Kritische vragen pensioen voor ondernemers

Als ik 65 word, verkoop ik mijn bedrijf. Waarom heb ik dan nog een extra pensioen nodig?

Als de opbrengst tegenvalt, is uw ‘pensioen’ wellicht onvoldoende. En als u een eenmanszaak hebt, bent u zelf de spin in het web. Als u dan stopt met werken, is de onderneming bij verkoop vaak veel minder waard. Rekenen op de waarde van uw bedrijf leidt dus lang niet altijd tot de zekerheid van een goed pensioen. Ga dit goed na met uw financieel adviseur, zodat u niet voor verrassingen komt te staan.

Hoe regel ik als ondernemer nou het slimst mijn eigen pensioen?

U hebt als ondernemer en directeur-grootaandeelhouder (dga) veel vrijheid om uw eigen pensioen te regelen. U kunt bijvoorbeeld pensioen opbouwen in eigen beheer. Dan blijft het pensioengeld binnen uw bedrijf. De belangrijkste voordelen daarvan zijn dat u daarmee de liquiditeitspositie van het bedrijf versterkt en dat u zelf zeggenschap houdt over het geld. Maar er zijn ook risico’s aan verbonden. Zo is het vermogen niet beschermd bij een faillissement. En u moet er bijvoorbeeld ook rekening mee houden dat de verdeling van het pensioen bij een scheiding ingewikkeld en kostbaar is. Een pensioenverzekering bij een verzekeraar levert u minder werk en meer zekerheid op. Zowel in de hoogte van de pensioenuitkering, als in de duur van de uitkering (levenslang). Een verzekeraar rekent wel kosten om uw pensioen te beheren.

Wat heb ik als zelfstandige eigenlijk aan een bancaire lijfrente?

Veel zelfstandigen vergeten goede pensioenmaatregelen te treffen. Bouwt u zelf uw pensioen op? Dan is het verstandig om goed in de gaten te houden hoe dat zich ontwikkelt. Een bancaire lijfrenterekening is voor zelfstandig ondernemers een goede manier om pensioen op te bouwen. Hoeveel pensioen u ontvangt als u 65 bent, of eerder of later, bepaalt u zelf. Hebt u ergens in loondienst gewerkt? Dan hebt u daar al misschien wat pensioen opgebouwd. U krijgt daarvan elk jaar een overzicht. Daarop staat ook hoeveel AOW u krijgt. Bekijk dit overzicht kritisch, misschien samen met uw financieel adviseur. Op basis hiervan kunt u beoordelen of en hoeveel u wilt sparen voor een aanvulling op uw pensioen. Hebt u een partner en/of kinderen? Dan kan het verstandig zijn om tijdens de pensioenopbouw het nabestaandenpensioen af te dekken met een overlijdensrisicoverzekering.

Ik heb in het verleden al pensioen opgebouwd bij een werkgever. Moet ik dan ook nog zelf sparen?

Die kans is groot. De meeste Nederlanders verwachten een pensioen te krijgen van 70% van het laatstverdiende loon. Maar velen zullen een lager pensioen ontvangen. We leven niet alleen langer, maar blijven ook langer actief. En hebben vaak meerdere werkgevers gehad, met mogelijk nadelige pensioenbreuken. Bovendien zijn ook de pensioenregelingen zelf vaak veranderd, bijvoorbeeld naar middelloon. Verder bouwt u niet meer automatisch pensioen op sinds u zelfstandige bent. Dit betekent dat de kans groot is dat u later minder pensioen krijgt dan u nu wellicht denkt.

Op www.mijnpensioenoverzicht.nl kunt u eenvoudig zien hoeveel pensioen u hebt opgebouwd over de periode dat u bij een werkgever in dienst was.

Wat levert zo’n bancaire lijfrente mij nu op?

De bancaire lijfrente levert een gespaard bedrag op. Dat kunt u gebruiken om uw pensioen aan te vullen. Hoe meer en hoe langer u spaart, hoe groter dit bedrag. U kunt sparen tegen een variabele rente. Dit betekent dat de bank de rente op elk moment kan veranderen. U kunt ook sparen tegen een vaste rente in de vorm van deposito’s. De vaste rentes zijn normaliter hoger dan de variabele rentes. Hierbij geldt meestal ook nog hoe langer de rentevastperiode des te hoger de rente. Kiest u ervoor om (een deel) te beleggen? Dan speelt ook de ontwikkeling van bijvoorbeeld de economie en de aandelenkoersen een rol bij de hoogte van het uiteindelijk beschikbare bedrag.

Hoe kies ik de beste manier om mijn pensioen aan te vullen?

Veel mensen kiezen voor een levensverzekering. Maar een moderne en steeds vaker gebruikte manier is de bancaire lijfrente. Dit spaarproduct maakt namelijk slim gebruik van de mogelijkheden die de Belastingdienst biedt. U spaart belastingvrij een bedrag waarmee u uw inkomen na uw 65e verhoogt. Over uw uitkering betaalt u wel belasting, maar die is na uw pensionering meestal lager.

Kunnen die kosten van een bancaire lijfrente niet omlaag?

De kosten voor de bancaire lijfrente zijn zeer laag, of zijn er zelfs helemaal niet. Het kost u niets om een bancaire lijfrenterekening te openen. Kiest u voor de spaarvariant, wat veruit de meeste mensen doen? Ook dan hebt u verder geen kosten. Kiest u voor de beleggingsvariant van de bancaire lijfrente? Dan betaalt u aan- en verkoopkosten. Hoe hoog deze kosten zijn, hangt af van waar en hoe u belegt. Laat deze kosten goed specificeren. Wel zijn er minimale betalingskosten als een lijfrente periodiek gaat uitkeren.