Aanvullende pensioenverzekeringen

Naast de pensioenregeling, kunt u aanvullende pensioenverzekeringen afsluiten voor uw werknemers. Komt een werknemer te overlijden of raakt hij arbeidsongeschikt? Dan vangen deze verzekeringen het inkomensverlies van de werknemer of de nabestaanden voor een deel op.

Anw-hiaatverzekering

Voor partner en kinderen van werknemers bestaat de Algemene nabestaandenwet (Anw). Zij krijgen bij overlijden van de werknemer in bepaalde gevallen een uitkering. Dit geldt alleen als:

  • de partner in Nederland woonde of werkte;
  • de werknemer nog niet de AOW-leeftijd had;
  • de werknemer voor een kind jonger dan 18 jaar zorgde, geboren is voor 1 januari 1950, of als hij voor meer dan 45% arbeidsongeschikt was.

Door deze voorwaarden krijgen steeds minder mensen deze uitkering. Wilt u voor uw medewerkers het ontbreken van deze uitkering opvangen? Neem dan Anw-hiaatverzekering op in uw pensioenverzekering.

Arbeidsongeschiktheidspensioen

Een werknemer die niet meer kan werken, verliest inkomen. Als werkgever kunt u dit inkomensverlies compenseren door een arbeidsongeschiktheidspensioen op te nemen in uw pensioenverzekering. Hiermee krijgt de werknemer een uitkering tot de pensioendatum. Daarna gaat het normale ouderdomspensioen in.

Aanvullend pensioen

Binnen het Persoonlijk Pensioen Plan kan een werknemer kiezen voor aanvullend pensioen. Voor dit aanvullende pensioen binnen het Persoonlijk Pensioen Plan op basis van een nettostaffel is een financiële bijsluiter [PDF] beschikbaar.

Hebt u een Persoonlijk Pensioen Plan op basis van een bruto staffel, dan is deze finannciële bijsluiter [PDF] van toepassing.

Meer weten?

Wilt u meer informatie over pensioen voor het mkb? Gebruik dan ons contactformulier, of maak een afspraak met een pensioenadviseur.

Nieuws en actualiteiten

Wat zijn de laatste ontwikkelingen op zakelijk pensioengebied?