Hoe werkt bedrijfspensioen?

Pensioen als arbeidsvoorwaarde

Natuurlijk wilt u de beste pensioenregeling voor uw bedrijf. Om u hierbij te helpen, leggen we graag eerst uit hoe pensioenopbouw in Nederland werkt.

Hoe werkt pensioen in Nederland?

Het Nederlandse pensioensysteem heeft drie pijlers:

  1. de AOW, het overheidspensioen (zie ook www.svb.nl). Er zijn ook overheidsregelingen voor nabestaanden (ANW) en arbeidsongeschiktheid (WIA);
  2. het bedrijfspensioen dat de werknemer opbouwt bij zijn werkgever, het collectieve pensioen. Hierover gaat het op deze pagina;
  3. het aanvullende pensioen dat iedereen individueel kan opbouwen.

Bedrijfspensioen als secundaire arbeidsvoorwaarde

Het pensioen is een belangrijke secundaire arbeidsvoorwaarde. U zorgt ervoor dat uw medewerkers een inkomen opbouwen voor na hun pensionering. Het pensioen is er voor henzelf, maar ook voor hun nabestaanden. Een pensioenregeling kan ook een oplossing zijn voor inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid. Wilt u een pensioenregeling kiezen, bepaal dan welke pensioenvorm het best bij u past. Grofweg zijn er twee pensioenvormen:

  1. pensioen op basis van beschikbare premie (defined contribution, DC);
  2. pensioen op basis van opgebouwde dienstjaren en salaris (defined benefit, DB).

Pensioen op basis van beschikbare premie

Werkgever en werknemer maken in deze oplossing afspraken over de te betalen premie. Op basis van de beschikbare premie bouwen uw werknemers pensioen op. U hebt daardoor controle over de kosten. Voor uw werknemers is het vooraf niet zeker hoe hoog het pensioen is. Zij dragen het grootste deel van de risico’s. 

Pensioen op basis van opgebouwde dienstjaren en salaris

De werkgever zegt een pensioen toe op basis van salaris, het aantal dienstjaren en het afgesproken opbouwpercentage. Daarom heten deze oplossingen ook wel salarisdiensttijdregelingen. Ze bieden de hoogste garantie voor uw werknemers. Voor de contractperiode garanderen wij de tarieven. Het opgebouwde pensioen is gegarandeerd. Bij veel DB-pensioenregelingen deelt Delta Lloyd de winst op de beleggingen met u. Hiermee kunt u de pensioenkosten verlagen of het pensioen laten meegroeien met de prijsontwikkeling.

Fiscale regels voor bedrijfspensioen

Voor het opbouwen van pensioen gelden fiscale regels. U kunt als werkgever de pensioenpremie aftrekken van de bedrijfswinst. Per jaar mag u een bepaald percentage pensioen opbouwen. De pensioenpremie die uw werknemers betalen, gaat van hun brutoloon af. Daardoor betalen ze minder belasting. Na pensionering is de pensioenuitkering wel belast.

Meer weten?

Wilt u meer informatie over pensioen voor het mkb? Gebruik dan ons contactformulier, of maak een afspraak met een pensioenadviseur.

Nieuws en actualiteiten

Wat zijn de laatste ontwikkelingen op zakelijk pensioengebied?