Hoe gaat Nederland met Pensioen?

De doorgevoerde wijzigingen in het Nederlandse pensioenstelsel hebben grote impact op het inkomen voor later. Delta Lloyd helpt u graag door het delen van kennis. Kennis die u inzicht biedt. Lees de informatie uit het Delta Lloyd onderzoek 'Hoe gaat Nederland met pensioen?'. Hoe kijken Nederlanders nu aan tegen de verhoging van de pensioenleeftijd? Zijn we eigenlijk wel klaar voor langer doorwerken? En zijn we al actief bezig met het treffen van maatregelen?

Wat zijn de belangrijkste uitkomsten van dit onderzoek

 • Werknemers in Nederland die heel tevreden zijn over hun huidige baan willen 5 jaar later met pensioen dan hun ontevreden collega’s. Werkplezier, plezierige werkomgeving en salaris zijn de meest bepalende drijfveren voor langer doorwerken. Elk rapportcijfer hoger staat voor een stijging van de gewenste pensioenleeftijd van ongeveer een half jaar.
 • De kloof tussen wanneer werknemers met pensioen willen en moeten gaan blijkt groter te worden. Werknemers in Nederland willen iets eerder met pensioen dan vorig jaar. De gewenste pensioenleeftijd is licht gedaald van 64,2 jaar in 2014 naar 63,9 jaar in 2015. Jongeren willen het vroegst met pensioen met 62,8 jaar. In 2014 was dat nog 63,5 jaar.
 • Werknemers verwachten dat zij langer moeten doorwerken dan haalbaar voor hen is. En dat terwijl de AOW leeftijd vanaf 2021 67 jaar is en daarna naar verwachting zal stijgen omdat we ouder worden. 

Tevreden werknemers willen langer werken

Wel of niet later met pensioen gaan, draait niet alleen om financiële aspecten. Zachte factoren zoals plezier in het werk speelt ook een grote rol. Werknemers in Nederland die heel tevreden zijn over hun huidige baan willen 5 jaar later met pensioen dan hun ontevreden collega’s. Werknemers hebben behoefte aan ondersteuning van hun werkgever met vitaliteits-, senioren- en levensfasebewust personeelsbeleid. Er is volgens de ondervraagde werknemers een mismatch tussen de behoeften van werknemers qua ondersteuning voor langer doorwerken en het aanbod dat hun werkgevers bieden.

Delta Lloyd wil een positieve bijdrage leveren aan dit maatschappelijke onderwerp. Dit doen we door onze klanten te ondersteunen met verschillende tools zoals vitaliteit & energie en passie & inspiratie en initiatieven zoals de doorwerkgever.nl.

Lees de samenvatting van het rapport [PDF]

Denen zijn het meest pensioenbewust en het meest positief over hun financiële toekomst

Denen hebben een goed beeld van hun financiële situatie tijdens hun pensioen. Drie kwart van de werknemers in Denemarken heeft een pensioenberekening gemaakt en verwacht dat hun inkomen voldoende zal zijn. In Nederland heeft de helft van de werknemers nog nooit een pensioenberekening gemaakt, maar zij hebben wel vertrouwen in voldoende inkomen.

In Nederland heeft de helft van de werknemers geen financieel beeld van de pensioensituatie en nog nooit een pensioenberekening gemaakt.

Lees het volledige onderzoeksrapport "Hoe gaat Nederland met pensioen" [PDF]

Hebben uw werknemers een goed beeld van hun pensioen?

Hebben uw werknemers een goed beeld van hun financiële situatie tijdens hun pensioen? Reik uw werknemers handige middelen aan om meer inzicht in hun huidige pensioensituatie te krijgen. Dan weten ze of ze op koers liggen met hun inkomen voor later. En weten ze of ze langer door moeten werken of eerder met pensioen kunnen.  Wij bieden uw werknemers verschillende mogelijkheden aan om meer inzicht te krijgen in hun financiële situatie tijdens hun pensioen. 

 • Met het Delta Lloyd Inkomenskompas zien uw werknemers in een paar stappen of ze later voldoende inkomen hebben. Er kan een berekening maken op basis van een inschatting, maar ook kunnen ze hun gegevens uploaden van mijnpensioenoverzicht.nl. voor een nauwkeuriger berekening. Ook zien ze wat langer of korter werken doet voor hun pensioen en wat ze kunnen doen om op koers te blijven. 
 • Hebben uw werknemers toegang tot Pensioen Services Online? Verwijs werknemers dan naar de Pensioenplanner. Hier kunnen zij berekenen wat de gevolgen zijn als zij eerder wilt stoppen met werken of minder willen gaan werken. Uw Pensioen Services Online

Wat kunt u er aan doen om het inzicht van uw werknemers te vergroten?

 • Inzicht: verwijs op uw intranetsite naar:
  1. Uw Pensioen Services Online 
  2. Delta Lloyd Inkomenskompas
  3. Het Uniform Pensioenoverzicht
 • Uitzicht: Deeltijdpensioen als oplossing voor minder uren
  Bijna de helft van alle werknemers ziet minder uren werken als maatregel om langer door te werken. Het kan zijn dat uw pensioenregeling het mogelijk maakt dat uw werknemers in deeltijd met pensioen gaan. Deeltijdpensioen betekent dat uw werknemer voor een deel blijft werken, bijvoorbeeld drie dagen. De dagen die hij werkt, blijft hij gewoon in dienst en hiervoor ontvangt hij salaris. Voor de andere twee dagen ontvangt uw werknemer pensioen. Zo kan uw werknemer het alvast wat rustiger aan doen. Uw werknemer krijgt zijn totale pensioen als hij volledig stopt met werken.
Wilt u meer informatie over deeltijdpensioen? Kijk dan in uw pensioenreglement of u deze mogelijkheid aan uw werknemers biedt. U kunt dit ook navragen bij uw adviseur.

Bent u goed voorbereid om uw werknemers niet meer op een vast moment met pensioen te laten gaan?

De verhoging van de pensioenleeftijd brengt veel met zich mee voor het HR beleid van uw organisatie. Vragen die hieruit voortkomen zijn bijvoorbeeld:

 • Houdt uw pensioenregeling al rekening met de verhoging van de pensioenleeftijd?
 • Is uw HR beleid hierop aangepast?
 • Zijn uw werknemers al voorbereid op de nieuwe pensioenleeftijd?
Wilt u weten of u goed voorbereid bent om uw werknemers later met pensioen te laten gaan? Maak dan een afspraak met uw pensioenadviseur. Hebt u geen adviseur?