Hoe denken werkgevers in Nederland over langer doorwerken?

Werkgevers zijn op dit moment vooral gericht op het aanpassen van de pensioenregeling in verband met de nieuwe wet- en regelgeving en de verhoging van de pensioenleeftijd.

Uit het onderzoek blijkt ook dat:

 • Een derde van de werkgevers (zeer) negatief is over het langer doorwerken van hun werknemer;
 • Werkgevers vinden dat hun werknemers goed kunnen doorwerken tot 64 jaar;
 • Veertig procent van de werkgevers geen maatregelen neemt om werknemers langer aan het werk te houden en het voorlopig ook niet van plan is. En dat terwijl de pensioenleeftijd in 2021 al 67 jaar is.

Waar hebben werknemers behoefte aan om straks langer door te kunnen werken? En wat bieden werkgevers aan?

Werkgevers overschatten werknemers voor wat betreft hun voorbereidingen op langer doorwerken. Een meerderheid van de werkgevers (54%) denkt dat hun werknemers al maatregelen neemt of daar plannen voor heeft. Dat klopt niet, want maar een minderheid van de werknemers doet dat al of is dat van plan (36%).

Wilt u uw werknemers ondersteunen om langer door te werken? Dan is het interessant om te weten dat er sprake is van een mismatch: de maatregelen die een werkgever biedt, komen niet overeen met de behoefte van werknemers. Werkgevers nemen geen maatregelen, omdat ze het de verantwoordelijkheid van de werknemers vinden. Daarnaast geven ze financiën of de jonge werknemerspopulatie binnen hun eigen bedrijf als reden. Werknemers verwachten wel dat hun werkgever voorbereidende maatregelen treffen om langer door te kunnen werken.

Mismatch

Werknemers hebben behoefte aan:

 • vitaliteitsbeleid (41%),
 • levensfasebewust personeelsbeleid (39%),
 • seniorenbeleid (43%).

Uit het onderzoek blijkt dat werkgevers dit beperkt aanbieden:

 • vitaliteitsbeleid (14%),
 • levensfasebewust personeelsbeleid (14%),
 • seniorenbeleid (17%).

Persbericht en onderzoeksresultaten

Wilt u meer weten over dit jaarlijkse onderzoek? Bekijk dan het persbericht en de onderzoeksresultaten [PDF] .

Tip: maak uw werknemers pensioenbewust

Reik uw werknemers handige middelen aan om meer inzicht in hun huidige pensioensituatie te krijgen. Dan weten ze of ze op koers liggen met hun inkomen voor later. En weten ze of ze langer door moeten werken of eerder met pensioen kunnen. Hier zijn verschillende mogelijkheden voor:

 1. Wij hebben voor u op een rij gezet wat de mogelijkheden zijn wanneer een werknemer (bijna) met pensioen gaat. Sommige dingen kan uw werknemer nu al regelen.
 2. Jaarlijks rond september ontvangt iedereen van zijn pensioenuitvoerder(s) een Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Hierop zie je hoeveel pensioen je hebt opgebouwd en wat het te verwachten pensioen is als iemand later met pensioen wil. Tips bij het lezen van pensioenoverzicht(en)? Of de webinar over het UPO terugkijken? Ga dan naar www.deltalloyd.nl/upo.
 3. Met het Delta Lloyd Inkomenskompas zie je in een paar stappen of je later voldoende inkomen hebt. Ook geeft de tool inzicht in wat je kunt doen om op koers te blijven.

Wil een werknemer zich verder verdiepen in zijn persoonlijke situatie? Dan kan een onafhankelijke, financieel adviseur daarbij helpen. Heeft een werknemer geen adviseur? Kijk dan op onze contactpagina.