alle informatie over uw pensioenregeling.

Wat voor soort pensioenregeling is het Persoonlijk Pensioen Plan?

Met het Persoonlijk Pensioen Plan hebt u een pensioenregeling met een voorspelbare pensioenpremie die aansluit bij de wensen van uw werknemers. U stelt de regeling samen zoals u dat wilt. Werknemers kiezen zelf de verhouding tussen het rendement van een uitgebalanceerd beleggingspensioen en de zekerheden van een gegarandeerd pensioen. 

Het Persoonlijk Pensioen Plan is een beschikbare premiepensioen (ook wel defined contribution of dc-regeling). Hierbij bouwt de werknemer zelf kapitaal op met de betaalde premie. De pensioenopbouw van het Persoonlijk Pensioen Plan is flexibel. U bepaalt wat uw werknemers met de premie mogen doen:

 1. met de premie alleen beleggen; 
 2. met de premie beleggen en/of gegarandeerd pensioen inkopen.

Standaard beleggen wij de betaalde premie. Uw werknemer gebruikt de waarde van de beleggingen op de pensioendatum voor inkoop van een pensioenuitkering. Met de mogelijkheid van gegarandeerd pensioen biedt u werknemers op de pensioendatum meer zekerheid over de hoogte van hun pensioenuitkering. Uw werknemer bepaalt jaarlijks zelf of en welk deel hij van de premie (en de eventueel aanwezige beleggingswaarde) hij wil gebruiken om een gegarandeerd pensioen in te kopen.

Hoe hoog zijn de pensioenkosten voor u als werkgever?

De hoogte van uw pensioenkosten hangen af van:

 • uw werknemersbestand. Zo hangen de kosten af van het aantal werknemers, de leeftijd en het salaris dat uw werknemers verdienen;
 • opbouwpremie op basis van netto staffel;
 • uw keuze voor wel of geen eigen bijdrage van uw werknemers;
 • uw keuze voor meer zekerheid voor uw werknemers (gegarandeerd pensioen);
 • de (extra) dekkingen. Dit bepaalt de hoogte van de risicopremies.

U hebt volledig inzicht in uw kosten. Doordat de uitgangspunten van de regeling vaststaan, kunt u de verwachte kosten vooraf berekenen. Bij stijging van de gemiddelde leeftijd of de salarissen kunt u de premieverhoging goed berekenen.

Uw werknemers kunnen pensioen van andere werkgevers overdragen zonder dat u daar voor betaalt. Bij een waardeoverdracht wordt voor de gegarandeerde pensioenen de wettelijke waarde overgedragen. Er vindt geen verrekening plaats. Dit geldt ook na beëindiging uitvoeringsovereenkomst. Geen onverwachte hoge kosten dus.

Hoe zeker en hoe hoog is de pensioenuitkering voor uw werknemers?

De premies van het Persoonlijk Pensioen Plan beleggen we voor de opbouw van het pensioenkapitaal van uw werknemers. De hoogte van het pensioen van uw werknemers hangt af van drie factoren:

 • het totaal aan betaalde premies;
 • de opbrengst van de beleggingen;
 • de rentestand op de pensioendatum.

De opbrengst van beleggingen en de rentestand op de pensioendatum maakt de hoogte van de pensioenuitkering onzeker. Daarom beleggen wij volgens de lifecycle methode: wij beleggen steeds voorzichtiger naarmate de pensioendatum van uw werknemers nadert. En de Pensioenstabilisator verkleint het risico van een lage rentestand op de pensioendatum.

Beleggingsvrijheid voor uw werknemers

Binnen het Persoonlijk Pensioen Plan bepaalt u zelf of uw werknemers beleggingskeuzes mogen maken. Wilt u uw werknemers beleggingskeuzes bieden? Dan heeft u twee mogelijkheden:

 1. beperkte beleggingskeuze: uw werknemers kiezen uit de defensieve, neutrale en de offensieve lifecycle;
 2. ruime beleggingskeuze: uw werknemers kiezen uit de defensieve, neutrale, de offensieve lifecycle of Zelf Beleggen.

Geeft u geen beleggingskeuze, dan beleggen wij alle premies in de Neutrale lifecycle.

Meer zekerheid voor uw werknemers

U kunt het Persoonlijk Pensioen Plan uitbreiden met gegarandeerd pensioen. Uw werknemers kunnen dan met de premie beleggen en ook gebruiken om gegarandeerd pensioen te kopen. Uw werknemer maakt daarin zijn eigen keuze en past de regeling aan op zijn levensfase en behoefte.

Een gegarandeerd pensioen geeft zekerheid over de hoogte, maar niet over de koopkracht van het pensioen. Het levert misschien een lagere uitkering bij pensionering op dan bij beleggen. Dit omdat uw werknemer mogelijk voordeel van beleggingsrendement misloopt. Daarnaast staat de nominale waarde van een gegarandeerd pensioen vast. Als door inflatie geld elk jaar minder waard wordt, dan kan uw werknemer met het gegarandeerde pensioen minder kopen.

Wat is standaard geregeld voor uw werknemers?

Werknemers willen graag duidelijkheid over wat wel en niet verzekerd is. In het Persoonlijk Pensioen Plan is standaard voor uw werknemers geregeld:

 • levenslang ouderdomspensioen en partnerpensioen na pensioendatum;
 • partnerpensioen;
 • wezenpensioen;
 • premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid.

U kunt aanvullende pensioenverzekeringen afsluiten voor:

 • arbeidsongeschiktheidspensioen: dit beperkt het inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid;
 • Anw-hiaatpensioen: dit zorgt voor een aanvullend tijdelijk nabestaandenpensioen in het geval van een Anw-hiaat.

Hoe zorgt Delta Lloyd voor goede service en duidelijke communicatie?

Voor u als werkgever: eenvoudige en snelle online service

U krijgt toegang tot Pensioen Services Online. Via Pensioen Services Online kunt u snel en gemakkelijk veranderingen doorgeven. Bijvoorbeeld veranderingen in salarissen, nieuwe en vertrekkende werknemers of wijzigingen in persoonlijke gegevens van werknemers en hun partners. Bovendien vindt u op Pensioen Services Online alle belangrijke documenten overzichtelijk bij elkaar. En komt u er online niet helemaal uit? Dan kunt u ook altijd contact opnemen met uw relatiebeheerder.

Voor uw werknemers: altijd inzicht in hun pensioensituatie

Als werkgever wilt u werknemers goed informeren. Met het Persoonlijk Pensioen Plan krijgen uw werknemers toegang tot Pensioen Services Online. Hier kan uw werknemer:

 • polisgegevens en belangrijke documenten inzien, zoals de startbrief en het Uniform Pensioen Overzicht;
 • inzicht krijgen in zijn huidige en toekomstige pensioensituatie met de pensioenplanner;
 • berekenen wat het betekent als hij een deel van de premie omzet naar een gegarandeerd pensioen;
 • zijn beleggingskeuze aanpassen en zien wat dat betekent. 

Wij helpen u graag bij uitleg van de pensioenregeling aan uw werknemers. In een aantal uitlegvideo’s geven wij antwoord op belangrijke vragen. Ook kunnen uw werknemers terecht bij de medewerkers van onze Client Service Desk.

Alle verplichte pensioencommunicatie

Uiteraard verzorgen we, in begrijpelijke taal, de pensioencommunicatie die verplicht is volgens de Pensioenwet:

 • startbrief voor (nieuwe) werknemers die deelnemen aan de regeling;
 • uniform Pensioenoverzicht (UPO) voor actieve werknemers; 
 • pensioenoverzicht voor ex-werknemers eens in de vijf jaar;
 • jaarlijkse bericht aan pensioengerechtigden;
 • informatiebrieven bij uitdiensttreding, pensionering of scheiden;
 • gegevens voor het Pensioenregister (www.mijnpensioenoverzicht.nl).

De pensioencommunicatie via Pensioen Services Online is het Nederlands en Engels beschikbaar.

Wij vinden het belangrijk dat uw werknemers weten hoeveel ze aan pensioen opbouwen en of dat genoeg is voor later. Dat laatste laat zich moeilijk voorspellen. Niemand kan in de toekomst kijken. Wel kunnen we er voor zorgen dat uw werknemers zich goed voorbereiden. Daarom besteden wij op www.deltalloyd.nl/upo extra aandacht aan het jaarlijkse Uniform Pensioenoverzicht.

Interesse in het Persoonlijk Pensioen Plan?

Wilt u weten of het Persoonlijk Pensioen Plan voor uw organisatie een passende oplossing is? Of hoe deze aansluit op uw specifieke wensen? Bespreek de mogelijkheden met uw pensioenadviseur. Hebt u nog geen adviseur? Delta Lloyd werkt samen met ervaren pensioenadviseurs die u graag helpen bij het kiezen van een pensioenregeling.

Brochure

Nieuws en actualiteiten

Wat zijn de laatste ontwikkelingen op zakelijk pensioengebied?