Adviestraject

Een passende pensioenoplossing voor uw bedrijf

Als u pensioen wilt regelen of veranderen voor uw werknemers, moet u over een aantal dingen nadenken. Over soorten pensioenregelingen, producten en de voor- en nadelen. Wij raden u aan gebruik te maken van een onafhankelijke adviseur. Hij of zij kan de producten van verschillende aanbieders voor u vergelijken.

Hebt u nog geen adviseur? Zoek dan nu een onafhankelijk financieel adviseur in uw buurt.

De vijf stappen van het adviestraject

Voordat wij een offerte kunnen uitbrengen, doorlopen we met u en uw pensioenadviseur een aantal stappen. Zo komt u uit bij de pensioenregeling die voor u het beste is:

 1. oriëntatie;
 2. inventarisatie;
 3. advies;
 4. pensioenofferte en toelichting;
 5. akkoord en ondertekening.

De eerste drie stappen doorloopt u samen met uw adviseur.

Stap 1 - Oriëntatie

Uw pensioenadviseur begint met het in kaart brengen van uw situatie en wensen.

Stap 2 - Inventarisatie

Uw pensioenadviseur verzamelt de gegevens die nodig zijn om een klantprofiel van uw organisatie op te stellen. In dit profiel staan:

 • uw doelstellingen;
 • uw kennis en ervaring;
 • uw financiële situatie;
 • de door u gewenste balans tussen risico en zekerheid;
 • tevredenheid over de huidige regeling op het gebied van administratie, communicatie
  en inhoud.

Uw pensioenadviseur kan met deze gegevens een aantal analyses uitvoeren en een adviesrapport voor u opstellen. Daarin staat wat voor pensioenregeling past bij uw onderneming en uw wensen.

Stap 3 – Advies voor pensioenproduct

Uw pensioenadviseur bespreekt het adviesrapport met u. Samen beoordeelt u of uw huidige pensioenregeling nog wel op uw organisatie aansluit. Uw pensioenadviseur vergelijkt producten van verschillende aanbieders.

Overweegt u met Delta Lloyd in zee te gaan? Dan maken we graag een offerte voor u. Samen met uw adviseur stellen we de definitieve uitgangspunten voor de offerte vast. Op basis van uw wensen en deelnemersbestand maken wij de pensioenofferte en sturen deze naar uw adviseur.

Stap 4 – Pensioenofferte en toelichting

Uw pensioenadviseur neemt de offerte zorgvuldig en gedetailleerd met u door. Hij beantwoordt graag al uw vragen. Ook in de tijd na de toelichting krijgt u alle gelegenheid om vragen te stellen. En wilt u toch liever een alternatieve oplossing? Daar is nog alle ruimte voor.

Stap 5 – Akkoord en ondertekening

Stemt u in met de offerte? Dan leggen we de afspraken vast. U controleert samen met uw adviseur of alle gemaakte afspraken in de offerte zijn vastgelegd. Zijn alle gegevens correct? Dan ondertekent u de uitvoeringsovereenkomst met Delta Lloyd.

Vervolgens beginnen we met de implementatie. We richten uw pensioenregeling administratief zorgvuldig in en starten ook de afgesproken pensioencommunicatie met uw werknemers over de pensioenregeling. Hierna kunt u de offerte ondertekenen. Uw relatiebeheerder van Delta Lloyd zorgt vervolgens dat u de bijbehorende officiële documenten ontvangt, zoals:

 • de uitvoeringsovereenkomst;
 • het pensioenreglement;
 • de startbrief.

Meer weten?

Wilt u meer informatie over pensioen voor het mkb? Gebruik dan ons contactformulier, of maak een afspraak met een pensioenadviseur.

Gerelateerde onderwerpen

Nieuws en actualiteiten

Wat zijn de laatste ontwikkelingen op zakelijk pensioengebied?