Balans Pensioen Plan

Voorspelbare kosten en gegarandeerde pensioenuitkering

 • Grip op uw pensioenkosten
 • U deelt mee in de winst bij hogere rente
 • Opgebouwde pensioenaanspraken geïndexeerd o.b.v. van winstdeling
 • Hoogte pensioenuitkering staat vast voor de werknemer
afb - pensioen zakelijk - balans pensioen plan - 300x180

Bent u op zoek naar een pensioenregeling die uw werknemers zekerheid biedt over de hoogte van de uitkering? En wilt u een pensioenregeling waarbij uw kosten voorspelbaar zijn? Met het Balans Pensioen Plan krijgt u die. Met deze pensioenregeling hebt u een budgetteerbare pensioenoplossing en krijgen uw werknemers een gegarandeerd pensioen.

Wat voor soort pensioenregeling is het Balans Pensioen Plan?

Het Balans Pensioen Plan is een pensioenregeling waarbij werknemers pensioen opbouwen op basis van een beschikbare premie. Hierdoor hebt u als werkgever grip op de kosten van de pensioenregeling. Met de premie worden gegarandeerde pensioenuitkeringen aangekocht waarmee u uw werknemers zekerheid biedt.

Hoe hoog zijn de pensioenkosten voor u als werkgever?

Als werkgever wilt u zekerheid over de hoogte van de premie. De hoogte van uw pensioenkosten hangt af van:

 • uw werknemersbestand. Zo hangen de kosten af van het aantal werknemers, de leeftijd en het salaris dat uw werknemers verdienen;
 • uw keuze voor wel of geen eigen bijdrage van uw werknemers;
 • de (extra) dekkingen. Dit bepaalt de hoogte van de risicopremies.

Het Balans Pensioen Plan is een heldere budgetteerbare pensioenregeling die de financiële positie van uw onderneming zo min mogelijk beïnvloedt. U hebt volledig inzicht in uw kosten. Doordat de uitgangspunten van de regeling vaststaan, kunt u de kosten vooraf berekenen. Bij stijging van de gemiddelde leeftijd of de salarissen kunt u de premieverhoging goed berekenen.

Winstdeling bij hogere rente

Delta Lloyd rekent in het tarief met de vaste rekenrente. Bij het Balans Pensioen Plan deelt u in de winst die wij behalen als de rente hoger is dan de rekenrente. Dat noemen we winstdeling. De winstdeling gebruiken we om de pensioenen te laten meegroeien met de consumentenprijzen.

Hoe zeker en hoe hoog is de pensioenuitkering voor mijn werknemers?

Het Balans Pensioen Plan biedt uw werknemers duidelijkheid en zekerheid. Met de premie bouwen uw werknemers een gegarandeerd pensioen op. Zo weten zij van tevoren precies wat ze jaarlijks opbouwen én wat ze uiteindelijk aan pensioen ontvangen.

Verhogen van het pensioen via toeslagregeling

Door inflatie wordt geld minder waard. Met honderd euro kunt u naar verwachting over twintig jaar minder kopen dan nu. In het Balans Pensioen Plan zijn pensioenaanspraken zoveel mogelijk waardevast door de gekoppelde toeslagregeling. Het pensioen van uw medewerkers groeit dan mee met de stijgende prijzen. De toeslagregeling wordt betaald uit de winstdeling. Zijn er geen extra financiële middelen beschikbaar, dan worden de pensioenen niet verhoogd.

Wat is standaard geregeld voor uw werknemers?

Werknemers willen graag duidelijkheid over wat wel en niet verzekerd is. En welke risico’s zij hierbij lopen. In het Balans Pensioen Plan is standaard voor uw werknemers geregeld:

 • levenslang ouderdomspensioen en partnerpensioen na pensioendatum;
 • partnerpensioen voor de pensioendatum;
 • wezenpensioen;
 • premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid.

U kunt aanvullende pensioenverzekeringen afsluiten voor:

 • arbeidsongeschiktheidspensioen; dit beperkt het inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid;
 • Anw-hiaatpensioen; dit zorgt voor een aanvullend tijdelijk nabestaandenpensioen in het geval van een Anw-hiaat.

Uw werknemer heeft zelf ook keuzes, zoals:

 • pensioendatum naar voren halen of uitstellen; 
 • ouderdomspensioen uitruilen voor partnerpensioen of andersom; 
 • deeltijdpensioen: bijvoorbeeld twee dagen per week met pensioen; 
 • de eerste jaren wat meer pensioen en later minder, of andersom.

Pensioencommunicatie voor u en uw werknemers

Wijzigingen en andere administratieve zaken regelt u eenvoudig via Pensioen Services Online. Voor werknemers staat er uitgebreide pensioenuitleg op www.deltalloyd.nl/mijnpensioen.

Hoe zorgt Delta Lloyd voor goede service en duidelijke communicatie?

Voor u als werkgever: eenvoudige en snelle online service

U krijgt toegang tot Pensioen Administratie Online. Via Pensioen Administratie Online kunt u snel en gemakkelijk wijzigingen doorgeven. Ook hebt u altijd toegang tot uw premiegegevens en kunt u de gegevens van uw medewerkers inzien.

Mogelijkheden van Pensioen Administratie Online

Voor uw werknemers: duidelijke en heldere communicatie

Als werkgever wilt u werknemers goed informeren. Wij helpen u graag bij uitleg van de pensioenregeling aan uw werknemers. In een aantal video’s geven wij antwoord op belangrijke pensioenvragen.

Uiteraard verzorgen we, in begrijpelijke taal, de pensioencommunicatie die verplicht is volgens de Pensioenwet:

 • startbrief voor (nieuwe) werknemers die deelnemen aan de regeling; 
 • Uniform Pensioenoverzicht (UPO) voor actieve werknemers;  
 • pensioenoverzicht voor ex-werknemers eens in de vijf jaar; 
 • jaarlijkse bericht aan pensioengerechtigden; 
 • informatiebrieven bij uitdiensttreding, pensionering of scheiden; 
 • gegevens voor het Pensioenregister (www.mijnpensioenoverzicht.nl).

Voorbereiden op toekomst met Uniform Pensioenoverzicht

Wij vinden het belangrijk dat uw werknemers weten hoeveel ze aan pensioen opbouwen en of dat genoeg is voor later. Dat laatste laat zich moeilijk voorspellen. Niemand kan in de toekomst kijken. Wel kunnen we ervoor zorgen dat uw werknemers zich goed voorbereiden. Daarom besteden wij op www.deltalloyd.nl/upo extra aandacht aan het jaarlijkse Uniform Pensioenoverzicht.

Meer weten?

Wilt u meer informatie over pensioen voor het mkb? Gebruik dan ons contactformulier, of maak een afspraak met een pensioenadviseur.

Nieuws en actualiteiten

Wat zijn de laatste ontwikkelingen op zakelijk pensioengebied?