Garant Pensioen Plan

Pensioenregeling met gegarandeerde pensioenuitkering

 • Kosten vooraf goed in te schatten
 • Middelloon- en eindloonregeling mogelijk
 • Opgebouwde pensioenen gegarandeerd
 • Mogelijkheid te kiezen voor meer flexibiliteit binnen de contractsperiode
 • Keuze om opgebouwde pensioenaanspraken te indexeren
afb - pensioen zakelijk - garant pensioen plan - 300x180

Bent u op zoek naar een pensioenregeling die uw medewerkers zekerheid biedt over de hoogte van de uitkering? En wilt u een budgetteerbare pensioenregeling, waarbij u grip houdt op uw pensioenkosten? Met het Garant Pensioen Plan krijgt u die. Uw werknemers weten precies hoe hoog hun pensioenuitkering wordt en u heeft zekerheid over uw kosten.

Wat voor soort pensioenregeling is het Garant Pensioen Plan?

Het Garant Pensioen Plan is een pensioenregeling waarbij de hoogte van de pensioenuitkering vast staat voor uw werknemers. Het is een uitkeringsovereenkomst. Jaarlijks bouwen uw medewerkers een vast bedrag aan pensioen op. Deze opbouw is gebaseerd op het salaris en het aantal dienstjaren van de medewerker.

Bij het Garant Pensioen Plan kunt u kiezen uit twee regelingsvormen:

 1. Middelloon: de uitkering is gebaseerd op het gemiddeld verdiende salaris.
 2. Eindloon: de uitkering is gebaseerd op het laatst verdiende salaris.

Hoe hoog zijn de pensioenkosten voor u als werkgever?

Als werkgever wilt u zekerheid over de hoogte van de premie. De hoogte van uw pensioenkosten hangt af van:

 • uw werknemersbestand: aantal werknemers, de leeftijd en het salaris dat uw werknemers verdienen;
 • uw keuze voor wel of geen eigen bijdrage van uw werknemers;
 • de (extra) dekkingen. Dit bepaalt de hoogte van de aanvullende risicopremies.

U wilt bovendien gevrijwaard zijn van financiële risico’s die kunnen optreden bij individuele waardeoverdracht. Hetzelfde geldt voor het financiële risico van een stijgende levensverwachting, gedurende de contractsperiode. Daarvoor zorgt het Garant Pensioen Plan: een heldere budgetteerbare pensioenregeling die de liquiditeitspositie van uw onderneming zo min mogelijk beïnvloedt.

Wat is standaard geregeld voor uw werknemers?

Werknemers willen graag duidelijkheid over wat wel en niet verzekerd is. En welke risico’s zij hierbij lopen. In het Garant Pensioen Plan is standaard voor uw werknemers geregeld:

 • levenslang ouderdomspensioen;
 • levenslang partnerpensioen;
 • wezenpensioen;
 • premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid.

U kunt aanvullende pensioenverzekeringen afsluiten voor:

 • excedent arbeidsongeschiktheidspensioen; dit beperkt het inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid;
 • Anw-hiaatpensioen; dit zorgt voor een aanvullend tijdelijk nabestaandenpensioen in het geval van een Anw-hiaat.

Uw werknemer heeft zelf ook keuzes, zoals:

 • pensioendatum naar voren halen of uitstellen;
 • ouderdomspensioen uitruilen voor partnerpensioen of andersom;
 • deeltijdpensioen: bijvoorbeeld twee dagen per week met pensioen;
 • de eerste jaren wat meer pensioen en later minder, of andersom.

Hoe zorgt Delta Lloyd voor goede service en duidelijke communicatie?

Voor u als werkgever:

Wijzigingen en andere administratieve zaken regelt u eenvoudig via Pensioen Administratie Online.

Wij vinden het belangrijk dat uw werknemers weten hoeveel ze aan pensioen opbouwen en of dat genoeg is voor later. Dat laatste laat zich moeilijk voorspellen. Wel kunnen we ervoor zorgen dat uw werknemers zich goed voorbereiden.

 • Werknemers vinden informatie over hun pensioenregeling, zoals de jaarlijkse UPO, op een besloten portal, Mijn Delta Lloyd. De actuele, verzekerde pensioenen vinden zij in Pensioen Services Online. Deze bevat ook de pensioenplanner, waarmee de werknemer zelf gevolgen van wijzigingen in zijn of haar persoonlijke situatie kan berekenen.
 • Jaarlijks besteden wij op www.deltalloyd.nl/upo extra aandacht aan het Uniform Pensioenoverzicht (UPO).
 • Voor werknemers staat er uitgebreide pensioenuitleg op onze website. Op deze website en binnen Pensioen Services Online staan ook pensioen uitlegvideo's.

Uiteraard verzorgen we, in begrijpelijke taal, de pensioencommunicatie die verplicht is volgens de Pensioenwet:

 • laag 1 en de overige Pensioen 1-2-3 documenten voor (nieuwe) werknemers die deelnemen aan de regeling;
 • Uniform Pensioenoverzicht (UPO) voor actieve werknemers; 
 • Uniform Pensioenoverzicht voor ex-werknemers eens in de vijf jaar;
 • jaarlijkse bericht aan pensioengerechtigden;
 • informatiebrieven bij uitdiensttreding, pensionering of scheiden;
 • gegevens voor het Pensioenregister (www.mijnpensioenoverzicht.nl).

De marktrente en uw premie: Rentestandaanpassing

Onderdeel van ons tarief is een vaste rekenrente. Uw pensioenpremie wordt echter gebaseerd op de marktrente. De marktrente is meestal niet gelijk aan de vaste rekenrente, daarom wordt een rentestandaanpassing berekend. Dit leidt tot een vaste korting of opslag op de netto stortingen en koopsommen. Ligt de marktrente onder de rekenrente, dan is er sprake van een opslag. Ligt deze boven de rekenrente, dan is er sprake van een korting. Een korting kunt u gebruiken als lastenverlichting. Of om de opgebouwde pensioenuitkeringen te indexeren (financiering toeslagregeling).

De rentestandaanpassing staat vast tijdens de contractsperiode, dus daarmee heeft u voorspelbare, goed budgetteerbare pensioenlasten.

Voorspelbare lasten of meer flexibiliteit?

U kunt ook kiezen voor meer flexibiliteit tijdens de contractperiode, maar dat betekent wel minder voorspelbare pensioenlasten.

U, als werkgever heeft bij de start van het contract de keuze:

 • Een rentestandaanpassing die voor 5 jaar vaststaat.
  Hierdoor is de pensioenlast voorspelbaar en daardoor goed budgetteerbaar.
 • Een rentestandaanpassing die jaarlijks wordt berekend, het Flexibel Garant Pensioen Plan.
  U heeft meer flexibiliteit en u kunt profiteren van een stijgende marktrente (echter, bij dalende rente stijgt de opslag), maar betekent wel minder voorspelbare pensioenlasten. De keuze voor jaarlijkse rentestandaanpassing is alleen mogelijk in combinatie met een middelloonregeling. Bij deze keuze voor het Flexibel Garant Pensioen Plan heeft u aanvullend de volgende opties:
  - Vastzetten jaarlijkse rentestandaanpassing voor resterende contractsperiode
  - De mogelijkheid om gedurende de contractsperiode het opbouwpercentage voor het ouderdomspensioen aan te passen
  - Voor werkgevers die al een Garant Pensioen Plan hebben en deze verlengen, de mogelijkheid om tijdens de contractsperiode over te stappen naar een andere Delta Lloyd pensioenoplossing

In de brochure leest u hier meer over het Flexibel Garant Pensioen Plan:

Inflatiecorrectie via toeslagregeling

Door inflatie wordt geld minder waard. Met honderd euro kunt u naar verwachting over twintig jaar minder kopen dan nu. U kunt het Garant Pensioen Plan zoveel mogelijk waardevast maken door er een toeslagregeling aan te koppelen. Het pensioen van uw medewerkers groeit dan mee met de stijgende prijzen. Als u kiest voor een toeslagregeling, bepaalt u per jaar of u voldoende geld hebt om de toeslag te verlenen.

Meer weten?

Wilt u meer informatie over het Garant Pensioen Plan? Gebruik dan ons contactformulier, of maak een afspraak met een pensioenadviseur.

Nieuws en actualiteiten

Wat zijn de laatste ontwikkelingen op zakelijk pensioengebied?