Wat regelt u voor uw werknemers om langer door te kunnen werken?

Met het thema duurzame inzetbaarheid meten wij jaarlijks welke maatregelen werknemers bereid zijn te nemen om langer door te werken. En welke rol verwacht men daarin van u als werkgever? Op deze pagina delen wij de belangrijkste inzichten.

Wat zijn de belangrijkste conclusies?

De belangrijkste conclusies binnen het thema ‘Duurzame Inzetbaarheid’ zijn:

  • Bijna twee derde van de werknemers in Nederland neemt geen maatregelen om langer door te kunnen werken én is dit voorlopig ook niet van plan. 
  • Werknemers willen na hun 65e langer doorwerken op hetzelfde niveau. Voor een grote meerderheid zijn bijscholing, demotie of een lager salaris geen optie. 
  • Minder uren werken is voor 45% van de werknemers in Nederland wel bespreekbaar. Ook kennisverbreding, bijsparen en in goede gezondheid blijven zijn vaak genoemde maatregelen die werknemers treffen. 
  • Meer dan de helft van de werknemers weet niet of de werkgever het mogelijk maakt om langer door te werken.

We zien dat werknemers het belang van een goede voorbereiding op langer doorwerken breed onderkennen, maar dat slechts een klein deel van hen maatregelen neemt.

Inzicht in resultaten per branche en bedrijfsgrootte

In het verdiepingsrapport kunt u per branche en bedrijfsgrootte zien hoe werknemers omgaan met duurzame inzetbaarheid. Zo bieden wij informatie en inzichten die u direct kunt gebruiken binnen uw bedrijf en om het gesprek aan te gaan met uw werknemers. Bekijk het verdiepingsrapport [PDF] .

Tip: deeltijdpensioen als oplossing voor minder uren

Bijna de helft van alle werknemers ziet minder uren werken als maatregel om langer door te werken. Alleen blijkt dat meer dan de helft van de werknemers niet weet of de werkgever dat mogelijk maakt. Zo kan het zijn dat uw pensioenregeling het mogelijk maakt dat uw werknemers in deeltijd met pensioen gaan.

Deeltijdpensioen betekent dat uw werknemer voor een deel blijft werken, bijvoorbeeld drie dagen. De dagen die hij werkt, blijft hij gewoon in dienst en hiervoor ontvangt hij salaris. Voor de andere twee dagen ontvangt uw werknemer pensioen. Zo kan uw werknemer het alvast wat rustiger aan doen. Uw werknemer krijgt zijn totale pensioen als hij volledig stopt met werken.

Wilt u meer informatie over deeltijdpensioen? Kijk dan in uw pensioenreglement of u deze mogelijkheid aan uw werknemers biedt. U kunt dit ook navragen bij uw adviseur.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over dit jaarlijks onderzoek en het tweede thema duurzame inzetbaarheid? Bekijk dan het persbericht en de onderzoeksresultaten [PDF] .