Gegarandeerd pensioen

Persoonlijk Pensioen Plan

In het Persoonlijk Pensioen Plan stelt u, als werkgever, een premie beschikbaar. Standaard beleggen wij de premie. Mogelijk wilt u uw werknemers meer zekerheid bieden dan beleggen. U kunt het Persoonlijk Pensioen Plan dan uitbreiden met een gegarandeerd pensioen.

Meer zekerheid over hoogte pensioenuitkering

Het gegarandeerd pensioen is een uitgesteld levenslang ouderdomspensioen in combinatie met partnerpensioen bij overlijden vanaf de pensioendatum.

Een gegarandeerd pensioen biedt uw werknemers meer zekerheid over de hoogte van de pensioenuitkering dan bij beleggen. Tegelijkertijd levert het misschien een lagere uitkering bij pensionering op. Door voor garantie te kiezen, lopen uw werknemers de kans op winst uit beleggingen mis. Daarnaast staat de uitkering van een gegarandeerd pensioen vast. Als door inflatie geld elk jaar minder waard wordt, kan uw werknemer met het gegarandeerde pensioen minder kopen.

Gegarandeerd pensioen niet standaard

Het inkopen van gegarandeerd pensioen kan alleen als u uw werknemers die mogelijkheid biedt. Uw werknemers kunnen dan zelf kiezen hoe ze de premies gebruiken:

  • beleggen voor pensioen;
  • gegarandeerd pensioen kopen;
  • of een combinatie van beide.

Inkopen van gegarandeerd pensioen

Het inkopen van gegarandeerd pensioen kan op twee manieren:

  • wijzigen premieverdeling;
  • omzetten beleggingswaarde.

De pensioenplanner van Pensioen Services Online laat uw werknemers zien wat aankoop van gegarandeerd pensioen betekent voor hun situatie.

Wijzigen premieverdeling

Bij toetreding tot de pensioenregeling beleggen we de premie volledig in de Neutrale Lifecycle. Uw werknemers bepalen zelf of en welk deel van de toekomstige premie zij gebruiken voor beleggen en/of voor gegarandeerd pensioen. Via Pensioen Services Online geven zij de verdeling aan ons door. Deze premieverdeling blijft dan staan totdat ze het weer aanpassen. De verdeling kan één keer per jaar worden gewijzigd. Wij informeren de werknemers wanneer zij de premieverdeling mogen wijzigen.

Omzetten beleggingswaarde

Uw werknemers kunnen ook beslissen of zij de opgebouwde beleggingswaarde geheel of voor een deel willen omzetten in een gegarandeerd pensioen. Via Pensioen Services Online geven zij de omzetting aan ons door. Ook dit kan één keer per jaar.

Gegarandeerd pensioen ook mogelijk bij waardeoverdracht

Werknemers kunnen ook de opgebouwde waarde uit een andere pensioenregeling overdragen naar het Persoonlijk Pensioen Plan. De waarde wordt dan eerst belegd. Het jaar erop kunnen de deelnemers kiezen om de opgebouwde waarde geheel of voor een deel om te zetten naar gegarandeerd pensioen.

Gegarandeerd pensioen niet omzetten in beleggingen

Het is niet mogelijk het aangekochte gegarandeerd pensioen om te zetten in beleggingen.

Omgezet na uitdiensttreding

Bij uitdiensttreding wordt het gegarandeerd pensioen omgezet naar uitgesteld levenslang ouderdomspensioen, in combinatie met levenslang partnerpensioen. Het partnerpensioen is verzekerd bij overlijden voor en na de pensioendatum. En mag de ex-deelnemer geen gegarandeerd pensioen meer inkopen.

Meer weten?

Wilt u meer informatie over pensioen voor het mkb? Gebruik dan ons contactformulier, of maak een afspraak met een pensioenadviseur.

Gerelateerde onderwerpen

Nieuws en actualiteiten

Wat zijn de laatste ontwikkelingen op zakelijk pensioengebied?