Pensioenregelingen en pensioenopbouw

Wat voor pensioenvormen zijn er?

Er zijn twee hoofdvormen. Bij de eerste zegt de werkgever de hoogte van het pensioen toe: uitkeringsovereenkomst (gegarandeerd pensioen, defined benefit). Bij de tweede vorm maken werkgever en werknemer afspraken over de hoogte van de premie: beschikbare premieregeling (defined contribution). Binnen deze twee hoofdsoorten pensioenregelingen kunt u kiezen uit diverse pensioenvormen. De verschillende pensioenvormen hebben gevolgen voor de pensioenopbouw.

Uitkeringsovereenkomst

Op het gebied van de uitkeringsovereenkomst (gegarandeerd pensioen, defined benefit/DB) zijn er twee pensioenvormen:

  1. de eindloonregeling;
  2. de middelloonregeling.

Eindloonregeling

In het verleden hadden veel bedrijven een eindloonregeling. Bij deze pensioenvorm is de hoogte van het pensioen gekoppeld aan het laatstverdiende salaris, dus vlak voor de pensioendatum. Een DB-regeling is voor de werkgever dus meestal erg kostbaar. Bovendien zijn de kosten onvoorspelbaar. Bij elke salarisverhoging wordt het daaraan gekoppelde extra pensioen ook over de voorgaande jaren toegekend. Maar toen is er een lagere premie betaald. Het bijbetalen van de ontbrekende premie heet backservice. Een kleine salarisverhoging op latere leeftijd kan bij een lang dienstverband flink in de papieren lopen.

De onvoorspelbaarheid van deze pensioenvorm kan voor problemen zorgen door de internationale boekhoudregels (IFRS). De werkgever moet onvoorspelbare kosten op zijn balans reserveren. Dat tast zijn liquiditeitspositie aan. Een eindloonregeling komt tegenwoordig niet vaak meer voor.

Middelloonregeling

Bij een middelloonregeling is het pensioen gebaseerd op het gemiddelde salaris in de jaren dat de medewerker in dienst was. De werknemer bouwt elk jaar een percentage op, dat bij de start moet voldoen aan het fiscaal maximum. De hoogte van het uiteindelijke pensioen hangt af van het aantal dienstjaren en de ontwikkeling van het salaris.
 
De middelloonregeling is tegenwoordig de meest gebruikte vorm van een gegarandeerd pensioen.

Uitkeringsovereenkomst bij Delta Lloyd

Delta Lloyd biedt de volgende uitkeringsovereenkomst:

Beschikbare premieregelingen

In een regeling op basis van beschikbare premie (defined contribution, DC) wordt premie betaald. Werkgever en werknemer maken afspraken over het aandeel van de premie dat ze betalen. Die premie is de basis voor het op te bouwen pensioenvermogen. Van dat vermogen koopt de werknemer op de pensioendatum een ouderdomspensioen. De hoogte van het pensioenvermogen kan afhankelijk zijn van het resultaat van beleggingen.

De beschikbare premieregelingen van Delta Lloyd:

Premiepensioeninstelling

Er is sinds enkele jaren een nieuw soort aanbieder, de premiepensioeninstelling (PPI). Een PPI is een soort pensioenuitvoerder, naast verzekeraars en pensioenfondsen. Een PPI voert beschikbare premieregelingen (DC) uit en bouwt pensioenvermogen op. De pensioenuitkering hangt mede af van het resultaat van de gekozen beleggingen.

De PPI is ontstaan uit de Europese richtlijn voor pensioenfondsen. Deze pensioenvorm is speciaal ontworpen om ook actief te zijn in andere Europese landen. Een PPI kan dus ook pensioenregelingen uit het buitenland uitvoeren vanuit Nederland.

Waarin wijkt een PPI af?

PPI’s mogen, anders dan pensioenfondsen en verzekeraars, zelf geen risico’s dragen. De PPI brengt die onder bij een verzekeraar. PPI’s mogen zelf geen pensioenen uitkeren en geen rendementsgaranties geven. Opgebouwd kapitaal blijft eigendom van de deelnemer (anders dan bij een verzekeraar). Door deze kenmerken kunnen PPI’s hun kosten beperken.

BeFrank van Delta Lloyd is zo’n PPI. BeFrank is de eerste PPI van Nederland en bundelt de online kracht van BinckBank met de pensioenkennis van Delta Lloyd. BeFrank biedt een duidelijk pensioen tegen lage kosten.

Lees meer op www.befrank.nl.

Meer weten?

Wilt u meer informatie over pensioen voor het mkb? Gebruik dan ons contactformulier, of maak een afspraak met een pensioenadviseur.

Nieuws en actualiteiten

Wat zijn de laatste ontwikkelingen op zakelijk pensioengebied?